Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Trần Thị Hàthước và một số đặc điểm khác, luyện tập cho trẻ tạo nhóm 1-2 dấu hiệu cho

trước, tự phân chia thành các nhóm theo dấu hiệu chung của nhóm, tự nhận ra

dấu hiệu chung của nhóm cho trước, tìm ra 1 đối tượng khơng thuộc nhóm; Dạy

trẻ phép đếm xác định số lượng lại và đếm chúng; Dạy trẻ nhận biết các con số

trong phạm vi 10, dạy trẻ nắm được mối quan hệ giữa các số liền kề thuộc dãy

số tự nhiên, nhận biết các con số chỉ số lượng và con số thứ tự trong phạm vi 10;

Cho trẻ làm quen với các phép biến đổi số lượng và mối quan hệ số lượng đơn

giản như: thêm, bớt, chia các nhóm có sơ lượng đối tượng trong phạm vi 10 làm

hai phần theo các cánh khác nhau.

Như vậy, việc lựa chọn và sử dụng các hình thức trò chơi trong q trình

dạy học khơng chỉ thõa mãn nhu cầu vui chơi ở trẻ mà đó còn là phương tiện

đáp ứng nhu cầu nhận thức của trẻ về biểu tượng số lượng. Qua đó góp phần

nâng cao hiệu quả việc hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.

3.1.2. Trò chơi học tập phải phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ 5 – 6 tuổi

Dựa vào đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mầm non nói chung và trẻ 5-6

tuổi nói riêng mà tôi đưa ra các biện pháp phù hợp với sự tiếp thu và nhận thức

của từng trẻ trong quá trình hình thành biểu tượng số lượng, thơng qua đó trẻ

học hỏi và nhận biết dưới sự tổ chức, hướng dẫn, điều kiện của giáo viên. Mỗi

biểu tượng số lượng được hình thành ở trẻ bắt đầu từ sự nhận biết, gọi tên dựa

vào dấu hiệu nhận biết bên ngoài sau đó cùng với các hoạt động, trẻ sẽ đối

chiếu, so sánh, phân tích và khái qt hóa để đi đến nhận biết các dấu hiệu số

lượng đặc trưng. Vì thế, trò chơi học tập cần phải đưa ra các hình thức nhằm

hướng tới việc giải quyết các nhiệm vụ hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ,

đồng thời là một cơ hội để giúp trẻ được vui chơi.

Ở trẻ 5-6 tuổi đã có khả năng phân tích chính xác các đối tượng trong

nhóm, các nhóm nhỏ trong nhóm lớn, khi đánh giá độ lớn của các tập hợp, trẻ ít

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: màu sắc, kích thước, vị trí sắp đặt trong khơng

gian, chính vì thế, khi hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ thơng qua trò chơi

học tập, trẻ ít chịu sự tác động của các yếu tố trên, nên làm nâng cao chất lượng

của hoạt động. Bên cạnh đó, trẻ khơng chỉ nắm được kết quả phép đếm, mà trẻ

SVTH: Đỗ Thị Diễm

17GVHD: Trần Thị Hàbắt đầu hiểu con số chỉ số lượng phần tử tập hợp, nó khơng chỉ phụ thuộc vào

đặc điểm, tính chất cũng như cách sắp đặt của chúng trong khơng gian,… Vì thế

các biện pháp đưa ra phải phù hợp với cơ sở vật chất, không gian lớp, trường

học. Tuy nhiên, trong cùng một độ tuổi nhưng mỗi trẻ lại có đặc điểm riêng về

nhận thức cũng như trình độ tiếp thu khác nhau. Vì vậy, khi tổ chức các biện

pháp hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ thơng qua trò chơi học tậ cần chú ý

đến đặc điểm phát triển riêng của mỗi các nhân để có những phương pháp dạy

cho phù hợp.

3.1.3. Trò chơi học tập phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của

trường, lớp ở địa phương

Khi xây dựng và tổ chức các biện pháp nhằm hình thành biểu tượng số

lượng cho trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi học tập cần phải tạo sự hợp lý giữa các

nội dung hình thành biểu tượng số lượng với quá trình tổ chức trò chơi cho trẻ.

Các hình thức tơt chức trò chơi cho trẻ khơng chỉ là hình thức, là phương tiện để

trẻ vận dụng những kiến thức về biểu tượng số lượng và kỹ năng xác định số

lượng vào trò chơi. Qua đó những kiến thức về biểu tượng số lượng và kỹ năng

xác định số lượng của trẻ củng được củng cố và khắc sâu hơn. Bên cạnh đó, các

tổ chức hoạt động trò chơi có lồng ghép hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ

cần phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường và lớp học…

Việc xây dựng và tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về

số lượng cho trẻ là vơ cùng quan trọng. Thế nhưng không phải ở trường nào việc

tổ chức trò chơi cũng gặp những thuận lợi về vật chất và đạt được kết quả cao.

