Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu quả của giải pháp:

Hiệu quả của giải pháp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpXuất phát từ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn ở cơng ty, cán

bộ kế tốn đều có trình độ và kinh nghiệm trong cơng tác kế tốn, cơng việc

được phân cơng rõ ràng đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận

kế tốn với nhau, do đó nếu áp dụng thì những kiến nghị trên sẽ thực hiện

được và đem lại hiệu quả trong công việc.KẾT LUẬN

Đứng trước xu hướng tồn cầu hố thương mại trên thế giới hiện nay

buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì cần phải đổi mới

và hồn thiện trên tất cả các mặt. Trong đó hồn thiện cơng tác kế toán doanh

nghiệp đã và đang là một trong những trung tâm của q trình đổi mới hồn

thiện này. Việc hồn thiện cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp là để phù hợp với

đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của

nền kinh tế thị trường, của nền kinh tế mở, của sự hồ nhập với chuẩn mực và

thơng lệ phổ biến của kế tốn các nước.

Đối với doanh nghiệp thương mại thì bán hàng là mục đích kinh doanh

của mỗi doanh nghiệp, có thúc đẩy được hoạt động bán hàng thùi doanh

nghiệp mới tồn tại và phát triển được.

Trong những năm qua, trải qua một q trình hoạt động cơng ty TNHH An

Hưng Phát BT đã và đang từng ngày trưởng thành và lớn mạnh khơng ngừng về

mọi mặt, trình độ cán bộ nhân viên ngày càng được nâng cao và phát triển … Tuy

nhiên khi Việt Nam đã là một thành viên của tổ chức thương mại thế giới ( WTO)

thì cơng ty cũng cần pahỉ đổi mới và hồn thiện cơng tác quản lý tài chính kế tốn

để phù hợp với u cầu quản lý tài chính kế tốn để phù hợp với yêu cầu quản lý

của Nhà Nước và thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển.

Trong thời gian thực tập tại phòng kế tốn tài chính của cơng ty TNHH An

hưng Phát BT, được tòm hiểu về cơng tác kế tốn của cơng ty đặc biệt là cơng

tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng, em thấy cơng tác kế toán được tổ chức khoa

học và hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Tuy nhiên vẫn

còn tồn tại một số vấn đề còn hạn chế cần phải xem xét và hoàn thiện hơn. VìDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C76ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpvây, trong bản chuyên đề của mình em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng

góp với mục đích hồn thiện hơn nữa kế tốn nghiệp vụ bán hàng ở công ty.

Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Đỗ Minh

Thành và các anh chị, cơ chú trong phòng kế tốn của công ty TNHH An

Hưng Phát BT đã giúp em hồn thành chun đề tốt nghiệp của mình. Tuy

nhiên do thời gian thực tế tại công ty và kiến thức còn hạn chế nên chun đề

khơng tránh khỏi thiếu sót, rất mong được sự xem xét, đóng góp ý kiến của

thầy cơ giáo và các bạn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Trường Đại Học

Thương Mại năm 20022.Sách kế tốn tài chính – Nhà xuất bản thống kê năm 20043.Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ sách kế toán trong

doanh nghiệp vừa và nhỏ – Nhà xuất bản thống kê năm 20064.Kế tốn tài chính doanh nghiệp – Trường Đại Học Kinh tế Quốc

dân năm 20025.Giáo trình phân tích kinh tế – Trường Đại học Thương Mại năm

20046.Hỏi đáp về sổ kế toán và hoá đơn bán hàng – Nhà xuất bản thống

kê năm 2002Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C77ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPHọ và tên người nhận xét: Nguyễn Duy Thắng

Chức vụ: Giám đốcNhận xét báo cáo tốt nghiệp của:

Sinh viên: DƯƠNG THỊ THUÝ HẰNGLớp: 9C - Đại học bằng 2Thời gian thực tập: Từ ngày 18/09/06 -> 8/1/07Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C78Chuyên đề tốt nghiệpĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIHà Nội, Ngày 09 tháng 01 năm 2007

Người nhận xétDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu quả của giải pháp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×