Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác ngân hàng(hiện đại hóa công nghệ).

2 Hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác ngân hàng(hiện đại hóa công nghệ).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạnghệ cao, đảm bảo an toàn dữ liệu, tài sản của khách hàng và ngân hàng.

- Xây dựng và triển khai các đề án công nghệ thông tin

Tổ chức xây dựng và triển khai các đề án công nghệ thông tin ứng dụng trong

nghiệp vụ ngân hàng dựa trên những phát triển mới nhất của ngành cơng nghệ

thơng tin. Qua đó phát triển thêm các dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại.

Trong những năm nay và những năm tới ngân hàng cần tiếp tục đầu tư trang bị

cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc và máy vi tính phù hợp với q trình

hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng. Chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai ngay chương

trình hiện đại hóa ngân hàng của WB tới các chi nhánh cấp dưới khi NHNo&PTNT

Việt Nam cho phép. Đây là chương trình tiên tiến phù hợp với thơng lệ quốc tế, tính

bảo mật cao, dễ sử dụng, khách hàng mất ít thời gian hơn cho một giao dịch. Việc

triển khai thành công dự án này sữ giúp NHNo&PTNT xây dựng một cơ sở hạ tầng

công nghệ ngân hàng hiện đại để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp

ứng nhu cầu khách hàng, giảm chi phí hoạt động, tăng cường hiệu quả quản lý và

kinh doanh. Đây là một giải pháp quan trọng đối với NHNo&PTNT để triển khai kế

hoạch tái cơ cấu và từng bước hoà nhập với cộng đồng tài chính trong khu vực và

quốc tế.Ngân hàng phải mở rộng mạng lưới ATM về phạm vi hoạt động cũng như số

lượng dịch vụ. Phải nghiên cứu áp dụng mạng EFT/ POS và cơ sở hạ tầng cho các

cơng cụ thanh tốn điện tử khác như tiền mặt điện tử, séc điện tử.

- Nâng cao tính bảo mật và sự thuận tiện của hệ thống thanh toán điện tử.

Khơng thể phát triển được hệ thống thanh tốn điện tử nếu khơng có biện pháp

bảo mật hệ thống giao dịch của ngân hàng, đặc biệt là bảo mật cho hệ thống thanh

toán điện tử với các biện pháp bảo mật về phần cứng, phần mềm, truyền thơng...

Mặc dù tính bảo mật của hệ thống thanh toán điện tử là rất quan trọng cho tấtNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1045Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạcả các bên liên quan trong một giao dịch, chỉ bảo mật thôi không đảm bảo thành

cơng trên thị trường. Hệ thống thanh tốn điện tử cũng còn phải thuận tiện. Một hệ

thống thanh tốn điện tử phải vừa an tồn vừa thuận tiện.

Khi khách hàng và các công ty bắt đầu quen và yên tâm với việc mua hàng

trực tuyến, ngân hàng có lợi vì mang được nhiều khách hàng hơn tới các chi nhánh

ảo của mình.

2.3. Đẩy mạnh cơng tác Marketing:

Thực hiện đổi mới phong cách giao dịch, thể hiện văn minh,tạo lập niềm tin và

gần gũi với khách hàng. Tạo hình ảnh ấn tượng gắn với dịch vụ, tiện ích cung cấp

cho khách hàng. Xây dựng thương hiệu mạnh của một ngân hàng thân thiện, mang

tính cộng đồng và có độ an tồn cao, có sự tư vấn tốt cho khách hàng theo đúng

phương châm “Hợp tác kinh doanh cùng phát triển”.

Giới thiệu cho khách hàng nắm được lợi ích của thanh tốn điện tử và thay đổi

thói quen sử dụng tiền mặt. Cần hướng dẫn khách hàng quen với các dịch vụ mới

này. NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ hoạt động trên khu vực đông dân cư, đây là

điều kiện thuận lợi cho ngân hàng. Do vây, ngân hàng nên có những chính sách để

khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân với thủ tục đơn giản, ngồi ra có

thể có thêm các chương trinh khuyến mại nhằm thu hút khách hàng hơn nữa.

2.4. Thực hiện chính sách quản lý chất lượng một cách tích cực:

Cam kết của ngân hàng là cung cấp các dịch vụ ngân hàng chất lượng cao và

tiện ích nhất cho khách hàng. Các biện pháp bao gồm

Tiếp tục nghiên cứu và phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm để thoả mãn

hơn nhu cầu ngày cang đa dạng của khách hàng.