Quá trình tổ chức trò chơi phụ thuộc rất nhiều về cở sở vật chất của trường và

tình hình phát triển tại địa phương.

Trong khi tổ chức giáo viên cần lựa chọn những nội dung chơi và đồ dùng

đồ chơi phù hợp với điều kiện vật chất của trường. Cụ thể như, tùy vào điều kiện

cơ sở vật chất của trường thế nào, trang thiết bị dạy học ra sao, lớp học có đủ

rộng để tổ chức trò chơi đó khơng, tùy vào tình hình phát triển của địa phương

mà cần lựa chọn và chuẩn bị đồ dùng dạy học cho phù hợp… nhưng dù trong

điều kiện nào thì giáo viên cũng cần phải lựa chọn và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi

SVTH: Đỗ Thị Diễm

18GVHD: Trần Thị Hàđa dạng, phong phú, bắt mắt tạo hứng thú cho trẻ và quá trình chơi đạt kết quả

cao hơn.

Nắm được những yếu tố trên để từ đó đưa ra biện pháp vận dụng cho hợp

lý, có như vậy thì q trình hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ mới thật sự

đem lại hiệu quả.

3.2. Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng

về số lượng cho trẻ 5-6 tuổi

Hệ thống trò chơi học tập trong đề tài này được xây dựng theo cấu trúc gồm:

-Dạy trẻ các số mới từ 6-10, giới thiệu các chữ số trong phạm vi 10.

-Dạy trẻ so sánh, thực hiện các phép biển đổi trong phạm vi 10, mối quan

hệ số lượng trong phạm vi 10.

-Dạy trẻ chia một nhóm có số lượng trong phạm vi 10 thành 2 phần theo

các cách khác nhau.

3.2.1. Trò chơi học tập được sử dụng trong nội dung dạy trẻ các số mói

từ 6-10, giới thiệu các chữ số trong phạm vi 10

3.2.1.1. Trò chơi “Đi chợ”

 Mục đích: nhận biết số lượng trong phạm vi 10

 Chuẩn bị: Quầy bán hàng với nhiều loại thực phẩm khác nhau: rau, củ, quả…

 Cách chơi: Một trẻ làm “người bán hàng”, các trẻ khác làm “người mua

hàng”. Khi mua hàng “người mua hàng” phải nói số lượng hàng mình cần mua

là bao nhiêu, “người bán hàng” phải tìm và đưa cho “người mua hàng” đúng số

lượng đó.

3.2.1.2. Trò chơi “Đặt đúng vị trí”

 Mục đích: Giúp trẻ nhận biết các ký hiệu số và các bộ phận cơ thể

 Chuẩn bị: Vẽ những con số có kích thước to hơn bàn chân của trẻ lên

giấy bìa và khoanh tòn lại chữ số 0 đến số 10, xếp các con số lộn xộn lên sàn.

 Cách chơi: Yêu cầu trẻ: đặt chân phải vào số 3, đặt tay trái vào số 1, quỳ

gối vào số 4,…

Sau đó cho một trẻ ra yêu cầu trẻ thực hiện

SVTH: Đỗ Thị Diễm

19GVHD: Trần Thị HàTrẻ thực hiện xong phát cho trẻ một mảnh giấy nhỏ ở trên đó có các dãy số

từ 0 đến 10. Cho trẻ khoanh tròn lại chữ số trẻ vừa thực hiện.

3.2.1.3. Trò chơi “Hình dáng chữ số”

 Mục đích: Giúp trẻ nhận biết mặt chữ số và hình dạng của các con số.

 Chuẩn bị: Những con số từ 0 đến 10 được cắt rời từ bìa.

 Cách chơi: u cầu trẻ xếp những con số có hình dáng chỉ có đường

thẳng (1,4). Những số có hình dáng từ những đường cong (0, 3, 6, 8, 9). Những

con số vừa có đường thẳng vừa có đường cong (2, 5). Những số có lỗ hổng ở

giữa (0, 6, 8, 9)

3.2.1.4. Trò chơi “Người đưa thư”

 Mục đích: Củng cố các biểu tượng về toán của trẻ, nhận biết con số từ 110 bằng các hình thức khác nhau (hình các đồ vật, chấm tròn, chữ số).

