Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

29Trong phạm vi đề tài này, phương pháp thu thập thơng tin thứ cấp

sử dụng để có được các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của

xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang từ UBND xã, cán bộ

khuyến nông, cán bộ nông nghiệp, hiệp hội cam sành Hàm Yên, Trung tâm

cây ăn quả huyện Hàm Yên, Trạm khí tượng thủy văn huyện Hàm Yên,...

3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp là phương pháp thu thập các

thông tin, số liệu chưa từng được công bố ở bất kỳ tài liệu nào, người thu thập

có được thông qua tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nghiên cứu bằng những

phương pháp khác nhau như: Tìm hiểu, quan sát thực tế, đánh giá nơng thơn…

Để có số liệu phục vụ cho nội dung nghiên cứu và nhằm thu được kết quả

khách quan, có tính đại diện cao, tơi tiến hành điều tra 60 hộ nông dân sản xuất

cam sành tại 6 thơn Mường, Pác Cáp, Nà Có, Nà Luộc, Pá Han, Bản Ban.

Ngoài ra, cần sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp trong quá trình

điều tra bằng bảng hỏi để có được có thể đối chiếu với những thơng tin thu

thập được trong bảng hỏi. Từ đó đưa ra những đánh giá về quá trình sản xuất

và tiêu thụ cam sành của bà con nhân dân trong xã Phù Lưu.

* Cách chọn mẫu điều tra

Mẫu được chọn để tiến hành điều tra là 60 hộ gia đình chia đều cho 6 thơn

điển hình trong sản xuất cam của xã Phù Lưu. Các hộ này được chọn hoàn tồn

ngẫu nhiên theo hình thức lập danh sách và rút thăm danh sách các hộ trồng

cam của 6 thôn. Từ kết quả thu thập được có thể đưa ra đánh giá chung và

khách quan hơn cho đề tài nghiên cứu. Cách chọn nông dân được điều tra,

phỏng vấn tại 6 thôn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản.

Số lượng mẫu điều tra được phân chia như sau

Để lựa chọn mẫu chúng tơi dựa vào đặc tính hay tập quán canh tác để đi

sâu hơn vào nghiên cứu phân tích mẫu.30Bảng 3.1. Phân loại số lượng mẫu chọn điều tra

Tên thônTổng sốđiều tra(hộ)Phân theo tập quán canh tác của hộ

Chuyên sảnKiêm sản xuất Camxuất Cam SànhSànhPÁC CÁP1073NÀ CÓ1091MƯỜNG1082NÀ LUỘC1082PÁ HAN1091BẢN BAN

10

9

1

Qua đó chọn số lượng hộ điều tra dựa vào danh sách các hộ trong thôn

bản, chọn ngẫu nhiên số hộ cần điều tra theo danh sách sau đó trực tiếp đến

phỏng vấn từng hộ.

Bảng 3.2. Phân chia hộ theo diện tích ta phân chia các hộ theo bảng sau

Phân loại hộSố hộDiện tích quy ước (ha)Hộ ít20<1.0haHộ trung bình201.0ha-3.0haHộ nhiều10>3.0haHộ kiêm

10

* Phương pháp phân tích SWOT

Đây là phương pháp nhằm giúp cộng đồng có thể tự tìm ta các điểm

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của địa phương nơi họ đang sinh sống.

Thế mạnh:

Điểm yếu:

Cơ hội:

Thách thức:

Từ những kết quả phân tích đó có thể đề xuất hoặc đưa ra những giải

pháp thích hợp nhằm phát huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội, đẩy lùi điểm yếu

và vượt qua thách thức trong tương lai.31PHẦN 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.1.1. Vị trí địa lí

Phù Lưu là xã nằm phía Bắc huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện

Hàm Yên 15km, tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 8.863,81 ha, có vị trí

tương đối thuận lợi, có sơng Lơ, tỉnh lộ 189 và nhiều tuyến đường trục chính

chạy qua đó là điều kiện thuận lợi cho xã phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa

và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật. Xã có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp xã Trung Hà, Hà Lang, huyện Chiêm Hóa;

- Phía Nam giáp xã Tân Thành, huyện Hàm n;

- Phía Đơng giáp xã Minh Hương, huyện Hàm Yên;

- Phía Tây giáp xã Minh Dân, huyện Hàm n.

4.1.1.2. Địa hình

Xã có địa hình khá đa dạng, bao quanh là đồi núi cao, xen kẽ là các

cánh đồng thấp dễ bị ngập úng khi có lượng mưa lớn. Độ cao trung bình nơi

tương đối bằng phẳng từ 45 - 60m, độ cao trung bình tại khu vực đồi núi là

450 - 500m. Xã có hướng dốc từ Bắc xuống nam và từ Đơng Bắc sang Tây

Nam. Nhìn chung địa hình của xã khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ

tầng, phát triển khu dân cư.

4.1.1.3. Khí hậu, thuỷ văn.

Chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu đơng bắc nhiệt đới gió mùa tạo ra hai

mùa rõ rệt mùa hè nóng ẩm mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 9; mùa đông

lạnh, khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.32- Nhiệt độ trung bình năm là 23 0C, nhiệt độ trung bình các tháng về

mùa đơng là 160C, nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè là 280C.

- Độ ẩm trong năm giao động trong khoảng 85 - 87%.

- Lượng mưa trung bình năm là 1.500 - 1800 mm; mùa mưa từ tháng 59; tháng 10 đến tháng 4 năm sau ít mưa (chiếm khoảng 15 - 20% tổng lượng

mưa trong năm).

- Tổng tích ơn trung bình năm khoảng 8.0000 C.

- Ngồi ra xã còn chịu ảnh hưởng của một số kiểu thời tiết cực đoan

khác như sương mù, sương muối….

Nhìn chung, xã Phù Lưu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa,

lượng mưa trung bình khá lớn, có nền nhiệt độ trung bình khá cao, giàu ánh

sáng. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, đặc biệt là trong

phát triển nông - lâm - nghiệp

Chế độ thủy văn của xã Phù Lưu chịu ảnh hưởng của nhiều loại địa

hình, điển hình cho hệ thống sông, suối chi phối nhiều đến chế độ thủy văn

trong xã là sông Lô và sông Thụt đây là hai con sơng chính và lớn nhất chảy

qua địa bàn. Ngồi ra xã còn chịu ảnh hưởng của các con suối như suối Thọ,

suối Nậm Lương, suối Khiêng…. Nhìn chung, các con suối này có độ dốc khá

lớn lòng hẹp, thường bị khô cạn về mùa khô.

4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội

4.1.2.1. Tình hình sử dụng đất đai của xã

Với tổng diện tích tương đối lớn 8863,81 ha, trong đó chủ yếu là đất

lâm nghiệp, giai đoạn từ 2010 đến 2012 tình hình biến động đất đai của xã

khơng có nhiều thay đổi. Số liệu được cụ thể hóa qua bảng 4.1.

Qua bảng 4.1 cho thấy đất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng

diện tích đất tự nhiên, năm 2010 có diện tích là 8197,36 ha chiếm 92,48%,

năm 2011 có diện tích là 6197,29 ha chiếm 92,47, năm 2012 có diện tích làTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×