Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- BPGQKN miền hàng tháng báo cáo BPTCKT TTDĐ các vấn đề tài chính

khu vực theo Báo cáo giảm doanh thu khu vực

- BPGQKN miền báo cáo ngay những trường hợp khiếu nại đặc biệt để

BPGQKN – TTDĐ phối hợp giải quyết.

- BPGQKN báo cáo Ban lãnh đạo các khiếu nại lớn, kéo dài.

- BPGQKN hàng tháng báo cáo Ban lãnh đạo khiếu nại toàn quốc Báo cáo

khiếu nại toàn quốc và Báo cáo giảm doanh thu tồn quốc

Quy trình giải quyết khiếu nạ khách hàng cung cấp dịch vụ điện thoại cố

định nói riêng cũng như các quy trình khác trong công ty sau một thời gian áp

dụng, căn cứ vào thực tế thực hiện, các vướng mắc, khó khăn có thể gặp phải

hoặc phụ thuộc vào các chính sách của Bộ Thông tin và Truyền thông để được

chỉnh sửa hoặc bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Bộ quy trình này được phổ biến

đến bộ phận giải quyết khiếu nại, các đơn vị liên quan và nhân viên chăm sóc

khách hàng.

II - Những nội dung trong mơn học Quản trị hoạt động có thể áp dụng vào

cơng việc?

Sau khi kết thúc môn học Quản trị hoạt động, em nhận thấy có một số nội

dung trong mơn học có thể áp dụng vào doanh nghiệp như:

- Áp dụng triết lý của LEAN vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Triết

lý LEAN đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại các cơng ty sản xuất hàng

đầu trên tồn thế giới, ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng. Sau khi nghiên

cứu triết lý LEAN, so sánh đối chiếu với doanh nghiệp, em nhận thấy tại doanh

nghiệp đang có một số tồn tại như doanh nghiệp cần phải chuẩn hoá công việc,

liên tục cải tiến và phát hiện các lãng phí để loại bỏ như:

Tình trạng sản xuất thừa: Doanh nghiệp xin cấp dải số nhưng không sử

dụng hết. Lãng phí kho số đối với Bộ Thơng tin và truyền thơng do các

doanh nghiệp viễn thơng; Một số chương trình khuyến mại của doanh

nghiệp hấp dẫn hơn đối với thuê bao trả trước hoà mạng mới nên khách

hàng sử dụng kích hoạt hồ mạng một lần rồi bỏ; Do đặc thù dịch vụ

EVNTelecom đi kèm Thiết bị đầu cuối, đôi khi có giai đoạn dự đốnkhơng chính xác nhu cầu thị trường dẫn đến thừa TBĐC; Công suất thiết

kế trạm thu phát vượt nhu cầu thực tế của khách hàng tại khu vực: đặc

biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, do mật độ dân cư rất thấp, nhưng

doanh nghiệp vẫn phải lắp đặt trạm thu phát sóng để phục vụ cho khách

hàng ở tại vùng dân cư đó với cơng suất thừa.

Đợi chờ: Tìm kiếm địa điểm để lắp đặt trạm BTS, một số trường hợp đã

thương thảo, thoả thuận với chủ nhà, tuy nhiên nhiều khi chuẩn bị ký hợp

đồng, chủ nhà thay đổi, không ký nữa => mất thời gian khảo sát, tìm kiếm

địa điểm mới.; Xây dựng, thiết kế trạm BTS đã hoàn thiện, tuy nhiên còn

chờ thủ tục đấu nối vận hành; Thủ tục hành chính rườm rà đơi khi làm

mất cơ hội kinh doanh.Vận chuyển: Do sử dụng cơng nghệ CDMA 450Mhz nên tại Việt Nam

cơng nghệ còn rất mới mẻ và các thiết bị đầu cuối hầu như khơng có trên

thị trường nên EVNTelecom ngoài việc cung cấp dịch vụ điện thoại còn

phải cung cấp các loại thiết bị đầu cuối. EVNTelecom căn cứ trên nhu cầu

đăng ký của các đơn vị, căn cứ tình hình phát triển thuê bao, kế hoạch

trong năm để nhập về TBĐC. Sau đó, số thiết bị này sẽ được phân phối

đến cho các đơn vị điện lực hoặc các đại lý. Đôi khi do sự cố khách quan

hoặc chủ quan dẫn đến thiết bị đầu cuối nhập về chậm trễ hoặc các đơn vị

được đặt hàng không đảm bảo cung ứng thiết bị đúng hạn dẫn đến việc

thiếu thiết bị cho phát triển khách hàng. Đây cũng là một trong các lãng

phí đặc biệt trong giai đoạn thị trường viễn thông tại Việt Nam đang cạnh

tranh rất khốc liệt. Đối với nhiều cửa hàng khi gửi đơn đặt hàng với số

lượng lớn, nhưng do thiết bị có thể thiếu nên chuyến vận chuyển khơng

khai thác hết cơng suất.Lưu kho: Ngược lại với việc vận chuyển, cũng có tình trạng các thiết bị

nhập về bị lỗi phần mềm hoặc không thiết bị không được khách hàng ưa

chuộng phải lưu kho để chuyển nhà cung cấp khắc phục lỗi cài đặt lại

hoặc trả lại hàng cho nhà cung cấp. Việc này dẫn đến tăng chi phí lưu kho._______________________________________________________________DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bài giảng môn học Quản trị hoạt động

2. Giáo trình mơn Quản trị sản xuất và tác nghiệp.

3. Quy trình xử lý khiếu nại của EVNTelecom.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×