Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK PHÒNG GIAO DỊCH PHÚC YÊN –VĨNH PHÚC

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK PHÒNG GIAO DỊCH PHÚC YÊN –VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhPGD VP Bank Phúc Yên-Vĩnh Phúc được thành lập đúng lúc khi kinh tế

tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu có những chuyển mình lớn trở thành một tỉnh có khả

năng thu hút đầu tư cao trong cả nước. Tuy thời gian thành lập chưa lâu

nhưng PGD VP Bank Phúc Yên-Vĩnh Phúc đã nắm được yêu cầu cũng như

đặc tính của đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc do đó đã có được sự tin tưởng của khách

hàng từ đó khơng ngừng trưởng thành và lớn mạnh trên tất cả các phương

diện như quy mô, các hoạt động nghiệp vụ, cơ sở vật chất cũng như công

nghệ.Tuy nhiên, do quy mô nhỏ mà PGD vẫn chưa đáp ứng được vốn vay của

nhiều khách hàng lớn và hoạt động tín dụng chủ yếu vẫn là cho vay các khách

hàng truyền thống trên địa bàn. Do vậy việc nâng cao chất lượng cho vay tại

PGD là một vấn đề chiến lược giúp PGD khẳng định được vị thế của mình

trên địa bàn cũng như đóng góp chung vào sự lớn mạnh của toàn hệ thống

ngân hàng VPBank.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Phòng Ban

Bộ máy tổ chức của PGD gồm: Trưởng Phòng (Giám Đốc) PGD và hai

Bộ phận Phòng ban ( bộ phận giao dịch – kho quỹ, bộ phận tín dụng )

Trưởng phòng

( Giám đốc PGD)Bộ phận giao

dịch và kho quỹBộ phận tín dụng

( Phó phòng tín

dụng kiêm phó

giám đốc PGD)-(Phó phòng

kiêm kế tốn

nội bộ PGD)

PGD hiện có 10 cán bộ nhân viên-Có độ tuổi trung bình 29 tuổi-Trình độ chun mơn: 6 cán bộ trên đại học, còn lại trình độ đại học.Sv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính*Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban

- Quyền hạn và nhiệm vụ của trưởng phòng PGD: Trưởng phòng là

người đại diện theo uỷ quyền và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động

của PGD, thực hiện công tác quản lý hoạt động tai PGD trong phạm vi phân

cấp quản lý, phù hợp với các quy chế của NH VPBank. Trưởng phòng PGD

phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc , trước pháp luật về hoạt động

kinh doanh, về các mục tiêu nhiệm vụ, về kết quả kinh doanh cảu PGD.

- Quyền hạn và nhiệm vụ của các phó phòng PGD: Giúp trưởng phòng

điều hành hoạt động tại bộ phận theo sự phân công phụ trách và chịu trách

nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về kết quả cơng việc được phân

cơng phụ trách. Các Phó phòng đại diện ký kết các văn bản hợp đồng, chứng

từ thuộc pham vi chức năng nhiệm vụ hoạt đông của bộ phận mình phụ trách.

- Chức năng nhiệm vụ của Phòng tín dụng:

Thiết lập duy trì và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, tiếp thị tất

cả các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đối với khách hàng, trực tiếp tiếp

nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng. Nhân hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ

và hợp pháp của hồ sơ chuyển đến ban phòng có liên quan để thực hiện theo

chức năng.

Phân tích DN, khách hàng theo quy trình nghiệp vụ.

Đánh giá tài sản đảm bảo nợ vay, tổng hợp các ý kiến tham gia của các

đơn vị chức năng có liên quan. Sau đó quyết định trong hạn mức được giao

hoặc trình duyệt các khoản cho vay bảo lãnh tài trợ thương mại.

Quản lý hậu giải ngân ( kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện vay vốn

của khách hàng ) giám sát liên tục các khách hàng vay về tình hình sử dụng

vốn vay, thường xuyên trao đổi với khách hàng để nắm vững tình trạng của

khách hàng. Thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định. Sử lý, gia hạn nợ, đônSv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhđốc khách hàng trả nợ đúng hạn, chuyển nợ quá hạn, thực hiện các biện pháp

thu nợ.

Thực hiện thẩm định các dự án cho vay và giám sát chất lượng khách hàng,

xếp loại rủi ro tín dụng của khách hàng vay và đánh giá sếp hạng khách hàng.

Định kỳ kiểm tra giải ngân vốn vay và theo dõi việc sử dụng vốn vay

từ khách hàng, kiểm soát giám sát các khoản vay vượt mức việc trả nợ, giá trị

tài sản đảm bảo và các khoản vay đã đến hạn, hết hạn.

