Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 2.26: Phiếu xuất kho phụ liệu

Biểu 2.26: Phiếu xuất kho phụ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp

Số: 0307001

Ngày: 15/08/2010

Nguyên vật liệu:CCDC: XChủngMã NVL/ phụĐơn vịloạikiệntínhSản xuất:Xuất kiểm tra:Số lượng

Yêu cầuThực xuấtTái xuất khẩu:

TồnMục đíchkhoxuấtNPL

NPLNylon đóng hàng

Băng dính đóngpcs

Cuộn600

60600

60Đóng thùng

Đóng thùngNPL

NPLthùng

Xốp đẹm khí

Carton SDVKg

pcs10

50010

500Đóng thùng

Đóng thùngQuản lý khoNgười lậpNgười nhậnTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K21Thủ kho47Chuyên đề tốt nghiệp2.2.2. Kế tốn chi tiết chi phí bán hàng

Trình tự ghi sổ chi tiết bán hàng như sau:

Sơ đồ 2.9: Trình tự ghi sổ kế tốn chi tiết chi phí bán hàng

Chứng từ kế toán

(HĐ GTGT, phiếu xuất

kho phụ liệu, phiếu

chi… )Sổ kế tốn chi tiết

chi phí bán hàngBảng tổng hợp chi

phí bán hàngGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Hàng ngày căn cứ vào phiếu chi, hoá đơn, phiếu xuất kho phụ liệu... kế

toán tiến hành kiểm tra, phân loại, tiến hành nhập số liệu vào máy tính. Khi

đó, máy tính sẽ tự động hạch toán chi tiết cho từng đối tượng và vào sổ chi

tiết các tài khoản chi phí bán hàng. Cuối tháng, căn cứ vào sổ chi tiết chi phí

bán hàng lập lên bảng tổng hợp chi tiết chi phí bán hàng.Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế tốn VBII - K2148Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 2.27: Sổ chi tiết tài khoản 6418 – CPBH trả bằng tiền mặt

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, HanoiSỔ CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG

Tháng 08 năm 2010

Tài khoản 6418 – Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng trả bằng tiền mặtChứng từ

Ngày

Số

02/08

10/08

12/08

31/081512

1523

1530

KCDiễn giảiTKĐ

ƯDư đầu kỳ

Chi phí tiếp khách

Chi phí giới thiệu sản

phẩm

Chi phí tiếp khách

.................

Kết chuyển 641

911

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳSố phát sinh

Nợ

111

11112,60

27,2511111,58

.............911

197,44............

197,44

197,44Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K21Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)49Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 2.28 : Sổ tổng hợp chi phí bán hàng

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG

Tài khoản: TK 641

Tháng 08 năm 2010

Đơn vị tính: USD

STTTên TK1

2

36412

6417

6418

Kết chuyểnCộng PS911

xxxSố phát sinh

Nợ571,84

8.491,85

197,44

9.261,13

9.261,13Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K219.261,13

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 2.26: Phiếu xuất kho phụ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×