Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁT BỤI CuỘC ĐỜI Đạt Võ NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

CÁT BỤI CuỘC ĐỜI Đạt Võ NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ - 0trang

Này bạn thân ơi số kiếp

nhân sinh chỉ là cõi tạm

trần gian. Dù anh và tôi

ai sang giàu ai gian khó

,mai ra kiếp con người

về với cát bụi mờ thì

cũng đều đôi tay trắng.Đời là phù du ta sống

hôm nay không biết

về ngày mai sau hãy

dành cho nhau bao

nhiêu niềm vui đang

có.Khơng ganh ngét

hận thù chẳng gian

dối lọc lừa vì kiếp

người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là

cát bụi sẽ trở về cát bụi

thì xin đừng toan tính

thiệt hơn,đời như thống

mơ được mất ta đâu ngờ

hỏi ai có bao giờ không

trở về cát bụi đâu.  Cuộc đời là bao hãy mến

thương nhau với bằng tất

cả con tim để rồi một mai

ta lìa xa nhân thế khơng lo

lắng ưu buồn chẳng nối

tiết muộn phiền chuyện

thế sự nơi trần gian.//. DẠO NHẠCNày bạn thân ơi số kiếp

nhân sinh chỉ là cõi tạm

trần gian. Dù anh và tơi

ai sang giàu ai gian khó

,mai ra kiếp con người

về với cát bụi mờ thì

cũng đều đơi tay trắng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁT BỤI CuỘC ĐỜI Đạt Võ NHẠC SỐNG MINH VY Long Hồ - Vĩnh Long Minh: 0903.139853

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×