Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM/ ĐỊNH NGHĨA TRONG NGHIÊN CỨU

2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM/ ĐỊNH NGHĨA TRONG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECMột người được coi là phù hợp với một nghề nào đấy nếu họ có những

phẩm chất tâm lý và sinh lý đáp ứng với những u cầu cụ thể mà nghề đó đòi

hỏi ở người lao động. Bất cứ nghề nào người lao động đều có 3 mức độ thỏa mãn

khác nhau:

o Ngành nghề phù hợp hồn tồn

o Phù hợp có mức độ

o Khơng phù hợp

Vì vậy, 3 cấp độ này sẽ được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của

lao động được điều tra và khảo sát.

2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng

lao động

Thơng thường sự hài lòng của doanh nghiệp đối với lao động thường thể

hiện qua 3 vấn đề cơ bản liên quan đến trình độ và kỹ năng lao động, đạo đức tác

phong lao động và lòng trung thành của người lao động đối với doanh nghiệp

được mô tả như sau

1.Sự phù hợp nghề của người lao động được thể hiện qua 3 tiêuchuẩn cơ bản:

oNăng lực chuyên môn: Lĩnh vực chun mơn mà người lao động đóđược đào tạo.

oKỹ năng nghề nghiệp: Mức độ khéo léo, chính xác, động tác làm việcoThái độ làm việc: tìm tòi học hỏi và không ngừng nâng cao năng lực.nhanh.Đạo đức tác phong của người lao động: Được thể hiện mức độ trung

thực, chia sẻ, giúp đỡ nhau và có tác phong công nghiệp trong làm việc. Điều

này cũng được hiểu là nhu cầu lao động của doanh nghiệp là vừa có tài vừa có

đức. Đây cũng là điểm đáng quan tâm cho cơ sở đào tạo nhằm đào tạo thêm 2 tố

chất này cho học sinh – sinh viên của trường mình.HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K139Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTEC2. Lòng trung thành (sự gắn bó) của người lao động:

Bên cạnh năng lực chuyên môn và đạo đức của người lao động, thì yếu tố

gọi là “điều kiện đủ” để doanh nghiệp cảm thấy hài lòng về nhân viên của mình

đó là lòng trung thành, nghĩa là họ phải gắn bó với doanh nghiệp để cùng vượt

qua những lúc khó khăn và khơng bị doanh nghiệp khác lôi kéo với mức lương

cao hơn.

Sở dĩ doanh nghiệp đặt ra 3 tiêu chuẩn cơ bản về chất lượng lao động, đạo

đức lao động và lòng trung thành để suy xét mức độ hài lòng trong sử dụng

người lao động, tại vì 3 tiêu chuẩn này rất quan trọng để tổ chức lao động tạo ra

sản phẩm có chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao trong quản trị kinh

doanh của doanh nghiệp.

2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động đối với

doanh nghiệp:

Thông thường người lao động quan tâm đến các vấn đề cơ bản là tiền

lương, điều kiện làm việc, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến. và được mô tả

như sau:

1. Tiền lương:

Hầu hết người lao động xem xét tiền lương liên quan đến lựa chọn việc

làm. Lương cao là mụct tiêu cơ bản để bù đắp lại chi phí cho thời gian học tập đã

qua và cũng là nền tảng kinh tế gia đình trong tương lai. Do vậy, nơi nào có mức

lương hấp dẫn sẽ được LĐ lựa chọn ưu tiên.

2. Điều kiện làm việc:

Bao gồm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện tối thiểu để lao động

thực hiện chun mơn của mình. Do vậy, đây cũng là tiêu chí quan trọng về mức

độ hài lòng của người lao động khi chọn việc.

3. Mơi trường làm việc:

Được thể hiện về môi trường xã hội trong doanh nghiệp bao gồm quan

hệ đồng nghiệp, học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển, mối

quan tâm của lãnh đạo và nhà quản lý đối với nhân viên cũng rất quan trọng. QuaHVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1310Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECđó, người lao động mới có cơ hội phát huy vai trò của mình đối với doanh nghiệp

và thỏa mãn năng lực được đào tạo chuyên môn khi làm việc.

Điều này cũng ảnh hưởng đến lòng trung thành LĐ đối với DN rất

nhiều, nếu một môi trường làm việc tốt, người lao động có cơ hội học hỏi thêm

từ đồng nghiệp, từ mối quan hệ thân thiết với các phòng ban và sự quan tâm

đúng mực của lãnh đạo…sẽ tiếp thêm sức mạnh và động cơ gắn bó lâu dài của

người lao động với nơi sử dụng lao động.

4. Cơ hội thăng tiến:

Cơ hội thăng tiến cũng là mối quan tâm của người lao động. Tuy nhiên,

cơ hội này chỉ xuất hiện với một số ít người vì tính khắt khe của nó. Phải hội đủ

các điều kiện bên trên và làm việc thật sự hiệu quả thì mới có thể nghĩ đến cơ hội

thăng tiến. Tuy vậy, sự thăng tiến của cán bộ có trình độ thì họ sẽ hướng về tính

minh bạch và cơng bằng trong cách đối xử của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc

nâng lương đúng thời hạn cũng là cơ hội thăng tiến.

2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo:

Đánh giá và theo dõi chất lượng sinh viên tốt nghiệp qua việc điều tra

tình trạng việc làm và đi học tiếp sau khi tốt nghiệp, mức độ tuyển dụng của

doanh nghiệp và mức độ hài lòng với các phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp.

Một số tiêu chí dưới đây có thể sử dụng:

• Hiệu quả đào tạo: Được đánh giá thường xuyên qua mỗi năm học trên tỷ

lệ tốt nghiệp của người học.

• Tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp

• Các phẩm chất sinh viên cần có để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao

động (tính sáng tạo, tự tin, có kiến thức sâu rộng…)

• Khả năng tiếp tục học cao hơn của sinh viên tốt nghiệp

• Sự hài lòng của sinh viên với chất lượng giáo dục của nhà trường.

• Sự hài lòng của các nhà tuyển dụng lao động với chất lượng giáo dục của

nhà trường.

HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1311Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTEC2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu của đề tài được mơ tả trong bảng tóm tắt nội

dung và phương pháp nghiên cứu dưới đây: (bảng 1).HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K1312Đánh giá mức độ phù hợp của lao động trung cấp sau đào tạo tại KGTECBảng 1: Nội dung, đối tượng và phương pháp nghiên cứuNội dung nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

- Hiện trạng sử dụng lao động trung cấp của - Các doanh nghiệp, Sở,

các DN.Phương pháp nghiên cứu

- Số liệu thứ cấpCỡ mẫu

5ngành có liên quan.- Đánh giá mức độ hài lòng của các DN sử -Các DN sử dụng lao động- Thu thập mẫu phân tầng và sử dụng86dụng lao động trung cấp

trung cấp từ KGTEC.

- Đánh giá hiện trạng việc làm của lao động - Cán bộ trung cấp tốtphiếu điều tra.

- Chọn mẫu phân tầng và ngẫu nhiên.96trung cấp tốt nghiệp tại KGTEC.nghiệp từ KGTEC.- Phương pháp KIP.- Đánh giá năng lực đào tạo của KGTEC.- Ban Giám hiệu và trưởngĐề xuất các giải pháp cải tiến KGTEC.phó các phòng, khoa.

- Kết quả của các nghiên

cứu trên.HVTH: Trần Thị Bích Tuyền – QTKD K13(người am hiểu sự việc)10SWOT

413Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM/ ĐỊNH NGHĨA TRONG NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×