Củng cố và phát triển vốn từ cho trẻ. Chuẩn bị:

- Mỗi trẻ một thẻ chấm tròn (từ 1-10 chấm tròn).

-Các thẻ vẽ số lượng đố vật tương ứng với các thẻ chấm tròn bỏ vào một

cái giỏ.

-Một bộ thẻ chữ số 1-10. Cách chơi:

Cho trẻ ngồi thành vòng cung, phát cho mỗi trẻ 1 thẻ chấm tròn. Chọn một

trẻ làm người đưa thư cầm thẻ số, vừa đi vừa đọc:

Này bạn ơi

Tôi đưa thư

Từ nơi xa

Đến nơi đây

Nào bạn hãy cho tôi biết số nhà.

Người đưa thư đọc đến câu cuối cùng và dừng lại ở bạn nào, bạn ấy giơ thẻ

số của nhà mình lên. Ngươi đưa thư chọn tất cả những thẻ có số lượng đồ vật và

chữ số tương úng đưa cho người đó. Nếu sai sẽ khơng được đưa thư nữa mà đổi

SVTH: Đỗ Thị Diễm

20GVHD: Trần Thị Hàvai cho người khác. Nếu đúng thì trẻ đó lại tiếp tục đi đưa thư. Mỗi người đưa

thu chỉ đưa từ 2-3 số nhà. Nếu đến số nhà mà trong giỏ khơng có thẻ có số lượng

tương ứng thì nói: “nhà bác khơng có thư” và tiếp tục đi sang nhà khác.

Có thể thay thế số lượng đồ vật bằng các tranh lô tô đồ vật, con vật để cho

trẻ phân loại.

3.2.2. Những trò chơi học tập sử dụng trong nội dung dạy trẻ so sánh,

thực hiện các phép biến đổi trong phạm vi 10, mối quan hệ số lượng trong

phạm vi 10

3.2.2.1. Trò chơi “Gia đình”

 Mục đích: Trẻ nhớ được thứ tự của mình.

 Cách chơi: Cơ chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm là 1 gia đình có 3

người. Cô cho tập thẻ điểm danh theo thứ tự 1, 2, 3; 1 ,2 ,3…cho đến hết và quy

định số cho mỗi gia đình 1, 2, 3, 4, 5, 6,…Mỗi người tự nói tên mình và đóng

vai số 1 là bố, số 2 là mẹ, số 3 là con.

Khi cơ giáo gọi đến gia đình nào thì bố nói tên trước, mẹ nói tiếp theo và

con nói cuối cùng.

Ví dụ: Quản trò gọi gia đình 5 (người số 1 nói: Hùng, người số 2 nói :Mai,

người số 3 nói: Thảo).

Cô giáo gọi nhanh dần số thứ tự của các gia đình. Người nào nói tên mình

khơng đúng vị trí là phạm luật, gia đình phạm quy khơng được tham gia.

Có thể quy định một gia đình có 4,5,…người (thêm ông, bà..).

3.2.2.2. Trò chơi “Thi xem ai thông minh”

 Mục đích: Trẻ biết mối quan hệ hơn kém, thêm bớt trong pham vi 10.

 Chuẩn bị: Trẻ chấm tròn.

 Cách chơi: Cơ gắn những thẻ chấm tròn lên bảng, cơ cho trẻ sắp xếp từ

ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn các thẻ chấm tròn.

Cơ cho nhóm 2-3 trẻ chơi mỗi lần để thi đua với nhau.

3.2.2.3. Trò chơi “Tìm đúng số nhà”

 Mục đích: Trẻ biết mối quan hệ các số trong phạm vi 10.

 Chuẩn bị: Thẻ chấm tròn, bộ chữ số làm các số nhà.

SVTH: Đỗ Thị Diễm

21GVHD: Trần Thị Hà Cách chơi:

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 thẻ chấm tròn. Các trẻ cầm thẻ chấm tròn trên tay

vừa đi vừa hát bài “trời nắng trời mưa”.

- Khi cô hô hiệu lên, trẻ chạy về số nhà theo hiệu lệnh của cơ.

Ví dụ: khi cơ hơ “ít hơn 5” thì những trẻ có thẻ số chấm tròn ít hơn 5 chạy

về nhà còn các trẻ khác đứng lại.

3.2.2.4. Trò chơi “Tìm người láng giềng”

 Mục đích: Biết mối quan hệ các số trong phạm vi 10.

