Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Kế toán doanh thu

* Kế toán doanh thu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp

15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoicủa Bộ trưởng BTC)Tel: 04-38811184/ Fax: 04-38811185PHIẾU THUQuyển số: 7Ngày 17 tháng 08 năm 2010Số:09Nợ TK: 111

Có TK: 131

Người nộp tiền: Nguyễn Quang Hưng

Địa chỉ: Công ty Panasonic, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng

Trả bằng: Tiền mặt.Loại tiền: USD.Tỷ giá: 1Số tiền: 9.341,926

(Bằng chữ: Chín nghìn ba trăm bốn mươi một đơla và chín trăm hai mươi sáu cents.)

Kèm theo:…1…..chứng từ gốc.

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Giám đốc

(Ký, họ tên)Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Chín nghìn ba trăm bốn mươi một đơla và chín trăm

hai mươi sáu cents.Ngày 17 tháng 08 năm 2010

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)Biểu 2.3: Công ty nhận được giấy báo Có của Ngân hàng.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Hà NộiTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế tốn VBII - K21GIẤY BÁO CĨ

Ngày 06/08/2010 giờ in: 9:30:20 AM20Chuyên đề tốt nghiệp

Số chứng từ:Đã hạch toánSố chuyển tiền:

NHNT Hà Nội

Người trả tiền:TOA Vietnam Co., LtdSố tài khoản:……………..tại Ngân hàng Techcombank Hà NộiNgười hưởng:SD Vietnam Indusstries LtdSố tài khoản:……… …….tại Ngân hàng Ngoại thương Hà NộiSố tiền:USD: 9,051,221Bằng chữ:Chín triệu khơng trăm năm mươi mốt nghìn hai trăm hai mươi mốt đôla.Nội dung: Công ty TOA Vietnam Co., Ltd thanh tốn hóa đơn GTGT số 0000280.

Giao dịch viênLiên 2Phòng nghiệp vụ*Kế toán hàng bị trả lại:

Biểu 2.4: Biên bản trả lại hàng

Đơn vị: Công ty TOA Việt Nam

Điạ chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

BIÊN BẢN TRẢ HÀNG

Kính gửi: Ban giám đốc Cơng ty TNHH SD Việt Nam.

Cơng ty TOA Việt Nam chúng tơi có mua mặt hàng WPJ connector của Công ty TNHH SD

Việt Nam theo HĐ GTGT số 0000289 ngày 05/08/2010, do mặt hàng này có 150 kg khơng

đảm bảo chất lượng nên chúng tôi không thể xuất bán số hàng này.

Nay Công ty chúng tơi xuất trả lại này cho q Cơng ty.

Kính mong quý Công ty nhận lại số hàng trên.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày 07 tháng 08 năm 2010

Giám đốc Công ty TOA Việt NamBiểu 2.5: Hóa đơn giá trị gia tăng

Cơng ty TNHH SD Việt Nam

SD Vietnam Industries Ltd.HĨA ĐƠN (GTGT)Theo CV số 2183TCT/AC

Ngày 14/06/2001 của Tổng cục ThuếMã số Công ty: 0101098954

SD Vietnam Industries Ltd.

Thang Long Industrial Park

Dong anh District, Hanoi, VietnamTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2121Chuyên đề tốt nghiệp

Telephone: +84 (4) 38811184Invoice (VAT)Fax:Liên 2: Khách hàng/ For Customer+84 (4)3 8811185Ký hiệu: AA/2003T

Số hóa đơn/ Invoice No.: 0000289

Ngày/ Date: 07/8/2010Khách hàng/ Customer: SD Vietnam Industries Ltd.

