Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHIẾC NHẪN MƯ-TA A-mư Nhân NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

CHIẾC NHẪN MƯ-TA A-mư Nhân NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Anh yêu chiếc nhẫn

"mư ta", em yêu chiếc

nhẫn ân tình . tuổi ấu

thơ như cây liền cành,

mộng tình lớn lên như

chim liền cánh. Xuân xanh thắm thoát

qua mau, duyên xưa

nay vẫn bên nhau. kỉ

niệm yêu nối duyên ta

bền lâu, từ loài chim

charau có đơi trên bầuTrao em chiếc nhẫn

chiếc nhân mưta, trao

anh chiếc nhẫn ân

tình. tuổi ấu thơ ai mơ

mộng hồi mà tình lớn

lên trong ta còn nhớKhi xưa cơ bé ngây

thơ, nay em khơn lớn

em thêm xinh, chồng

khăm "nhjuăm", tóc che

ngang bờ vai mà lời em

nói tiếng u sao ngọt**Tình yêu sáng như

ngôi sao "guh", trong

như suối "tali", hương

như hoa "karah" năm

tháng vẫn đượm màu,

trao nhau nhẫn cưới

thắm thiết đôi dun tìnhNgăn sơng cách núi

nhơ thương em đợi

chờ. Tình u như

hương hoa, trao chiếc

nhẫn "mư ta". tình u

ơi bao la, trao chiếcDẠO NHẠCAnh yêu chiếc nhẫn

"mư ta", em yêu chiếc

nhẫn ân tình . tuổi ấu

thơ như cây liền cành,

mộng tình lớn lên như

chim liền cánh. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHIẾC NHẪN MƯ-TA A-mư Nhân NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×