Phân tích tình hình kinh tế và tham gia xây dựng các chính sách tín dụng.

Quản lý danh mục tín dụng , quản lý rủi ro tín dụng.

- Chức năng nhiệm vụ của Phòng giao dịch –kho quỹ

Thực hiện giải ngân vốn vay trên cơ sở hồ sơ xin vay đã được phê duyệt

Thực hiện tất cả các giao dịch nhận tiền gửi, chuyển tiền, rút tiền của

khách hàng, cung cấp dịch vụ thẻ cho khách hàng.

Thực hiện giao dịch thu đổi mua bán ngoại tệ giao ngay trong quyền

hạn được cho phép.

Giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng

Tiếp nhận hồ sơ, thông tin phản hồi từ khách hàng.

Công tác kho quỹ được thực hiện bởi kế toán nội bộ, thực hiện các

nhiệm vụ tiền tệ, kho quỹ. Quản lý thu chi tiền mặt, quản lý vàng bạc,kim loại

quý, quản lý chứng chỉ có giá,hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố, thực hiện xuất

nhập tiền mặt để đảm bảo thanh khoản tiền mặt cho PGD. Lập và phân tích

các báo cáo tài chính, kế tốn ( Bảng cân đối kế tốn, báo cáo thu nhập, chi

phí, báo cáo lưu chuyển tiền tệ..) của PGD. Thực hiện kế toán thu chi nội bộ

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng VPBank PGD Phúc

Yên Vĩnh Phúc

2.1.4.1. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng VPBank PGD Phúc Yên- Vĩnh

Phúc

Sv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính* Cho vay bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh ( không quá 12

tháng)

* Cho vay trung dài hạn để mua sắm, đổi mới, nâng cấp, cải tạo tài sản

cố định

* Cho vay trả góp mua nhà, sửa chữa nhá cửa, mua ô tô- xe máy, mua

sắm các tài sản hoặc phục vụ nhiều mục đích tiêu dùng khác.

* Cho vay hỗ trợ xuất nhập khấu với lãi suất ưu đãi.

* Cho vay thi cơng các cơng trình đầu tư xây dựng cơ bảndựa trên cam

kết đảm bảo thanh toán của chủ đầu tư.

* Cho vay cầm cố bằng chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng

khoán tập trung.

* Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

* Cho vay mua cổ phiếu của các DN cổ phần hoá.

* Mua bán các giấy tờ có giá.

* Tham gia cho vay đồng tài trợ cùng với các tổ chức tín dụng khác.

* Dịch vụ tư vấn và bảo hiểm nhân thọ

* Huy động vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của khách hàng là cá

nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế dưới nhiều hình thức phong phú.

- Tiền gửi bù lạm phát

-Tiết kiệm thường, tiết kiệm rút gốc linh hoạt- Tiền gửi thanh tốn thơng thường

- Tiền gửi lãi suất bậc thang

- Tiền gửi siêu lãi suất

- Tiết kiệm VND bù trượt giá USD

-Huy động tiết kiệm VNĐ bảo đảm bằng USD* Thực hiện bảo lãnh cho khách hàng:

- Bảo lãnh dự thầu

Sv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Bảo lãnh thanh tốn

- Bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu

- Bảo lãnh vay vốn

- Và các loại bảo lãnh khác

* Mở L/C nhập khẩu và các dịch vụ thanh toán hàng nhập khẩu

* Chi trả kiều hối và chuyển tiền giữa Việt Nam và các nước.

* Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union.

* Các dịch vụ ngân quỹ

- Kiểm định ngoại tệ, kiểm định tiền mặt, đổi tiền măt lấy ngân phiếu

hoặc đổi ngân phiếu lấy tiền mặt.

- Xác nhận số dư tài khoản

- Chi trả lương cho cán bộ nhân viên của các DN tại VPBank hoặc trực

tiếp tại địa chỉ do khách hàng chỉ định.

* Dịch vụ tư vấn đĩa ốc: Đây là dịch vụ mới được VPBank triển khai cho

khách hàng nhằm giúp cho khách hàng có các phương án tốt nhất để lựa chọn

khi có nhu cầu mua, bán hoặc hồn thiện các thủ tục về nhà đất. VPBank sẽ

cung cấp cho khách hàng tất cả các thông tin về lĩnh vực đĩa ốc như:

- Dịch vụ giao bán cho thuê nhà, xưởng, văn phòng.

- Dịch vụ trung gian tìm mua, thuê nhà, xưởng, văn phòng.

- Dịch vụ pháp lý về nhà, đất: tư vấn pháp lý,tư vấn tài chính.

