Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm thử sản phẩm, nghiệp vụ

Kiểm thử sản phẩm, nghiệp vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

16. Lưu hồ sơThời gianSTTTên hồ sơTrách nhiệm lưu1Tờ trình triển khai gói sảnP. CLKDlưu

2 năm2phẩm, dịch vụ

Hướng dẫn triển khai cungP. CLKD2 năm3cấp gói sản phẩm, dịch vụ

Hồ sơ khai báo, kết quả testVTNet2 nămTest kỹ thuật

4Test case, kết quả test sản

phẩm, dịch vụGhi chúVTT

P. CLKD2 nămTTDĐ

TTCĐ5Công văn gửi Bộ TT và TTTT CSKH

P. KD Tập đồn2 năm6P. CLKD

Cơng văn gửi Bộ Cơng P. KD Tập đồn2 năm7Thương và các Sở thương mại P. CLKD

Công văn phúc đáp của Bộ P. KD Tập đồn2 năm8TT và TT (nếu có)

P. CLKD

Cơng văn phúc đáp của Bộ P. KD Tập đồn2 nămCơng Thương và các Sở P. CLKD

9thương mại (nếu có)

Quyết định ban hành giá cước P. KD Tập đoàn2 năm10(nếu có)

P. CLKD

Quyết định ban hành chương P. KD Tập đồn2 nămtrình KMP. CLKD3. Những bất cập, hạn chế của quy trình:

-Trong quy trình phát triển sản phẩm, dịch vụ mới có sự hoạt động độc lập của

bộ máy kinh doanh và bộ máy kỹ thuật trong quy trình. Thể hiện ở chỗ khi bộ

phận kinh doanh có ý tưởng và xây dựng phương án rồi bộ phận kỹ thuật mới

phân tích tính khả thi về mặt kỹ thuật như vây nếu bộ phận kỹ thuật thiếu

trách nhiệm hoặc thiếu hợp tác có thể phương án sẽ bị từ chối. Mặt khác phê

duyệt phương án sản phẩm dịch vụ mới phải thơng qua cấp Tập đồn (Cơngty khơng tự ra quyết định được) điều này có thể gây chậm tiến độ triển khai

thậm chí cấp Tập đồn có thể khơng thơng qua.

4. Giải pháp khắc phục:

-Xây dựng bộ máy nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới riêng (nhân sự

gồm cả kinh doanh và kỹ thuật) bộ máy khi đã có phương án thì đảm bảo khả

thi về kinh doanh cũng như mặt kỹ thuật.-Giao quyền chủ động cho cấp Cơng ty có thể ra quyết định đối với một số

chủng loại sản phẩm dịch vụ nhất định mà khi triển khai đòi hỏi mức đầu tư

nhỏ hoặc điều chỉnh các tính năng của sản phẩm đang cung cấp.II. Mơn học quản trị tác nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt đối với các doanh nghiệp.

Nó thể hiện rõ nét nhất là ở việc quản trị và điều phối các mối quan hệ tác nghiệp

giữa các bộ phận trong doanh nghiệp trong quá trình tạo ra sản phẩm. Doanh

nghiệp muốn thành công cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn từ khâu quản

lý đầu vào, sản xuất và đầu ra. Loại bỏ các lãng phí trong q trình tác nghiệp

nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí.

Mơn học giúp tơi nhìn nhận và có thể vận dụng tốt trong cơng việc. Đặc biệt:

-04 bước chính của q trình sản xuất và tác nghiệp.-07 lãng phí theo mơ hình LEAN.-Lập kế hoạch tác nghiệp.-Quản trị dự trữ trong quá trình tác nghiệp.Vận dụng trong doanh nghiệp: 07 lãng phí theo mơ hình LEAN

-Sản xuất thừa: Mạng Viettel thiết kế dung lượng lớn để đáp ứng cho số

lượng khách hàng lớn, ngày cao điểm và giờ cao điểm. Tuy nhiên, do số

lượng khách hàng chưa đạt được mong muốn, số ngày cao điểm, giờ cao điểm

chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thời gian đáp ứng nên dẫn đến những ngày thấp

điểm, giờ thấp điểm dung lượng bị dư thừa. Doanh nghiệp buộc phải đưa ra

những giải pháp để kích thích khách hàng gọi trong những giờ thấp điểm

(giảm giá giờ thấp điểm).-Đợi chờ: Hệ thống bán hàng sử dụng phần mềm bán hàng online trên toàn

quốc. Do vậy, khi phần mềm có sự cố sẽ làm ảnh hưởng đến tồn bộ hệ thống.

Nhân viên không thể làm giao dịch trên hệ thống. Khách hàng không thể mua

hàng. Giải pháp khắc phục là mua hệ thống phần mềm và máy chủ hiện đại,

thiết kế hệ thống dự phòng để chuyển đổi khi gặp sự cố.-Sản phẩm hỏng: Trạm phát sóng của Viettel liên quan đến rất nhiều yếu tố

cần đảm bảo. Trạm có thể bị gián đoạn thơng tin bởi nhiều lý do: đứt cáp

truyền dẫn đến trạm, mất điện,....Điều này ảnh hưởng lớn đế Công ty khi mà

khách hàng ko thể gọi được, công ty không thu được tiền của khách hàng.

Giải pháp là thường xuyên theo dõi, bảo dưỡng thiết bị, cung cấp máy phát

điện cho các trạm,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm thử sản phẩm, nghiệp vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×