Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO – TAM XUÂN 1 – NÚI THÀNH – QUẢNG NAM THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO – TAM XUÂN 1 – NÚI THÀNH – QUẢNG NAM THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Trần Thị Hànhững nguyên vật liệu rất gần gũi với trẻ như: Bao diêm, hộp bút… và mang

tính chủ điểm giúp cho kiến thức của trẻ thấm sâu.

2.2.1. Thực trạng nội dung chương trình hình thành biểu tượng số

lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường Mầm non

2.2.1.1. Mục đích điều tra

Q trình điều tra nhằm tìm hiểu: Thực trạng trình độ giáo viên đang trực

tiếp giảng dạy trẻ Mẫu giáo lớn ở trường Mầm non Hoa Anh Đào.

Thực trạng nhận thức của giáo viên trong việc hình thành những biểu

tượng về số lượng cho trẻ Mẫu giáo lớn.

2.2.1.2. Điều tra đối với giáo viên

Bảng 1 : Tầm quan trọng của việc hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ

mẫu giáo lớn thơng qua trò chơi học tập

Giáo viên (18 cô)

Tỉ lệQuan trọng

13

72%Không quan trọng

5

28%Qua việc khảo sát quá trình giảng dạy của giáo viên về nội dung hình thành

biểu tượng về số lượng cho trẻ Mẫu giáo tôi thấy:

- 100% giáo viên đều xác định đúng nội dung hình thành biểu tượng số

lượng cho trẻ 5-6 tuổi bao gồm những nội dung sau đây:

+ Phát triển biểu tượng về tập hợp cho trẻ.

+ Dạy trẻ phép đếm xác định số lượng trong phạm vi 10, củng cố phát trển

kỹ năng đếm cho trẻ.

+ Dạy trẻ thêm, bớt trong phạm vi 10.

+ Dạy trẻ chia các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 làm hai phần theo các

cách khác nhau.

+ Trẻ làm quen với các chữ số từ 1 đến 10 và sử dụng các chữ số để biểu

thị số lượng các nhóm đối tượng.

- Lượng kiến thức trong các nội dung hoạt động ở các lớp phù hợp với đặc

điểm nhận thức của trẻ.

SVTH: Đỗ Thị Diễm

13GVHD: Trần Thị Hà- Trẻ nhận biết và so sánh số lượng của vật và vận dụng những kiến thức

đã học được vào trong các trò chơi.

- Bên cạnh đó, số giáo viên chưa thực sự gây hứng thú học ở trẻ, đồ dùng

dạy của cô cần phải đa dạng hơn nữa. Cô chưa đưa ra được các phương pháp cụ

thể giúp trẻ có hứng thú học.

2.2.1.3. Đối với trẻ

Bảng 2 : Nhận thức của trẻ

Tổng sốTốtKhá60 trẻ1030Trung bìnhKém166Bảng 3 : Nội dung phương pháp dạy

Tổng số

trẻ 60Hứng thúBình thường1336Khơng hứng thú

11Nhận xét:

Qua điều tra quá trình học tập của trẻ về nội dung hình thành các biểu

tượng về kích thước cho trẻ mẫu giáo lớn .Thu được kết quả như sau:

- Trình độ nhận thức của trẻ đạt 16.7% tốt, khá đạt 50% và 26.67% là trung

bình, 6.7% trẻ chưa nhận thức được.

- Ý kiến của trẻ về nội dung bài học hứng thú chiếm 21.67%, bình thường

chiếm 60% và 18.3% trẻ chưa hứng thú học.

Kết quả cho thấy, sự tiếp thu của trẻ là khơng đồng đều, có trẻ rất nhanh

nhẹn hiếu động, có trẻ thì chậm chạp thụ động vì vậy dẫn đến quá trình tiếp thu

kiến thức của trẻ cũng bị hạn chế. Ngoài ra điều kiện cơ sở vật chất còn chưa

đáp ứng được yêu cầu như: Phòng học hơi chật, đồ dùng còn hạn chế. Đặc biệt

là giáo viên thiếu hiểu biết về nội dung, phương pháp, cách sử dụng các biện

pháp nên khi truyền đạt kiến thức cho trẻ vẫn sơ sài chưa đi sâu vào trọng tâm

của bài. Kết quả này cho ta về nội dung bài vẫn còn thấp, phương pháp giảng

dạy của giáo viên vẫn chưa thực sự gây hứng thú cho trẻ.