 Chuẩn bị: Bộ chữ số

 Cách chơi: Cô gắn các số quanh lớp làm số nhà của người láng giềng.

Cô phát cho mỗi trẻ một số. Trẻ phải đến đúng nhà người láng giềng có số nhà

nhỏ hơn hay lớn hơn theo hiệu lệnh của cơ “Tìm người láng giềng có số nhà ít

hơn” có nghĩa là người láng giềng có số nhà ít hơn kề sát. “Tìm người láng

giềng nhiều hơn” có nghĩa là người láng giềng có số nhà lớn hơn kề sát (số kề

trước và số kề sau).

3.2.2.5. Trò chơi “Tìm số liền kề nhau”

 Mục đích: Củng cố các biểu tượng về hai số liền kề

 Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị bộ thẻ chữ số hình vương, đánh số từ 1-10.

 Cách chơi: Cơ chia trẻ theo từng nhóm 10 người, cho 10 trẻ ngồi thành

hình vòng cung, phát cho mỗi trẻ một thẻ số. Giáo viên ngồi trước các trẻ giơ

cao số của mình.

Ví dụ: Cơ đưa số 2 thì bạn có số 1 và số 3 đứng lên giơ cao số của mình.SVTH: Đỗ Thị Diễm

22GVHD: Trần Thị Hà3.2.3. Trò chơi học tập được sử dụng trong nội dung dạy trẻ chia một nhóm

có số lượng trong phạm vi 10 thành hai phần theo các cánh khác nhau

3.2.3.1. Trò chơi “Tập tầm vơng”

 Mục đích: Trẻ biết chia 1 nhóm đối tượng thành hai phần.

 Chuẩn bị: Một số hạt hồng xiêm.

 Cách chơi: Cô cho trẻ đếm số lượng hạt hồng xiêm trong tay. Cô dấu hai

tay ra sau lưng và đọc:

“Tập tầm vơng tay khơng tay có

Tập tầm vó tay có tay khơng

Đố ai đốn được mỗi tay cơ có mấy hạt?”

Cơ cho trẻ đốn và sau đó kiểm tra kết quả.

Cơ cho trẻ lên làm thay cơ.

3.2.3.2. Trò chơi “Tìm về đúng nhà”

 Mục đích: Luyện cho trẻ cách chia 1 nhóm đối tượng thành 2 phần.

 Chuẩn bị: Các thẻ chấm tròn có số lượng bằng nhau, mỗi thẻ được tách

ra làm hai phần và mỗi phần được tô màu khác nhau, bộ chữ số.

 Cách chơi: Mỗi trẻ cầm 2 số của mình, vừa nhảy vừa hát bài “trời nắng

tròi mưa”. Khi có hiệu lệnh, trẻ chạy về nhà có số chấm tròn 2 màu giống nhu số

ở hai thẻ của mình.

Ví dụ: Trẻ có số 1 và số 5 thì về nhà có 1 chấm xanh và 5 chấm đỏ, nhà 1

chấm đỏ và 5 chấm xanh.

3.2.3.3. Trò chơi “Xe tìm khách”

 Mục đích: Trẻ biết tạo nhóm có số lượng 10 từ hai phần.

 Chuẩn bị: Thẻ số từ 1-9 cho trẻ đeo.

 Cách chơi: Mỗi bạn chọn 1 thẻ số bất kỳ đeo vào cổ. Thẻ hình vng sẽ

là số xe, thẻ hình tròn sẽ là số vé. Cô mở nhạc, trẻ đi quanh lớp, nhạc dừng trẻ sẽ

kết hợp thành 1 đôi xe khách sao cho số xe cộng vào số vé bằng 10.SVTH: Đỗ Thị Diễm

23GVHD: Trần Thị Hà3.3. Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, tơi đã xác định được nguyên tắc

xây dựng biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả hình thành

biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi. Khi xây dựng biện pháp hình thành biểu

tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi thơng qua trò chơi học tập phải góp phần thực

hiện mục tiêu giáo dục Mầm non nói chung, nội dung hình thành biểu tượng số

lượng cho trẻ 5-6 tuổi nói riêng, phải phù hợp với nhận thức và khả năng của trẻ

5-6 tuổi. Bên cạnh đó hướng vào trẻ, giúp trẻ phát huy tối đa tính tích cực, tự

giác, nhận thức của mình. Cần phải tạo ra sự hợp lý giữa nội dung hình thành

biểu tượng số lượng với q trình tổ chức trò chơi học tập, phù hợp với điều

kiện về cơ sở vật chất của trường và địa phương.

