Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECBảng 1: Nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứuNội dung nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

- Hiện trạng sử dụng lao động trung cấp của - Các doanh nghiệp, Sở,

các DN.Phương pháp nghiên cứu

- Số liệu thứ cấpCỡ mẫu

5ngành có liên quan.- Đánh giá mức độ hài lòng của các DN sử -Các DN sử dụng lao động- Thu thập mẫu phân tầng và sử dụng86dụng lao động trung cấp

trung cấp từ KGTEC.

- Đánh giá hiện trạng việc làm của lao động - Cán bộ trung cấp tốtphiếu điều tra.

- Chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên.96trung cấp tốt nghiệp tại KGTEC.nghiệp từ KGTEC.- Phương pháp KIP.- Đánh giá năng lực đào tạo của KGTEC.- Ban Giám hiệu và trưởngĐề xuất các giải pháp cải tiến KGTEC.phó các phòng, khoa.

- Kết quả của các nghiên

cứu trên.HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K13(người am hiểu sự việc)10SWOT

413Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTEC2.3.1 Phương pháp chọn doanh nghiệp và người lao động để nghiên cứu:

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phân tầng được ứng dụng để chọn

mẫu điều tra và khảo sát bao gồm các bước sau:

Bước 1: Vùng nghiên cứu được xác định là những doanh nghiệp của tỉnh Kiên

Giang sử dụng lao động trung cấp qua đào tạo tại KGTEC.

Bước 2: Chọn điểm nghiên cứu. Qua thu thập số liệu thứ cấp về tình hình việc

làm của học sinh sau tốt nghiệp tại KGTEC, thiết kế bảng câu hỏi dùng phương

pháp phiếu điều tra để phỏng vấn DN và phỏng vấn người lao động. Cơ sở để lựa

chọn là:

• Các doanh nghiệp có sử dụng lao động tốt nghiệp từ KGTEC.

• Người lao động qua đào tạo tại KGTEC.

Bước 3: Chọn DN và LĐ điều tra. Tổng số DN có sử dụng lao động của

KGTEC theo thống kê của trường là 120 DN trong tỉnh, trong đó 90 DN được

chọn điều tra, chia theo từng loại hình doanh nghiệp khác nhau; LĐ được chọn

điều tra là những lao động tốt nghiệp từ KGTEC dưới 3 năm.

2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu:

Thu thập số liệu thứ cấp:

• Qui hoạch phát triển cơng tác đào tạo nghề tỉnh Kiên Giang.

• Thống kê số liệu học sinh tốt nghiệp trung cấp qua các năm từ 2003 đến

năm 2007 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang.

• Thống kê tình hình việc làm học sinh tốt nghiệp trung cấp qua các năm

2003 – 2007.

• Thống kê cơ sở vật chất, số lượng, chất lượng giáo viên và chất lượng

phục vụ đào tạo Trung cấp của Trường.

• Số liêu thống kê khác có liên quan từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên

Giang, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ Kiên Giang.HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1314Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECThu thập số liệu sơ cấp:

Thu thập số liệu sơ cấp bằng cách thiết kế bảng câu hỏi với các nội dung

cơ bản được trình bày trong phần phụ chương.

• Đối với doanh nghiệp sẽ tập trung về mức độ hài lòng của DN qua việc sử

dụng lao động trung cấp

• Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp

- Phương pháp chọn mẫu: Theo phương pháp điều tra phân tầng và ngẫu

nhiên.

+ Chọn mẫu phân tầng các doanh nghiệp có sử dụng lao động trung cấp

qua đào tạo tại KGTEC phân bố ở các ngành nghề kinh doanh như sau: Thủy sản

(chế biến và nuôi trồng), Tin học – Viễn thông, Xây dựng, kinh doanh xăng dầu,

Nhà hàng khách sạn, …

+ Đối tượng điều tra: Doanh nghiệp có sử dụng lao động trung cấp và

người lao động đã tốt nghiệp trung cấp đang làm việc tại các doanh nghiệp.

-Cỡ mẫu thu thập:+ Người lao động có trình độ trung cấp sau đào tạo tại KGTEC đang

làm việc tại các doanh nghiệp: 100 mẫu. (Rạch Giá: 50, Kiên Lương: 30, các

huyện khác: 20).

+ Doanh nghiệp có sử dụng lao động trung cấp qua đào tạo tại KGTEC:

90 mẫu (Rạch Giá: 60, Kiên Lương: 20, các huyện khác: 10).

2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nêu trên, các phương pháp sau đây

được thực hiện

Mục tiêu 1: Sử dụng thống kê mơ tả để phân tích thực trạng sử dụng

nguồn lao động trung cấp qua đào tạo tại KGTEC. Thống kê mô tả là tổng hợp

các phương pháp đo lường, mơ tả và trình bày số liệu được ứng dụng vào lĩnh

vực kinh tế bằng cách rút ra kết luận dựa trên số liệu và thông tin thu thập được.

