Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu của việc hoàn thiện:

Yêu cầu của việc hoàn thiện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIyêu cầu hoàn thiện hơn nữa bộ máy kế toán ở các doanh nghiệp nói chung và

Cơng ty TNHH An Hưng Phát BT nói riêng là hết sức quan trọng và cấp thiết.

Muốn thực hiện được điều này chúng ta cần phải làm tốt các yêu cầu sau:

- Yêu cầu phù hợp:

Mỗi một doanh nghiệp cần vận dụng chế độ kế toán một cách linh hoạt

sao cho phù hợp với chế độ hiện hành, với loại hình hoạt động, đặc điêm kinh

doanh, đặc điểm tổ chức quản lý riêng của doanh nghiệp mình. Ngồi ra, nó

cần đòi hỏi phải phù hợp giữa doanh thu và chi phí .

- u cầu thống nhất

Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phải đảm bảo sự tập

trung quản lý từ lãnh đạo công ty đến cơ sở, doanh nghiệp phải vận dụng chế

độ kế toán một cách linh hoạt để vừa đảm bảo sự tuân thủ những chính sách,

chế độ, thể lệ về tài chính kế toán do Nhà nước ban hành , vừa phù hợp với

yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, yêu cầu thống nhất đòi hỏi trong cơng tác kế tốn phải thực

hiện thống nhất về nhiều mặt như về đánh giá hàng tồn kho, trích khấu hao

TSCĐ, thống nhất về sử dụng tài khoản , về nội dụng, tên gọi và mẫu sổ . . .

- Yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả:

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động của doanh nghiệp

đều hướng tới việc sử dụng đồng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả và mục

đích cuối cùng là đạt được lợi nhuận kinh doanh cao nhất với chi phí hợp lý nhất.

Do đó việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng cũng khơng nằm ngồi mục

đích đó. Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng một mặt giúp giảm nhẹ công việc

tổ chức, xử lý, ghi chép lưu trữ bảo quản chứng từ, sổ kế tốn mà vẫn đảm bảo

tính kịp thời , độ chính xác cao của thơng tin kế tốn.

- u cầu chính xác và kịp thời:Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C65Chuyên đề tốt nghiệpĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIXuất phát từ nhiệm vụ của kế tốn là cung cấp thơng tin một cách kịp

thời và chính xác cho ban lãnh đaọ phục vụ công tác quản lý của doanh

nghiệp. Cần tổ chức trang bị và ứng dụng các phương tiện kỹ thuật và tính

tốn, ghi chép và xửlý thơng tin nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin nhanh

chóng, kịp thời, chính xác để từng bước nâng cao hiệu quả công tác kế tốn.

Hơn nữa, trong thời đại bùng nổ thơng tin như hiện nay và sự cạnh tranh ngày

càng ngay gắt thì yêu cầu này càng trở nên quan trọng.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN NGHIỆP VỤ BÁN

HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN HƯNG PHÁT BTSau một thời gian khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế tại cơng ty TNHH

An Hưng Phát BT, tơi nhận thấy nhìn chung cơng tác kế tốn nói chung và

cơng tác kế tốn bán hàng khá khoa học, chính xác, tn thủ nghiêm ngặt mọi

quy định hiện hành. Đảm bảo được tính trung thực, khách quan của các chi

tiêu tài chính. Tuy nhiên để phục vụ tốt cho công tác quản lý, để nang cao

hiệu quả hoạt động của bộ máy kế tốn và chấp hành đúng chế độ kế tốn thì

ngồi việc phát huy những mặt mạnh sẵn có cơng ty cần thực hiện thêm một

số biện pháp hữu hiệu nữa. Dựa vào những kiến thức được trang bị tại trường

và tình hình thực tế tại cơng ty, tơi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp, hy vọng

rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho các anh chị, cơ chú trong q trình hồn

thiện cơng tác kế tốn tại cơng ty.

1. Các giải pháp:

1.1. Về công tác tổ chức chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ kế

toán

Đối với các chứng từ về kế tốn bán hàng: Ngồi các chứng từ bắt buộc

của Nhà nước, còn các chứng từ có tính chất hướng dẫn cần phải được thống

nhất về biểu mẫu, nội dung, cách ghi chép. Có như vậy, mới tạo được điều

kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu được thuận lợi và dễ dàng trong cơng tác

hạch tốn thống kê của tồn cơng ty.Dương Thị Th Hằng - Lớp 9C66ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpVề trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn: Kế tốn cơng ty cần quy định

rõ ràng trách nhiệm của mỗi cá nhân trong q trình ln chuyển chứng từ kế

tốn. Khi ln chuyển chứng từ kế toán cần quy định cụ thể cho từng loại

chứng từ: chứng từ tiền mặt, chứng từ về doanh thu bán hàng, chứng từ thanh

toán, …Rồi quy định rõ người lập chứng từ, số thứ tự chứng từ cần lập, các

yếu tố trên chứng từ, người kí duyệt chứng từ, thời gian luân chuyển chứng

từ,… Mục đích cuối cùng là làm sao cho trình tự luân chuyển chứng từ đựơc

thực hiện một cách khoa học, hợp lý và có hiệu quả.

