Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số điểm cần lưu ý

Một số điểm cần lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

162

dễ bị lung lay  ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, tỷ lệ ra rể của hom chè ). Lưu ý nén chặt đất xung quanhhom.

Khi cắm hom, các phiến lá phải xuôi theo một

chiều và cùng xuôi theo chiều gió thổi chính.ình 4.19 Minh họa cách cắm hom với

cách (1) sai; (2) đúngCó thể cắm hom lên luống hoặc cắm trực tiếp vào

bầu đất hoặc cắm hom trên luống cho ra rễ rồi

H chuyển vào bầu đất:- Cắm hom trực tiếp lên luống: khoảng cách giữa

các hom là 10 x 6 cm (tức khoảng 160 hom.m -2).

Hiện nay ít người áp dụng cách này vì tốn cơng bứng bầu và vận chuyển cây con khó khăn

hơn, tỷ lệ cây con bị tổn thương nhiều hơn.

- Cắm hom vào bầu đất: có thể cắm 1 – 2 hom/bầu. Tại Lâm Đồng, đây là cách được sử

dụng phổ biến nhất và thường người ta chỉ cắm 1 hom/bầu, ngoại trừ ở mép luống, người ta

cắm dự trử một số hom để giặm sau này, nên có thể cắm 2 hom/bầu.

- Để hom ra rể trên luống rồi chuyển vô bầu. Ưu điểm: tiết kiệm được hom giống và bầu

đất. Nhược: tốn công và ảnh hưởng đến sinh trưởng của hom. Hiện nay người ta cũng ít sử

dụng cách giâm cành này.

Nên tưới nhẹ ngay sau khi cắm hom bằng bình phun để hom tiếp xúc tốt với đất.

16.7

16.7.1Quản lý và chăm sóc vườn ươm

Tưới nướcDuy trì ẩm độ đất và ẩm độ khơng khí thích hợp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh

hưởng đến tỷ lệ sống của hom.

Tuỳ điều kiện khí hậu thời tiết từng vùng, từng mùa mà xây dựng chế độ tưới thích hợp,

đảm bảo ẩm độ đất đạt 75 – 85%, thời gian đầu ao khơng khí đạt 90 – 95%.

Có thể tham khảo quy trình tưới nước cho vườn ươm chè cành của Bộ Nông nghiệp như

sau:

- Giai đoạn từ 1 – 15 ngày sau cắm (NSC): tưới 2 lần/ngày bằng bình phun (cây chưa ra rễ).

- Giai đoạn từ 15 – 30 NSC: tưới 2 ngày/lần bằng bình phun hay bình odoa.163- Giai đoạn từ 30 – 60 NSC: tưới 3 ngày/lần bằng thùng odoa.

- Giai đoạn từ 60 – 90 NSC: tưới 5 ngày/lần bằng thùng odoa.

- Giai đoạn từ 90 – 120 NSC: tưới 6 ngày/lần bằng thùng odoa.

- Giai đoạn từ 120 – 180 NSC: tưới 10 – 15 ngày/lần bằng hình thức tưới ngấm.

Lượng nước tưới mỗi lần biến động tùy ẩm độ vườn ươm. Lưu ý phải đảm bảo đủ độ ẩm,

nhưng cũng tránh ngập úng làm thối hom.

16.7.2Điều chỉnh ánh sángMục đích của việc điều chỉnh ánh sáng là để tạo điều kiện tốt nhất cho hom chè phát triển.

Giai đoạn đầu hom chè chưa có rễ, phải che kín luống (để giảm hiện tượng thốt hơi nước)

sau đó tháo bớt giàn che để “huấn luyện” cây con. Tùy mùa vụ giâm cành mà có thể có kỹ

thuật điều chỉnh ánh sáng khác nhau.

Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp, ánh sáng trong vườn chè được điều tiết như sau:

- Vụ Đơng Xn: nhìn chung cường độ ánh sáng lớn nên cần lưu ý đến việc điều tiết cường

độ chiếu sáng.

. Giai đoạn từ 1 – 6 NSC: che kín cả rãnh luống, nên mở giàn che cho thơng thống

trong những ngày râm (khó thực hiện với kiểu giàn cũ).

. Giai đoạn từ 60 – 90 NSC: không che rãnh luống.

. Giai đoạn từ 90 – 115 NSC: mở 1/3 giàn che.

. Giai đoạn từ 150 – 180 NSC: mở ½ giàn che.

- Vụ Hè Thu: trong mùa mưa, cường độ ánh sáng yếu hơn trong vụ Đông Xuân.

. Giai đoạn từ 1 – 30 NSC: che rãnh từ 7h00 đến 17h00.

. Giai đoạn từ 30 – 60 NSC: che rãnh từ 8h00 đến 16h00.

. Giai đoạn từ 60 – 90 NSC: che rãnh từ 10h00 – 15h00.

. Giai đoạn từ 90 – 120 NSC: không che rãnh và rút 1/3 giàn che.

. Giai đoạn từ 120 – 150 NSC: rút ½ giàn che.164. Sau 150 NSC: mở hẳn giàn che.