Phương pháp thống kê mô tả bao gồm các phương pháp sau:

HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1315Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECPhương pháp phân tích tần số (Frequency distribution): Dùng để lập,

tóm tắt các dữ liệu và trình bày dữ liệu thành các bảng hoặc biểu đồ.

Phương pháp phân tích bảng chéo: (Descriptive Statistics):

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích bảng chéo Cross – Tabulation hai

biến. Phương pháp này dùng để phân tích, đánh giá sự thay đổi của các tỷ lệ

phản ánh xu hướng thay đổi các yếu tố làm cho DN thay đổi mức độ hài lòng về

sử dụng LĐ trung cấp qua đào tạo. Kiểm định “Chi bình phương” được sử dụng

để kiểm định mức ý nghĩa cho các phân tích, đánh giá.

Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá hiện trạng

đào tạo của trường và sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực

giáo dục đào tạo và đại diện các doanh nghiệp sử dụng lao động.

Phương pháp KIP (người am hiểu sự việc cho một vấn đề): Là phương

pháp dự báo sẽ đưa ra những dự đoán khách quan về tương lai phát triển của một

lĩnh vực trên việc xử lý có hệ thống các ý kiến đánh giá của các chuyên gia.

Sẽ thực hiện phỏng vấn trực tiếp đại diện các doanh nghiệp về nhu cầu

của họ về nguồn lao động, ngành nghề đào tạo..; phỏng vấn trực tiếp đại diện Sở

nội vụ tỉnh Kiên Giang về các chính sách của tỉnh trong thời gian sắp tới về

nguồn nhân lực nói chung và cơng tác đào tạo nghề của tỉnh nói riêng.

Mục tiêu 3: Căn cứ kết quả nghiên cứu ở trên dùng phương pháp SWOT

và phương pháp tự luận để đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo

của trường, đáp ứng hơn nữa nhu cầu sử dụng lao động của tỉnh cả về số lượng

và chất lượng trong thời gian sắp tới.HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1316Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECCHƯƠNG 3

TỔNG QUAN VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Chương này giới thiệu khái quát về đặc điểm tình hình đối tượng nghiên

cứu. Bao gồm tổng quan về cơ sở đào tạo KGTEC, doanh nghiệp sử dụng lao

động qua đào tạo tại KGTEC và khái quát về người lao động được điều tra.

3.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KÝ THUẬT KIÊN

GIANG (KGTEC)

Là một trong những đơn vị chủ lực đào tạo đội ngũ lao động với các trình

độ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề cho tỉnh

nhà và các địa phương lân cận, những năm qua Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Kiên Giang đã có nhiều đóng góp tạo nguồn nhân lực phục vụ tiến trình

cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước. Trường KGTEC là một

trong 05 truờng được UBND tỉnh đánh giá cao về đào tạo nguồn nhân lực cho

tỉnh. Điều này được thể hiện qua quyết định số 575/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu

và ngành nghề đào tạo trung cấp nghề cho các trường, trung tâm năm học 20072008. Trong đó Tổng số chỉ tiêu là 1890 học viên thì trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 500, cao nhất so với các truờng còn lại như cao đẳng Cộng đồng 320,

Trường trung cấp nghề 600, Trường cao đẳng Y tế 100, Trung tâm Kỹ thuật tổng

hợp - hướng nghiệp tỉnh 370 chỉ tiêu. Trong đó có 1170 chỉ tiêu được ngân sách

nhà nước hỡ trợ.

Để tìm hiểu về năng lực đào tạo việc xem xét lịch sử hình thành, nhiệm

vụ đuợc giao, chiến lược hoạt động và các khó khăn trở ngại cũng như giải pháp

cải tiến thì cần được đưa ra thảo luận nh ư sau:

3.1.1 Lịch sử hình thành:

Tiền thân của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang là trường

Kỹ thuật Rạch Giá, được thành lập năm 1966. Từ năm 1975 đến năm 1989 chủ

yếu đào tạo cơng nhân kỹ thuật bậc 2/7 các nhóm cơ điện với quy mô đào tạo

1.000 học sinh. Từ năm 1990 đến 1997 nâng lên đào tạo công nhân bậc 3/7 với

các hệ công nhân kỹ thuật và trung học nghề với 06 ngành học thuộc các nhóm

giao thơng, xây dựng, cơ điện với quy mô 3.000 học sinh chính quy, học sinh

HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1317Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECngắn hạn, khơng chính quy khác. Từ năm 1998 đến 2006 trường được nâng cấp

lên thành trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật với 12 ngành.

Đến tháng 6 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định

số 2951/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/6/2006 thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

thuật Kiên Giang trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Kiên

Giang. Cơ cấu tổ chức của Truờng đuợc tr ình b ày qua sơ đồ 1. Hiện tại trường

có 22 phòng, khoa, ban, trung tâm, trong đó có 07 phòng, ban chức năng, 12

khoa chun mơn, 01 trung tâm sát hạch lái xe và 01 tổ quản trị mạng.HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1318Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×