Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu hình phần cứng chương trình điều khiển và mô phỏng

Cấu hình phần cứng chương trình điều khiển và mô phỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

SV: Nguyễn Đình Chiến

-GVHD: Ths Tạ Văn PhươngCài đặt ngõ vào của modun AI:4.2. Bảng symbol và chương trình điều khiển

4.2.1. Bảng symbolTrang 16SV: Nguyễn Đình ChiếnGVHD: Ths Tạ Văn Phương4.2.2. Chương trình điều khiểnTrang 17SV: Nguyễn Đình ChiếnGVHD: Ths Tạ Văn PhươngTrang 18SV: Nguyễn Đình ChiếnGVHD: Ths Tạ Văn PhươngTrang 19SV: Nguyễn Đình Chiến4.3.GVHD: Ths Tạ Văn PhươngMơ phỏng:Trang 20SV: Nguyễn Đình Chiến

5.GVHD: Ths Tạ Văn PhươngThiết kế SCADA5.1.Thiết kế giao diện:5.2.Thiết lập hiệu ứng và nhập code cho các đối tượng:Trang 21SV: Nguyễn Đình ChiếnGVHD: Ths Tạ Văn Phương5.3.

Kết quả hoạt động

- Khi hệ thống trạng thái chạy:-Khi hệ thống trạng thái dừng:Trang 22SV: Nguyễn Đình Chiến-GVHD: Ths Tạ Văn Phương6. Kết luận và đề xuất.

6.1.Kết luận

Sau đề tài môn học đã thu thập được một nguồn tài liệu chi tiết về PLC s7-300; CPU 313C-2

DP và các module digital/analog input/output.

Được tìm hiểu về các loại cảm biến áp suất và có sự lựa chọn phù hợp cho từng vị trí.

Viết chương trình điều khiển hệ thống bật/tắt hệ thống bơm, điều khiển thông qua giá trị cảm

biến áp suất

Thiết kế được giao diện điều khiển trên WINCC, kết nối và điều khiển thành công giữa

WINCC VÀ SIMATIC S7 V5.5.

6.3. Đề xuất

Cung cấp một số tài liệu chi tiết về SIMATIC và WINCC.

Trang bị kỹ hơn các kiến thức về các module PLC để nắm vững cách kết nối và vận hành thành

thạo.Trang 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu hình phần cứng chương trình điều khiển và mô phỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×