Luôn nghiên cứu nhu cầu khách hàng, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến để tiếp

tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm và

dịch vụ ngân hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Hợp tác để cùng phát triển; chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, khó khăn và cơ

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1046Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạhội với khách hàng; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; có trách

nhiệm đến cùng với chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

2.5. Chất lượng phục vụ:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên lịch sự chu đáo trong giao tiếp, vững

vàng trong trong nghiệp vụ, am hiểu sâu về trình độ chun mơn để “Vui lòng

khách đến, vừa lòng khách đi”. Đây là các yếu tố căn bản để có thể cạnh tranh lành

mạnh với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn trong điều kiện kinh doanh hiện

nay.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm của

ngân hàng, có các chính sách ưu đãi về lãi suất, phí thanh tốn, tỉ lệ phí.... thích hợp

để thu hút khách hàng.

- Yêu cầu mọi cán bộ phải biết chi nhánh hiện có những sản phẩm gì và có đủ

hiểu biết để giải thích, tư vấn cho khách hàng.

3. Kiến nghị:

3.1. Kiến nghị chính phủ:

+ Hồn thiện mơi trường pháp lý

Mơi trường pháp lý hiện nay còn nhiều bất cập chưa đáp ứng nhu cầu thực tế

đối với hoạt động Ngân hàng nói chung và thanh tốn điện tử nói riêng.Việchồn thiện mơi trường pháp lý là u cầu bức xúc đối với hoạt động Ngân hàng nói

chung và hoạt động thanh tốn nói riêng trước u cầu hội nhập và tiến trình chuẩn

bị thương mại điện tử. Vì vậy Quốc hội, Chính phủ và ngành Ngân hàng cần khẩn

trương hồn thiện mơi trường pháp lý của hoạt động Ngân hàng trong thời kỳ mới.

Điều đó đòi hỏi trong quá trình kiến tạo khung pháp lý vừa phải phù hợp theo yêu

cầu thực tế nước ta vừa tham khảo tiếp thu và tuân theo thông lệ chuẩn mực quốc tế,

đặc biệt của các tổ chức WTO, IMF,WB...

Ban hành văn bản pháp quy về thanh tốn điện tử. Chính phủ, Quốc hội thông

qua việc sửa đổi một số điều luật liên quan đến luật Thương mại, luật Ngân hàng vàNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1047Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạcác luật liên quan khác để điều chỉnh các mối quan hệ trong việc giao dịch và thanh

toán trong thanh tốn điện tử. Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định riêng liên

quan đến thanh toán điện tử.

+ Xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực

cơng nghệ thơng tin.

Có chế độ chính sách hỗ trợ phát triển cơng nghệ thơng tin như nâng cấp tốc

độ đường truyền, giảm giá cước viễn thông, cước Internet... tạo đà cho công nghệ

thông tin nước nhà phát triển.

Có sự chỉ đạo của chính phủ và sự phối hợp các Ngân hàng, Bộ Giáo dục và

Đào tạo, Bộ Thương mại, Bộ Bưu chính viễn thơng... nâng cao trình độ dân trí về

giao dịch điện tử và thương mại điện tử, trong đó bao gồm thanh tốn điện tử trên

tồn quốc.

3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước:

Hoàn thiện các văn bản pháp lý về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán cũng

như việc thanh toán qua các chứng từ điện tử về điều kiện, quyền và trách nhiệm

của khách hàng sử dụng thẻ, các đơn chấp nhận thẻ, hạn mức thấu chi, khi mất thẻ...

3.3. Kiến nghị ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thơn Việt nam:

- Cần đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa ngân hàng. Trang bị các thiết bị tin

học đáp ứng được yêu cầu hiện tại và trong tương lai. Có các chính sách nhằm phát

triển cơng tác thanh tốn điện tử - chiếm lĩnh thị phần trên địa bàn như trang bị

thêm các máy ATM, máy POS.....

- Phát huy vai trò của cơng tác nghiên cứu, thống kê dự báo, cung cấp các

thông tin trong nước và quốc tế cần thiết giúp chi nhánh co thông tin tốt nhất để ứng

phó có hiệu quả đối với sự diễn biến phức tạp của thị trường.

- Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ chủ chốt về nghiệp vụ. Thực

hiện cơ chế ưu tiên, ưu đãi trong đào tạo đối với những cán bộ làm việc có năng

suất, chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh.Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1048Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1049Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác ngân hàng(hiện đại hóa công nghệ).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×