- Dịch vụ thanh toán mua, bán nhà đất qua VPBank

- Các dịch vụ khác về nhà đất:: Hợp thức hoá xây dựng nhà, mua bán,

sang nhượng nhà;…..

2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD Phúc Yên -chi nhánh Vĩnh

Phúc thời gian qua.

a. Hoạt động huy động vốnSv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhHuy động vốn là hoạt động mang tính chất truyền thống của mọi ngân

hàng, đóng vai trò ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của ngân hàng.

Nguồn vốn huy động được giúp ngân hàng thực hiện nhiệm vụ là thủ quỹ của

nền kinh tế. Nó là một cơng cụ điều hành quan trọng giúp Ban Giám Đốc

quản lý sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo vốn thanh tốn an tồn, hiệu quả. Nhận

thức được tầm quan trọng đó PGD Phúc n-Vĩnh Phúc ln chú trọng đến

cơng tác huy động vốn.

Bảng 2.1.Tình hình huy động vốn của PGD

ĐV: triệu đồng

Huy động

vốn

TG không31/12/2012 31/12/2013So với2.9702.8512012

-96%327.769544.098166%Năm 2014So với3.2672012

110%812.869248%kỳ hạn

TG có kỳ

hạn

Tổng TG330.739

546.949

165%

816.136

247%

( Theo bảng cân đối kế toán 2013,2014 PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc )Từ bảng trên cho thấy PGD Phúc Yên có tốc độ tăng trưởng nguồn tiền

gửi khá mạnh. Năm 2013 tăng so với 2012 tăng tới 61%, Năm 2014 Tăng so

với năm 2012 tăng tới 147%. Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn huy động chiếm tỷ

trọng rất lớn so với tổng nguồn tiền gửi huy động được. Thể hiện năm 2012

chiếm 99,1%, 2013 chiếm 99,5%, 2014 chiếm 99,6 % so với tổng nguồn tiền

gửi huy động được. Đây là nguồn vốn rất lợi thế nó đóng vai trò là một nguồn

vốn đối ứng ổn định, chi phí trả lãi thấp. Do kỳ hạn của nguồn vốn này xác

định từ đó giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định về quy mơ hoạt động tín dụng

và sử dụng hiệu quả nguồn tiền gửi huy động được. Ngân hàng áp dụng lãi

suất huy động tương đối cao, áp dụng lãi suất thực dương với nhiều mức lãiSv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhsuất tương ứng với các kì hạn tiền gửi khác nhau đáp ứng nhu cầu của nhiều

đối tượng khách hàng.

Những thành quả đạt được đó còn phải kể đến chính sách khách hàng

của PGD luôn cố gắng mang lại cho khách hàng những dịch vụ uy tín tiện ích,

phục vụ khách hàng chu đáo, nhanh chóng. Với mục tiêu hàng đầu là không

ngừng tăng trưởng nguồn tiền gửi hàng năm

b. Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu cho PGD,

là một nghiệp vụ có thế mạnh của PGD. PGD đã tích cực trong việc tìm kiếm

và thu hút khách hàng bằng nhiều chính sách khách hàng hấp dẫn. Kết quả

hoạt động tín dụng như sau:

Bảng 2.2.Tinh hình tín dụng của PGD năm 2013,2014

ĐV: triệu đồng

Tổng dư nợNăm 2012 Năm 2013 So với năm Năm 2014 So vơi nămtheo kỳ hạn2012Cho vay ngắn20122.1794.054186%8.305381%5.9406.891116%8.792148%Cho vay dài5.21010.785207%14.067270%hạn

Tổng cộng13.32921.730163%31.164234%hạn

Cho vay trung

hạn( Bảng cân đối kế toán năm 2013,2014 PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc)

Dư nợ tín dụng của PGD tăng trưởng liên tục đạt những mức tăng trưởng

cao trong các năm, năm 2013 tăng 63%, Năm 2014 tăng 134% so với năm

2012. Và vượt 53 % so với kế hoạch năm 2014. Điều này thể hiện PGD đãSv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhthực hiện hoạt động cho vay có hiệu quả hơn, đồng nghĩa với khả năng tạo lợi

nhuận cho PGD cũng tăng lên.