SVTH: Đỗ Thị Diễm

14GVHD: Trần Thị HàVề cách dạy của giáo viên tuy đã nắm được chương trình đổi mới hình

thức. Nhưng giáo viên chưa thực sự tạo được tình huống có vấn đề cho trẻ được

trãi nghiệm, mày mò tự khám phá, tự bổ sung cho nhau. Thường giáo viên hay

đưa ra những câu hỏi đóng, khơng tư duy hoặc trẻ khơng biết thì cơ giải thích

ln. Hay trẻ trả lời có sự sáng tạo theo ý của mình thì giáo viên lại cho là chưa

đúng với câu hỏi, khiến giờ học trở nên cứng ngắt, nặng nề và những bài tập

thường là bài tập tái tạo. Vì thế, việc hình thành biểu tượng tốn ban đầu cho trẻ

sẽ không khắc sâu trong trẻ, làm cho giờ học tốn khơng mấy hứng thú.

2.3. Tiểu kết chương 2

Qua chương 2, tôi đã làm rõ thực trạng về việc dạy học nhằm hình thành

biểu tượng số lượng cho trẻ tại trường mầm non Hoa Anh Đào trên địa bàn xã

Tam Xuân 1 – Núi Thành – Quảng Nam và tôi thấy rằng hầu hết giáo viên đã

nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải phát triển biểu tượng số lượng cho trẻ 56 tuổi thông qua các hoạt động khác nhau, trong đó có trò chơi học tập. Tuy

nhiên, giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung các hình thức trong

hoạt động trò chơi học tập để hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ, chưa sử

dụng nhiều hình thức khác nhau để đem lại hiệu quả. Chình vì vậy, dẫn đến hiệu

quả của quá trình hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi còn chưa cao.

Vì vậy, tơi cảm thấy cần có những biện pháp nâng cao hơn, sáng tạo, phù

hợp với trẻ hơn, để trẻ dễ dàng nắm bắt và tiếp thu. Do vậy, tơi đã suy nghĩ và

tìm ra một số biện pháp để hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi

thơng qua trò chơi học tập.SVTH: Đỗ Thị Diễm

15GVHD: Trần Thị HàCHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG

CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI THƠNG QUA TRỊ CHƠI HỌC TẬP

3.1. Ngun tắc thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành

biểu tượng số lượng cho trẻ 5 – 6 tuổi

3.1.1. Đảm bảo mục tiêu giáo dục nói chung và mục đích hình thành

biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi nói riêng

Hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ là một trong những nội dung của

chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non. Với đặc điểm, vị trí và sự phối

hợp với các nội dung giáo dục khác đã góp phần thực hiện mục tiêu GDMN,

hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách con người, tạo nền tảng và chuẩn

bị cho trẻ bước vào học ở các bậc phổ thơng sau này.

Việc tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ

cần phải góp phần thực hiện mục tiêu GDMN và mục tiêu phát triển nhận thức

cho trẻ. Có thể nói, mục tiêu chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non đưa

ra khá toàn diện và phù hợp với yêu cầu của thời đại. Nội dung hình thành biểu

tượng số lượng là một trong những nội dung của chương trình chăm sóc giáo

dục trẻ mầm non được phối hợp và lồng ghép với các nội dung giáo dục khác

như giáo dục thẩm mỹ, giáo dục âm nhạc,… nhằm hoàn thiện và thực hiện các

mục tiêu đã đề ra.

Vì vậy, có thể nói trò chơi học tập là một phương tiện, hình thức khá hữu

hiệu trẻ có thể vừa học vừa chơi, “chơi mà học, học mà chơi”, tạo cho trẻ một

trạng thái vô cùng thoải mái, vui tươi khi học điều đó sẽ đem lại hiệu quả cao.