Địa chỉ/ Address: Thang long Industrial Park, Dong Anh, Hanoi

Mã số/ Customer’s code: 0101098954

Hình thức: Hàng bán bị trả lại

STTDIỄN GIẢIĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀNNo.DESCRIPTIONUNITQUANTITYPRICEAMOUNTAB

Bộ dây dẫn điệnC

Kg1

1502

3.093,23=1x2

463,98WPJ connector

Cộng tiền hàng: 463,98

Thuế suất:10%Thuế GTGT:Tổng cộng:

Bằng chữ: Năm trăm mười đôla và ba trăm bảy mươi tám cents.46,398

510,378Người lậpKế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2122Chuyên đề tốt nghiệp2.1.2. Kế tốn chi tiết doanh thu

Trình tự ghi sổ chi tiết doanh thu được thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế tốn chi tiết doanh thu

Chứng từ kế toán

(Đơn đặt hàng, hợp

đồng mua bán, HĐ

GTGT, phiếu thu, giấy

báo có của ngân hàng)Sổ kế toán chi tiết

doanh thu bán

hàngBảng tổng hợp

doanh thu bán hàngGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Hàng ngày khi có nghiệp vụ bán hàng phát sinh, căn cứ vào các chứng từ

kế toán kế toán nhập số liệu vào phần mềm máy tính, máy tính sẽ xử lý dữ

liệu rồi lên báo cáo sổ chi tiết doanh thu bán hàng theo dõi từng sản phẩm đã

được cung cấp cho khách hàng.

Mỗi dòng trên sổ chi tiết doanh thu bán hàng sẽ ghi lại một hóa đơn

GTGT. Các sổ chi tiết sẽ được in ra khi có yêu cầu hoặc đến cuối tháng kế

toán sẽ in ra sổ chi tiết của một số mặt hàng tiêu thụ tiêu biểu trong tháng.

Cuối tháng, căn cứ vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng của từng mặt hàng

kế toán vào bảng tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng để tổng hợp từng sản

phẩm đã bán ra trong tháng.Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2123Chuyên đề tốt nghiệpSau đây em xin trích một vài sổ chi tiết doanh thu bán hàng và sổ tổng hợp

doanh thu bán hàng.

Biểu 2.6: Trích sổ chi tiết doanh thu bán hàng

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG (Trích)

Tài khoản: TK 5112-106

Sản phẩm: WPJ connector

Tháng 08 năm 2010

Đơn vị tính: USD

Chứng từ

SH

NT

….

….

0000289 07/08/2010Số phát sinh

Nợ….

….

463,98Diễn giảiTK đối ứng….

Toa trả lại….

131T

….

131P….

6.341,06….….

0000301….

17/08/2010hàng

….

Bán cho….

0000328….

28/08/2010Panasonic

…..

Bán cho….

131S…..

5.694,72…..Sumiden

….

Kết chuyển….

911….….

23.982,98doanh thu

Cộngxxx….….Người ghi sổ

(Ký, họ tên)23.982,98

23.982,98

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Biểu 2.7: Trích sổ chi tiết doanh thu bán hàng

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, HanoiTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2124Chuyên đề tốt nghiệp

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG (Trích)

Tài khoản: TK 5112-107

Sản phẩm: RIC connector

Tháng 08 năm 2010

Đơn vị tính: USD

Chứng từ

SH

….

0000301

….

000328

….NT

….

17/08/2010

….

28/08/2010

….Diễn giảiTK đối ứng….

Bán cho….

131PSố phát sinh

Nợ….

….

2.178,6Panasonic

….

Bán cho….

131S….

3.256,72….Sumiden

….

Kết chuyển….

911….….

35.168,65doanh thu

Cộng PSxxxNgười ghi sổ35.168,65

35.168,65

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Kế tốn trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Biểu 2.8: Trích sổ tổng hợp doanh thu bán hàng

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG (Trích)

Tài khoản: TK 5112

Tháng 08 năm 2010

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2125Chuyên đề tốt nghiệp

Đơn vị tính: USD

STTTên TK….

6

7

….

Kết chuyển DT

Cộng PS….

5112-106

5112-107

….

911

xxxSố phát sinh

Nợ….

….