1.2. Về tài khoản sử dụng:

Trong quá trình kinh doanh cơng ty có rất nhiều ngành hàng, mỗi

ngành hàng lại có rất nhiều các chủng loại khác nhau. Để phục vụ cho yêu cầu

quản lý công ty cần mở các tài khoản chi tiết cấp 3 để theo dõi doanh thu của

từng mặt hàng.

Nguyên tắc xây dựng tài khoản cấp 3:

- Nghành hàng gia dụng: Ký hiệu chữ G

Trong ngành hàng gia dụng còn có rất nhiều nhãn hiệu, vì thế cơng ty

cũng cần quy định rõ đối với từng nhãn hiệu như:

+ Sản phẩm Moulinex:Ký hiệu số 1+ Sản phẩm Cornel:Ký hiệu số 2+ Sản phẩm Sanyo:

+ Sản phẩm Krup:Ký hiệu số 3

Ký hiệu số 4- Nghành hàng baby: Ký hiệu chữ B

+ Sản phẩm bình sữa:Ký hiệu số 1+ Sản phẩm phụ trợ:Ký hiệu số 2+ Sản phẩm giầy:Ký hiệu số 3+ Bộ quà tặng:Ký hiệu số 4Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C67ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChun đề tốt nghiệpTừ đó kế tốn mở các tài khoản cấp 3 như:

* TK 511

TK 511G“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

Doanh thu bán hàng gia dụngTK 511G1Doanh thu bán hàng MoulinexTK 511G2Doanh thu bán hàng CornelTK 511G3Doanh thu bán hàng SanyoTK 511G4Doanh thu bán hàng KrupTK 511 BDoanh thu bán hàng babyTK 511 B1Doanh thu sản phẩm bình sữaTK 511 B2Doanh thu sản phẩm phụ trợTK 511 B3Doanh thu sản phẩm giầyTK 511 B4Doanh thu sản phẩm quà tặng* TK 157

TK 157G“Hàng gửi bán ”

Hàng gia dụng gửi bánTK 157G1Moulinex gửi bánTK 157G2Cornel gửi bánTK 157G3Sanyo gửi bánTK 157G4Krup gửi bánTK 157 BHàng baby gửi bánTK 157 B1Sản phẩm bình sữa gửi bánTK 157 B2Sản phẩm phụ trợ gửi bánTK 157 B3Sản phẩm giầy gửi bánTK 157 B4Sản phẩm quà tặng gửi bán….Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C68ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpViệc hạch toán trên là rất quan trọng và cần thiết vì nó tạo điều kiện để

cơng ty có thể quản lý chặt chẽ doanh thu bán hàng phát sinh ở từng nghành

hàng.

1.3. Về cơng tác ké tốn:

- Xây dựng chiết khấu thanh tốn:

Để khuyến khích khách hàng than tốn nợ nhanh, giúp cơng ty mau

chóng thu hồi vốn, tránh tình trạng ứ đọng vốn cơng ty nên có chính sách

chiết khấu thanh toán với những khách hàng trả nợ sớm. Khoản chiết khấu

thanh tốn này sẽ được tính vào chi phí hoạt động tài chính (theo thơng tư

89/202/TT-BTC ngày 9/10/2002) và được kế tốn định khoản như sau:

Nợ TK 635

Có TK131

- Chiết khấu thương mại:

Cơng ty nên có chính sách chiết khấu thương mại đối với những khách

hàng mua hàng với số lượng nhiều. Điều này giúp công ty khuyến khích

khách hàng mua với số lượng lớn. Khi thực hiện chiết khấu thương mại, kế

toán ghi:

Nợ TK 521( 5211):Chiết khấu thươngmại

Nợ TK 1333:Thuế GTGT phải nộpCó TK111,112,131:Phải trả khách hàng

Cuối kỳ, kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK521(5211): Chiết khấu thương mại