16.7.4Dặm cây, phá váng, ngắt nụ và bấm ngọnThường xuyên kiểm tra vườn ươm và tiến hành dặm ngay những hom chết, hom bị sâu

bệnh. Ngắt hết nụ và hoa trên hom chè để tập trung dinh dưỡng cho hom giâm phát triển rễ

và mầm.

Khi quan sát thấy bề mặt đất bị váng chặt hoặc trước khi tưới phân 7 – 14 ngày cần xăm xỉa

ngay bằng dụng cụ chun dùng vót nhọn để tạo sự thơng thoáng cho cây chè sinh trưởng

Trước khi xuất vườn 30 ngày, tiến hành bấm ngọn những cây cao, khống chế cây ở độ cao

25 – 30 cm.

16.7.4Bón phânVề nguyên tắc, khi hom chè chưa ra rễ thì khơng bón phân, do đó thường người ta chỉ bón

phân cho chè sau 3 tháng cắm hom. Lượng phân sử dụng thay đổi tuỳ tình trạng sinh trưởng

phát triển của cây. Có thể tham khảo lượng phân dùng để bón thúc cho 1m 2 vườn ươm (đơn

vị tính: g) được khuyến cáo như sau:

Sulphat ammonSuper lânKCl2 tháng sau cắm9474 tháng sau cắm146106 tháng sau cắm18814Cách bón: phân N có thể bón vào đất hoặc tưới; riêng P 2O5 và K2O: nên bón vào đất. Lưu ý

phải rữa lá sau khi bón phân.

Tuỳ điều kiện cụ thể có thể tăng lượng phân lên 1,5 – 2,0 lần so với lượng trên và tăng thêm

2 – 4 lần bón trong thời gian 2 – 8 tháng sễ giúp tăng tỷ lệ cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

16.7.5Phòng trừ sâu bệnhSâu bệnh, đặc biệt là bệnh trong vườn ươm là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến

thành công hay thất bại của vườn ươm chè cành. Về nguyên tắc, phải thường xuyên kiểm tra

sâu bệnh trong vườn ươm, khi có sâu bệnh xuất hiện phải xử lý ngay. Phải thường xuyên

làm vệ sinh vườn ươm, nhặt bỏ hom chết, các bộ phận bị sâu bệnh hại…165Sau khi cắm hom 7 ngày nên phun kép 2 lần (mỗi lần cách nhau 10 ngày) các thuốc sau:

Comite 73EC 10ml (nếu hom chè bị nhện đỏ hại) + Manage 5WP 10 gam + Atonik 3ml hoà

chung với 10 lít nước phun cho 3 vạn bầu chè. Mục đích phòng bệnh khơng xâm nhập vào

các vết cắt hom và kích thích hình thành nhanh mơ sẹo.

Sau khi cắm hom 2 tháng, hom chè bắt đầu nảy mầm và đây là thời kỳ gây hại của rầy xanh.

Dùng thuốc Actra 25WG, pha 1gam/10 lít nước, phun cho 3 vạn bầu, hoặc dùng Admite

50EC, pha 10ml/10 lít nước, Padan 95SP, pha 20 gam/10 lít nước.

Thường ở 3 tháng sau khi cắm, phun Vofatox 0.2% + urea 2% với liều dùng là 1,5lít/5m 2

vườn ươm. Sau đó phun mỗi tháng một lần. Có thể dùng Bordeaux 1% để xử lý khi vườn

ươm xuất hiện bệnh, lượng dùng là 1,5lít/5m2 vườn ươm.

Sau 5 – 7 tháng trong vườn ươm xuất hiện bọ cánh tơ, dùng thuốc Confido 100SL, pha

10ml/10 lít nước phun cho 3 vạn bầu chè.

Khi cây chè con bị bọ xít muỗi gây hại, có thể dùng thuốc Buldok 25EC pha 15 ml/10 lít

nước hoặc dùng Bestox 5EC.

Trên giống chè LDP1 và các giống chè nhập nội, trong vườn ươm thường bị nhện vàng gây

hại lá và búp non, có thể dùng thuốc Comite 73EC, Nissorun 5EC hoặc Dandy 15EC, pha

20ml/10 lít nước (chú ý phun ngửa với phun cho ướt đều mặt dưới lá chè).

Trong vườn ươm còn có thể xuất hiện bệnh đốm nâu, đốm xám, thối búp, rụng lá… Cần vệ

sinh vườn ươm thường xuyên kết hợp với làm cỏ. Khi thấy bệnh xuất hiện từng chòm nhỏ

dùng Manage 15WP, pha 10 gam/10 lít nước hoặc dùng Daconil 500SC, Til – Super và

Bordeaux để phun.

Ngoài ra để có tỷ lệ cây con xuất vườn cao, cũng cần lưu ý đến vấn đề cỏ dại trong vườn

ươm.

16.7.6Huấn luyện cây – Phân loạiĐược tiến hành trước khi trồng 1 – 2 tháng. Đây là biện pháp điều chỉnh ánh sáng, độ ẩm

đất, phân bón làm cho cây sinh trưởng, phát triển cân đối và thích nghi dần với điều kiện tự

nhiên.

Khi vườn ươm có > 60% những cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn (chiều cao > 20 cm) thì những

cây cao cần được đưa ra ngồi rìa luống hoặc đưa ra ngồi vườn ươm (khơng để phên che),Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số điểm cần lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×