Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực

Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hai là, gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á

– Thái Bình Dương (APEC)- Ba là, Việt Nam trở thành thành viên chính thức

của tổ chức Thương mại thế giới (WTO).- Bốn là, ký kết các thỏa thuận thành lập khu vực mậu

dịch tự do.

+ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN, gọi tắt là AFTA.

+ Năm 2015, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thành

lập khu vực mậu dịch tự do song phương với các tổ

chức và quốc gia trên thế giới:

•Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do Việt Nam – Liên minh

thuế quan (gồm 3 nước Nga, Beelarut, Cadăcxtan).

•Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do Việt Nam – Liên minh

Châu Âu (gồm 28 nước).

•Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do song phương Việt

Nam – Hàn Quốc.

•Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)

giữa 12 nước châu Mỹ và châu Đại dương, châu Á.Đối tác chiến lược, đối tác toàn diện là cụm từ chỉ quan hệ ngoại

giao giữa 2 nước với nhau xuất hiện sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

- Đối tác chiến lược là mối quan hệ mang tính chất tồn cục, then chốt và

có giá trị lâu dài với thời gian. Mối quan hệ gắn liền với nhiều lĩnh vực

phát triển cùng có lợi với nhau (quan hệ cùng thắng) có thể có cả lĩnh vực

an ninh quân sự. Số lượng đối tác chiến lược loại này đang gia tăng nhanh

chóng.

- Đối tác tồn diện là quan hệ thơng thường giữa các chủ thể đã có một

hoặc một vài mặt nào đó đạt đến mức chiến lược, nhưng chưa có sự đồng

đều giữa các mặt hợp tác. Do sự tin cậy lẫn nhau chưa đủ hoặc thời điểm

chưa chín muồi, nên các chủ thể chọn cách xây dựng một khn khổ đối

tác tồn diện với hàm ý nhấn mạnh mặt hợp tác, tiếp tục củng cố lòng tin

và cùng hướng tới tương lai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×