1.4. Về sổ sách kế toán:

Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng, đặc biệt là đối với công

tác quản lý. Việc theo dõi chi tiết doanh thu không chỉ giúp chúng ta quản lý

doanh thu mà nó còn là cơ sở để xác định kết quả tiêu thụ của từng loại hàngDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C69ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệphoá, từng phương thức bán lỗ hay lãi, lỗ lãi bao nhiêu,…từ đó sẽ giúp cho các

nhà quản trị cơng ty có cơ sở để đưa ra những quyết định đúng đắn về việc sẽ

tiếp tục đầu tư kinh doanh hay kinh doanh cầm chừng đối với những mặt

hàng, lựa chọn những phương thức bán đem lại doanh số và hiệu quả cao, lựa

chọn những phương hướng kinh doanh có lợi nhất. Bởi vậy, nhằm đáp ứng

những u cầu của việc cung cấp thơng tin, kế tốn cơng ty, ngồi việc theo

dõi chi tiết doanh thu như trên thì nên theo dõi chi tiết doanh thu hơn nữa. Để

phục vụ cho cơng tác quản trị, kế tốn có thể theo dõi chi tiết doanh thu từng

nhóm, từng loại hàng hoá. Việc theo dõi như vậy sẽ giúp kế toán xác định

được doanh thu của từng loại, từng nhóm hàng hố, từ đó sẽ cung cấp thơng

tin giúp các nhà quản trị biết được mặt hàng nào tiêu thụ tốt, doanh số cao để

từ đó lựa chọn mặt hàng cần chú trọng đầu tư kinh doanh.

Để theo dõi doanh thu theo từng nhóm hàng, kế tốn có thể mở sổ chi

tiết theo từng nhóm hàng. Hàng ngày, khi phát sinh nghiệp vụ, kế toán phan

loại chứng từ và vào các sổ chi tiết doanh thu. Từ các sổ chi tiết này, cuối

tháng kế tốn có thể lập bảng tổng hợp doanh thu để đoói chiếu với sổ cái.

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG (TK 511)

Tháng 12 năm 2005

Tài khoản …

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9Mã tài

khoảnNội dung tài khoảnTK 5111

TK 511GDoanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng gia dụng

Doanh thu bán hàng

TK 511G1

Moulinex

TK 511G2 Doanh thu bán hàng Cornel

TK 511G3 Doanh thu bán hàng Sanyo

TK 511G4 Doanh thu bán hàng Krup

TK 511 B Doanh thu bán hàng baby

TK 511 B1 Doanh thu sản phẩm bình sữa

TK 511 B2 Doanh thu sản phẩm phụ trợDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9CSDĐTSố

phát

Nợ Có sinh

Nợ

-Số

SDCT

phát

sinh Nợ Có---------70ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệp10

11TK 511 B3 Doanh thu sản phẩm giầy

TK 511 B4 Doanh thu sản phẩm quà tặng---1.5. Các giải pháp khác:

1.5.1. Việc xây dựng hệ thống danh điểm hàng hoá

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng nên số lượng, chủng loại hàng

hố của cơng ty rất đa dạng. Tuy nhiên công ty An Hưng Phát BT lại chưa xây

dựng được hệ thống danh điểm hàng hố, điều này gây khó khăn cho cơng tác

quản lý hàng hố. Vì vậy, cơng ty cần xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa

thống nhất tồn cơng ty để đảm bảo quản lý hàng hóa được chặt chẽ thống

nhất, phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu được dễ dàng và dễ phát hiện khi

có sai sót giữa kho và phòng kế tốn, . . . Danh điểm hàng hóa gắn liền với

chủng loại , quy cách, kích cỡ của hàng hóa. Khi nhìn vào danh điểm của một

loại hàng hóa nào đó có thể nêu tên cũng như đặc điểm chính của hàng hóa

đó. Việc lập danh điểm có thể được thực hiện như sau:

DANH ĐIỂM CÁC MẶT HÀNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY

Ngành

hàng

Gia dụngNhóm

hàngLoại hàngMoulinex

Máy xay sinh tố

Máy xay đa chức năng

Máy hút bụi

Cornel

Lò vi sóng

Bàn Là

Sanyo

Quạt nước

Nồi cơm điện

Krup

Nồi chiênBabyDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9CTên

hàngDanh điểm01

01.01

KB1

01.01.01

KB2

01.01.02

EP3

01.01.03

01.02

P103 01.02.01

PL102 01.02.02

01.03

Q34

01.03.01

NĐ12 01.03.02

01.04

K302 01.04.01

02

71-ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpBình sữa

Bình sữa 125ml

Bình sữa 225mlDB

WTPCắn răng

W060Phụ trợ02.01

02.01.01

02.01.02

02.02

02.02.01Hệ thống danh điểm này được dùng thống nhất trong tồn cơng ty. Tuy

thời gian đầu sử dụng, do bao quát khá nhiều các thông số kỹ thuật sẽ gây ra

một số khó khăn, nhất là với bộ phận kế tốn, nhưng về lâu dài nó sẽ phát huy

được hiệu quả vì tạo được sự thống nhất dễ mở rộng danh điểm, dễ kiểm tra

đối chiếu với tên, chủng loại, quy cách hàng hóa, nhất là khi tin học đang xâm

nhập vào lĩnh vực kế toán ngày càng sâu thì quản lý hàng hóa trên cơ sở danh

điểm sẽ thuận tiện, hợp lý hơn.