Thơng qua trò chơi học tập giúp trẻ củng cố, hình thành biểu tượng số lượng cho

mình. Chính vì thế, giáo viên cần phải vận dụng một cách tốt nhất, đưa ra những

chủ đề phù hợp với nội dụng bài học trong quá trình lồng ghép hướng tới mục

tiêu phát triển biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi cụ thể: Cho trẻ luyện tập

cách so sánh của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng cách xếp tương ứng

1:1; dạy trẻ sắp xếp nhóm đối tượng theo sự tăng hay giảm dần về số lượng của

các nhóm và sử dụng các từ: nhiều nhất, ít hơn, ít nhất…. Dạy trẻ tạo nhóm các

đối tượng theo đặc điểm hay dấu hiệu nào đó như: màu sắc, hình dạng, kích

SVTH: Đỗ Thị Diễm

16GVHD: Trần Thị Hàthước và một số đặc điểm khác, luyện tập cho trẻ tạo nhóm 1-2 dấu hiệu cho

trước, tự phân chia thành các nhóm theo dấu hiệu chung của nhóm, tự nhận ra

dấu hiệu chung của nhóm cho trước, tìm ra 1 đối tượng khơng thuộc nhóm; Dạy

trẻ phép đếm xác định số lượng lại và đếm chúng; Dạy trẻ nhận biết các con số

trong phạm vi 10, dạy trẻ nắm được mối quan hệ giữa các số liền kề thuộc dãy

số tự nhiên, nhận biết các con số chỉ số lượng và con số thứ tự trong phạm vi 10;

Cho trẻ làm quen với các phép biến đổi số lượng và mối quan hệ số lượng đơn

giản như: thêm, bớt, chia các nhóm có sơ lượng đối tượng trong phạm vi 10 làm

hai phần theo các cánh khác nhau.

Như vậy, việc lựa chọn và sử dụng các hình thức trò chơi trong q trình

dạy học khơng chỉ thõa mãn nhu cầu vui chơi ở trẻ mà đó còn là phương tiện

đáp ứng nhu cầu nhận thức của trẻ về biểu tượng số lượng. Qua đó góp phần

nâng cao hiệu quả việc hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 5-6 tuổi.

3.1.2. Trò chơi học tập phải phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ 5 – 6 tuổi

Dựa vào đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mầm non nói chung và trẻ 5-6

tuổi nói riêng mà tôi đưa ra các biện pháp phù hợp với sự tiếp thu và nhận thức

của từng trẻ trong quá trình hình thành biểu tượng số lượng, thơng qua đó trẻ

học hỏi và nhận biết dưới sự tổ chức, hướng dẫn, điều kiện của giáo viên. Mỗi

biểu tượng số lượng được hình thành ở trẻ bắt đầu từ sự nhận biết, gọi tên dựa

vào dấu hiệu nhận biết bên ngoài sau đó cùng với các hoạt động, trẻ sẽ đối

chiếu, so sánh, phân tích và khái qt hóa để đi đến nhận biết các dấu hiệu số

lượng đặc trưng. Vì thế, trò chơi học tập cần phải đưa ra các hình thức nhằm

hướng tới việc giải quyết các nhiệm vụ hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ,

đồng thời là một cơ hội để giúp trẻ được vui chơi.

Ở trẻ 5-6 tuổi đã có khả năng phân tích chính xác các đối tượng trong

nhóm, các nhóm nhỏ trong nhóm lớn, khi đánh giá độ lớn của các tập hợp, trẻ ít

bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: màu sắc, kích thước, vị trí sắp đặt trong khơng

gian, chính vì thế, khi hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ thơng qua trò chơi

học tập, trẻ ít chịu sự tác động của các yếu tố trên, nên làm nâng cao chất lượng

của hoạt động. Bên cạnh đó, trẻ khơng chỉ nắm được kết quả phép đếm, mà trẻ

SVTH: Đỗ Thị Diễm

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO – TAM XUÂN 1 – NÚI THÀNH – QUẢNG NAM THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×