Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 2.28 : Sổ tổng hợp chi phí bán hàng

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG

Tài khoản: TK 641

Tháng 08 năm 2010

Đơn vị tính: USD

STTTên TK1

2

36412

6417

6418

Kết chuyểnCộng PS911

xxxSố phát sinh

Nợ571,84

8.491,85

197,44

9.261,13

9.261,13Người ghi sổ

(Ký, họ tên)Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K219.261,13

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)50Chuyên đề tốt nghiệp2.2.3. Kế tốn tổng hợp về chi phí bán hàng

Trình tự ghi sổ tổng hợp về chi phí bán hàng như sau:

Sơ đồ 2.10: Trình tự ghi sổ tổng hợp về chi phí bán hàng:

Chứng từ kế tốn

( phiếu chi, Hóa đơn

GTGT, phiếu xuất kho

phụ liệu…)Sổ đăng ký

chứng từ ghi sổCHỨNG TỪ GHI SỔSổ cái

TK 641Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Hàng ngày, khi nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán tập hợp các chứng

từ kế tốn về chi phí bán hàng nhập dữ liệu, định khoản vào máy tính. Máy

tính sẽ tự động cập nhật vào chứng từ ghi sổ. Cuối tháng, kế tốn in chứng từ

ghi sổ này ra trình kế tốn tổng hợp. Khi kế toán tổng hợp chấp thuận sẽ xếp

chứng từ ghi sổ này vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ lấy số hiệu ngày tháng.

Sau khi có số hiệu ngày tháng chứng từ ghi sổ này được dùng làm căn cứ vào

sổ cái TK 641- Chi phí bán hàng.Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2151Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 2.29: Trích chứng từ ghi sổ

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số hiệu: 531

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Số hiệu TKTrích yếu

….

Vật liệu bao bì dùng cho bán hàng

….

Cộng

Kèm theo 15 chứng từ gốcSố tiền

(USD)Nợ….

641

….

xxx

….

153

410,25

….

…..

xxx

9.261,13

Ngày 31 tháng 08 năm 2010Người lậpKế toán trưởng( Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Biểu 2.30: Trích sổ đăng ký chứng từ - ghi sổ

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ ĐĂNG KÝ

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm 2010

Chứng từ ghi sổ

SốNgày501

….

515531

10/08

….

31/0831/08

Số tiền (USD)

286.418,74

….

5.986,89

….

9.261,13

….CộngBiểu 2.31: Sổ cái tài khoản 641

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.Mẫu số: S02c1-DNThang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ CÁI

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2152Chuyên đề tốt nghiệp

Năm 2010

Tên tài khoản: Chi phí bán hàng

Số hiệu: 641

NTGSChứng từ ghi sổ

Số

Ngày

hiệuDiến giảiTKĐƯSố tiền (USD)

Nợ

thángSố dư đầu tháng

31/0853131/08Từ Chứng từ ghi sổ153

111Kết chuyển chi phí

Cộng phát sinh

Số dư cuối tháng

Cộng lũy kế từ đầu

9119.261,13

9.261,139.261,13

9.261,13tháng

Sổ này có…..trang, đánh số trang từ 01 đến ….

Ngày mở sổ:……Ngày 31 tháng 08 năm 2010Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K21Giám đốc

(Ký, họ tên, đống dấu)53Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG 3

HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI

CƠNG TY TNHH SD VIỆT NAM

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế tốn bán hàng tại Cơng ty và

phương hướng hồn thiện

Trong những năm vừa qua, Cơng ty TNHH SD Việt Nam đã trải qua

những giai đoạn thuận lợi và khó khăn, những bước thăng trầm và nhiều biến

động của thị trường. Tuy nhiên, Công ty vẫn gặt hái được nhiều thành tích to

lớn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá. Doanh thu về bán

hàng tăng đều qua các năm.

Có được những thành tích như trên, Công ty TNHH SD Việt Nam đã

không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác triệt để các vùng thị

trường tiềm năng, đồng thời có các biện pháp thoả đáng đối với các khách

hàng quen thuộc nhằm tạo ra sự gắn bó hơn nữa để tạo ra nguồn cung cấp

hàng hoá dồi dào và một thị trường tiêu thụ hàng hố ln ổn định. Ngồi ra,

để có thể đạt được kết quả như trên phải có sự cố gắng nỗ lực không ngừng

của tất cả các thành viên của Cơng ty, trong đó có sự đóng góp khơng nhỏ của

phòng tài chính kế tốn. Với cách bố trí cơng việc khoa học hợp lý như hiện

nay, công tác kế tốn nói chung và cơng tác kế tốn bán hàng của Công ty đã

đi vào nề nếp và đã được những kết quả nhất định.

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH SD Việt Nam, được tiếp xúc với

bộ máy kế tốn nói chung và phần hành kế tốn bán hàng nói riêng, em thấy

bộ máy kế tốn được tổ chức riêng biệt và phân công phân nhiệm vụ rõ ràng

giữa các phần hành. Công tác quản lý, hạch tốn kế tốn nói chung tương đốiTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2154Chuyên đề tốt nghiệphợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của Cơng ty, có khả năng đáp

ứng nhu cầu quản lý của Cơng ty trong giai đoạn hiện nay.

Nhìn chung, cơng tác kế tốn bán hàng tại Cơng ty đã đảm bảo được thực

hiện đúng chế độ kế toán của Nhà nước, không vi phạm chế độ thuế và chế độ

kế toán cũng như những quy định của pháp luật, chấp hành đúng những thể lệ

kinh tế, chính sách tài chính kế tốn áp dụng cho các DN.

3.1.1- Ưu điểm

Những ưu điểm mà Công ty đã làm được thể hiện trên một số lĩnh vực sau:

- Về tổ chức bộ máy kế toán:

Kế toán viên phụ trách phần hành bán hàng là người năng động, nhiệt

tình, khơng ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức. Mặt khác, kế toán bán hàng

thường xun trao đổi thơng tin với kế tốn các phần hành khác, đặc biệt là kế

toán hàng tồn kho kiêm chi phí và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, định

kỳ đối chiếu với thủ kho về lượng hàng xuất bán. Bên cạnh đó, kế tốn tiêu

thụ cũng phối hợp với phòng sản xuất kinh doanh để phân tích, đánh giá thị

trường và tiềm năng phát triển của Công ty. Vì vậy, kế tốn bán hàng đã đóng

góp tích cực vào hoạt động của Phòng kế tốn nói riêng và hoạt động của

Cơng ty nói chung.

- Về nội dung và phương pháp kế tốn bán hàng:

Cơng ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để theo dõi chi tiết

tình hình, sự biến động hàng hố trong tháng. Và xác định giá trị hàng tồn kho

cuối kỳ theo phương pháp “đơn giá bình quân gia quyền cả kỳ dữ trữ”, đặc

biệt với hỗ trợ bởi phần mềm kế toán giúp cho việc phản ánh các thơng tin

được chính xác kịp thời. Phương pháp này tương đối phù hợp với đặc điểm

kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Đồng thời, những thơng tin được

cung cấp còn giúp cho ban giám đốc có những biện pháp xử lý kịp thời khi có

những biến động trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bán

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2155Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×