Trên những ngun tắc đó, tơi đã đề xuất ra một số trò chơi nhằm hình

thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi, đồng thời cũng chia rõ trong hệ

thống trò chơi học tập bao gồm những phần cụ thể nào, giáo viên có thể dễ dàng

sử dụng để góp phần nâng cao và phát triển nhận thức về biểu tượng số lượng

cho trẻ.SVTH: Đỗ Thị Diễm

24GVHD: Trần Thị HàC . KẾT LUẬN

Toán học là một mơn học tự nhiên có kiến thức lớn đóng vai trò vơ cùng

quan trọng trong cuộc sống mỗi con người. Ngay từ nhỏ chúng ta đã được làm

quen với toán học.Việc hướng dẫn trẻ làm quen với toán ngay từ tuổi mầm non

là cơ hội giúp trẻ hình thành khả năng quan sát, tư duy, so sánh, tìm tòi, nhận

biết thế giới xung quanh trẻ về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí trong

khơng gian giữa các vật so sánh với nhau, đồng thời giúp trẻ giải quyết mọi

vướng mắc trong cuộc sống, trẻ nhận biết vật này dài hơn vật kia ngắn hơn, vật

này to hơn vật kia nhỏ hơn, cao hơn, thấp hơn….Thơng qua việc hình thành các

biểu tượng về toán là bồi dưỡng cho trẻ phát triển ngơn ngữ, giúp trẻ hình thành

tư duy cụ thể chính xác nhằm chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học được tốt hơn.

Dạy trẻ làm quen với Toán đối với bậc học mầm non chiếm vị trí rất quan

trọng. Đặc biệt nội dung hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi có

một ý nghĩa lớn để góp phần hình thành nhân cách con người mới, giúp trẻ sau

này nắm bắt nhanh hơn, sâu sắc hơn các khái niệm về số lượng trong khi trẻ học

Toán ở trường tiểu học. Việc lồng ghép hoạt động trò chơi khi hình thành biểu

tượng về số lượng cho trẻ là việc làm rất cần thiết, thông qua hoạt động này trẻ

sẽ nắm được cách đo lường đồ vật một cách chính xác, lâu dài hơn từ đó trẻ trở

nên u thích mơn học này. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giáo viên có thể

đưa ra các phương pháp hình thành biểu tượng về số lượng một cách phù hợp.SVTH: Đỗ Thị Diễm

25GVHD: Trần Thị HàD. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://google.com

2. Nguyễn Thị Kim Liên, Bài giảng “Giáo dục học mầm non”.

3. PGS.TS Đỗ Thị Minh Liên, “Lý luận và phương pháp hình thành biểu

tượng tốn học sơ đẳng cho trẻ mầm non”, NXB Giáo dục Việt Nam.

4. Th.S Võ Thị Thanh Lương, Bài giảng “Tổ chức hoạt động vui chơi”.SVTH: Đỗ Thị Diễm

26GVHD: Trần Thị HàMỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU.........................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu...................................................................................3

5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu...................................................................3

B. PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................4

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN.........................................................................4

1. Một số vấn đề về biểu tượng số lượng..............................................................4

1.1. Khái niệm về biểu tượng số lượng.................................................................4

1.1.1. Khái niệm về biểu tượng.............................................................................4

1.1.2. Khái niệm về biểu tượng số lượng..............................................................4

1.2. Đặc điểm phát triển biểu tượng về số lượng của trẻ Mầm non nói chung và

trẻ 5 – 6 tuổi nói riêng...........................................................................................4

1.3. Q trình dạy học nhằm hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ 5 – 6

tuổi.........................................................................................................................6

1.3.1. Nội dung hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi.......................6

1.3.2. Quá trình hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ mầm non.......................7

1.4. Trò chơi học tập cho trẻ lứa tuổi Mầm non....................................................9

1.4.1. Khái niệm trò chơi.......................................................................................9

1.4.2. Khái niệm trò chơi học tập..........................................................................9

1.4.3. Trò chơi học tập ở lứa tuổi mầm non..........................................................9

1.5. Tầm quan trọng của trò chơi học tập ở trường Mầm non.............................10

1.6. Vai trò của trò chơi học tập đối với việc hình thành biểu tượng số lượng cho

trẻ 5 – 6 tuổi.........................................................................................................11

1.7. Tiểu kết chương 1.........................................................................................12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU

TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

HOA ANH ĐÀO – TAM XUÂN 1 – NÚI THÀNH – QUẢNG NAM THÔNG

QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP...............................................................................13

SVTH: Đỗ Thị DiễmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×