1.5.2. Việc tập hợp và phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý bán hàng:

Chi phí bán hàng là một trong những yếu tố để tính tốn kết quả bán

hàng. Tính tốn chính xác chi phí bán hàng cho hàng bán ra trong kỳ là một

trong những yêu cầu quan trọng để tính tốn chính xác kết quả bán hàng.

Từ những chứng từ chi phí liên quan đến hàng tiêu thụ kế tốn tập hợp

trên các sổ chi tiết của chi phí bán hàng theo từng nội dung chi phí cuối kỳ

(cuối tháng, cuối quý, cuối năm), trên cơ sở các sổ chi tiết này, kế toán tập

hợp theo mẫu sổ sau:

SỔ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG

Quý. . . Năm . . .Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C72ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpNội dung chi phíChỉ tiêuChi phí

n

h

â

n

vi

ê

nChi phí

v

ật

liuCơng cụ

dn

g

c

Cộng1.Chi phí còn đầu kỳ

2. Chi phí phát sinh trong kỳ

3.Chi phí phân bổ cho hàng còn lại

4. Chi phí phân bổ cho hàng bán

ra

Người ghi biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)Kế tốn trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)Chi phí bán hàng liên quan trực tiếp tới hàng trong nước và hàng nhập

khẩu (chủ yếu là hàng nhập khẩu). Đối với chi phí chung cần được phân bổ cho

hàng còn lại và hàng bán ra ở các khoản như chi phí dự trữ, bảo quản hàng hóa,

còn các khoản chi phí khác tập trung được bao nhiêu phân bổ hết cho hàng bán

ra bấy nhiêu và phân bổ các chi phí này cho hàng đã bán theo cơng thức:

Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng

CP

bán

phân

bổ

cho + phân

bổ

cho

hàng

hàng phát sinh

hàng đầu kỳ

x

phân =

trong kỳ

Trị giá vốn của

Trị giá vốn của

bổ cho

+

hàng còn đầu kỳ

hàng

nhập

hàng

kỳ

đã Về cơng tác kế tốn thanh tốn với trong

1.5.3.

khách mua:

bánDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9CTrị giá

vốn

của

hàng

bán ra

trong

kỳ73ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpTrong tổng số doanh thu bán hàng hiện nay của cơng ty thì doanh thu

chậm trả chiếm tỷ lệ tuy không cao nhưng cũng có ảnh hưởng phần nào

đến hoạt động kinh của cơng ty. Cùng với việc tăng doanh số bán chịu

cũng tăng khiến cho công ty bị chiếm dụng một khoản vốn nhất định,

ảnh hưởng tới tình hình tài chiónh của cơng ty. Bởi vậy , cơng ty cần có

những biện pháp tích cực để cải thiện và giải quyết tình trạng nợ nần

tồn đọng. Để quản lý tốt các khoản nợ, kế tốn có thể thực hiện theo

phương hướng sau:

Kế tốn phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ các khoản nợ, đối chiếu

công nợ định kỳ với khách hàng và đốc thu khi đến hạn trả. Đối với các khoản

nợ quá hạn phảI có các biện pháp cứng rắn để thu hồi như quy định tỷ lệ lãi quá

hạn đối với khách hàng trả chậm, ngừng cung cấp hàng nếu không thanh tốn nợ

cũ, nhờ sự can thiệp của tồ án kinh tế nếu như thấy có nguy cơ khách hàng trốn

nợ, đặc biệt là đối với các khoản nợ lớn. Nếu các khoản nợ quá hạn đủ điều kiện

lập dự phòng thì cơng ty phải tập hợp các chứng từ chứng minh các khoản nợ

khó đòi là lập dự phòng cho năm tới. Mức dự phòng tối đa chỉ bằng 20% tổng số

nợ phải thu vào thời điểm lập báo cáo tài chính( Thơng tư 107/2001/TT-BTC) và

được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp theo định khoản:

Nợ TK 642

Có TK 139

Việc lập dự phòng này sẽ giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để

bù đắp những tổn thất về nợ khó đòi có thể xảy ra trong năm tới, nhằm bảo

toàn vốn kinh doanh, dảm bảo cho việc phản ánh các khoản nợ phải thu

không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

1.5.3. Về giá vốn hàng bán:

Cơng ty nên tính giá vốn hàng bán theo phương pháp tính trị giá mua

của hàng hoá xuất kho trong trường hợp kế toán tổng hợp hàng hoá theo giá

mua thực tế và kế toán chi tiết hàng hoá theo giá hạch toán.Dương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu của việc hoàn thiện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×