23.982,98

687,42

35.168,65

528,59

….

…..

858.759,25

859.256,25

859.256,25

Ngày 31 tháng 08 năm 2010Người ghi sổKế tốn trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)2.1.4. Kế toán tổng hợp về doanh thu

Trình tự ghi sổ tổng hợp về doanh thu, và giảm doanh thu được thể hiện

qua sơ đồ sau đây:

Sơ đồ 2.6: Trình tự ghi sổ tổng hợp doanh thu, hàng bán bị trả lại:

Chứng từ kế toán

(Đơn đặt hàng, hợp

đồng mua bán, HĐ

GTGT, phiếu thu, giấy

báo có của ngân hàng)Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2126Chuyên đề tốt nghiệpSổ đăng ký

chứng từ ghi sổCHỨNG TỪ GHI SỔSổ cái

TK 5112,

TK 531Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Hàng ngày, kế tốn sẽ tập hợp các hóa đơn GTGT…, cứ 10 ngày lập nên

1 chứng từ ghi sổ, các chứng từ ghi sổ này sau khi in ra và được sự chấp thuận

của kế toán tổng hợp sẽ được xếp vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ lấy số hiệu

ngày tháng. Sau khi có số hiệu ngày tháng kế tốn sử dụng các chứng từ ghi

sổ này vào sổ cái tài khoản doanh thu (TK 5112)Biểu 2.9: Trích chứng từ ghi sổ

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số hiệu: 501

Ngày 10 tháng 08 năm 2010

Trích yếu

….Số hiệu TKSố tiềnNợ(USD)….….Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2127Chuyên đề tốt nghiệp

Bán hàng cho Panasonic

….

Cộng

Kèm theo 3 chứng từ gốc131P

….

xxx5112

8.492,66

….

…..

xxx

286.418,74

Ngày 10 tháng 08 năm 2010Người lậpKế toán trưởng( Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Biểu 2.10: Trích chứng từ ghi sổ

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số hiệu: 515

Ngày 31 tháng 08 năm 2010

Số tiềnSố hiệu TKTrích yếu

….

Hàng bán bị trả lại

….

CộngNợ….

531

….

xxx

131T

….

xxxKèm theo 3 chứng từ gốc(USD)

….

463,98

…..

5.986,89Ngày 10 tháng 08 năm 2010Người lậpKế toán trưởng( Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Biểu 2.11: Trích sổ đăng ký chứng từ - ghi sổ

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.

Thang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ ĐĂNG KÝ

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm 2010

Chứng từ ghi sổ

SốNgày501

….

515

10/08

….

31/08

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K21Số tiền (USD)

286.418,74

….

5.986,89

….

28Chuyên đề tốt nghiệpCộngTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2129Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 2.12: Sổ cái tài khoản 511

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.Mẫu số: S02c1-DNThang Long Industrial, Dong Anh, Hanoi

SỔ CÁI

Năm 2010

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng

Số hiệu: 511

NTGSChứng từ ghi sổ

Số

Ngày

hiệuDiến giảiTKĐƯSố tiền (USD)

Nợ

thángSố dư đầu tháng

31/0831/0831/08501515

10/0831/0831/08Từ Chứng từ ghi sổ

….

Kết chuyển doanh thuKết chuyển doanh thu

Cộng phát sinh

Số dư cuối tháng

Cộng luỹ kế từ đầu131

….

531911….

5.986,89850.708,58

859.256,25286.418,74

….859.256,25tháng

Sổ này có…..trang, đánh số trang từ 01 đến ….

Ngày mở sổ:……Ngày 31 tháng 08 năm 2010Người ghi sổKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Giám đốc

(Ký, họ tên, đống dấu)Biểu 2.13: Trích sổ cái TK 531

Đơn vị: SD Vietnam Indusstries Ltd.Mẫu số: S03b-DNThang Long Industrial, Dong Anh, HanoiTrần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K2130Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Kế toán doanh thu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×