Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC2. Về kỹ năng:

Xây được trụ gạch độc lập tiết diện 220x330 đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và

định mức thời gian.I. MỤC TIÊU BÀI HỌC3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh rèn luyện và ý thức được tính tự giác, chính xác, cẩn thận tn thủ quy trình thực

hiện tiết kiệm vật tư vật liệu và đảm bảo an toàn lao động.II. NỘI DUNG1. CẤU TẠO2. YÊU CẦU KỸ THUẬT3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN4. CÁC DẠNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC1. Cấu tạo2. Yêu cầu kỹ thuật

- Trụ xây phải đúng vị trí, đúng hình dáng kích thước, thẳng

đứng, đầy mạch, các mạch đứng của hàng liền kề không trùng

nhau, chiều dày mạch vữa từ 8 ÷ 15 mm .

- Trụxây phải ngang bằng, các mặt trụ phải phẳng.- Các góc của trụ phải vng.3. Quy trình thực hiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×