Dư nợ theo kỳ hạn: Cho vay vốn trung hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong

tổng nguồn vốn vay tuy nhiên đã giảm mạnh qua các năm :Năm 2012 chiếm

45% tổng vốn cho vay; năm 2013: 32%; Năm 2014: 28%. Ngược lai cho vay

ngắn hạn có xu hướng tăng năm 2012 chiếm: 16.3% ; 2013: 18.7%; 2014:

26.6%. Qua đó ta thấy được sự thay đổi của tiền trong cơ cấu dư nợ tín dụng

của PGD, Nó có xu hướng biến động theo nhu cầu vay của khách hàng. Nhu

cầu vay vốn ngắn hạn tăng do nhu cầu tiêu dùng và bổ sung vốn lưu động trên

địa bàn tăng lên. Đồng thời nó cũng là chiến lược tập trung mảng cho vay vốn

đối với các cá nhân, tổ chức mua ô tô, du học. Số hợp đồng cho vay mua ô tô,

du học và bổ xung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, cho vay mua

nhà đất và xây dựng, nâng cấp nhà cửa tăng đáng kể trong những năm gần

đây. Số HĐTD tại PGD lên tới 152 Hợp đồng. Với việc áp dụng chính sách

lãi suất và phí dịch vụ tín dụng một cách linh hoạt từng đối tượng khách hàng

và theo từng phương án, dự án cụ thể theo nguyên tắc: Khách hàng có mức độ

rủi ro càng thấp thì lãi suất càng thấp ( căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng tín

dụng);khách hàng quan hệ tín dụng với PGD càng lâu thì lãi suất càng thấp;

khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của VPBank hoặc đóng góp

nhiều thu nhập của PGD thì lãi suất thấp hơn

Do hạn chế về quy mô là một chi nhánh cấp 4 nên PGD ít có cơ hội tiếp

cận với các khoản vay lớn, khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngồi, khách hàng thuộc khu vực ngồi quốc doanh thì chưa đa dạng, do

chính sách vay còn q chặt chẽ của VPBank. Do đó chưa tạo ra được lợi

nhuận tối đa cho PGD. Đồng thời hoạt động tín dụng còn hạn chế chủ yếu ở

hoạt động cho vay, còn hoạt động tín dụng khác như: Bảo lãnh, mở L/C, thanh

toán quốc tế, chiết khấu các loại giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Làm

Sv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhgiảm doanh thu của PGD. Để hoạt động có hiệu quả , đạt được các chỉ tiêu

được giao, PGD luôn bám sát chủ chương chiến lược phát triển kinh tế của

Nhà nước và của Ngân hàng VPBank. Với chủ trương trong ngắn hạn và dài

hạn của mình là ngân hàng bán lẻ. Vì vậy hoạt động tín dụng của PGD cũng

tập trung nhất quán theo hướng kinh doanh bán lẻ. Các sản phẩm tín dụng

được chú trọng phát triển như là:

- Các loại cho vay tín dụng, trả góp.

- Các sản phẩm cho vay phục vụ DN nhỏ và vừa.

- Các sản phẩm cho vay thơng qua thẻ tín dụng.

- Các sản phẩm cho vay bán lẻ khác.

Thị trường mục tiêu VPBank là: Chú trọng cấp tín dụng cho các khách

hàng thuộc đối tượng Sau:

- Các loại DN vưa và nhỏ

- Các cá nhân,hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh .

- Các cá nhân có mức thu nhập khá tại các đô thị

c. Hoạt động khác

Bên cạnh hại hoạt động chính là huy động vốn và cho vay, PGD Phúc

Yên-Vĩnh Phúc cũng thực hiện các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác như:

thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh,…Các dịch vụ này không

những góp phần đa dạng hố hoạt động mà còn làm gia tăng thu nhập cho

PGD. Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ của PGD năm 2014 chiếm 3,6%

tổng thu nhập của PGD, trong đó:

- Thu từ dịch vụ thanh toán chiếm: 20,9%

- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh: 2,5%- Thu từ dịch vụ ngân quỹ: 5%- Thu khác từ hoạt động dịch vụ : 31,8%

- Thu từ kinh doanh ngoại tệ

Sv: Nguyễn Văn An: 1,4%

Lớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệp- Các khoản thu nhập khácHọc viện Tài chính: 38,4%Đáng chú ý nhất là thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, thu dịch

vụ ròng năm 2014 đạt 375,4 triệu tăng 70% so với năm 2013. Mơt số hoạt

động có mức tăng trưởng cao như: Thu từ dịch vụ thanh tốn tăng gấp đơi;

thu từ nghiệp vụ bảo lãnh tăng gấp 5 lần; thu tứ dịchvụ ngân quỹ tăng 43%;

thu khác từ hoạt động dịch vụ tăng 51% so với năm 2013.

2.2.Thực trạng chất lượng cho vay của PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc

2.2.1. Tình hình chất lượng hoạt động cho vay của PGD

Phúc Yên-Vĩnh Phúc

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của hoạt động tín dụng, hoạt

động cho vay ngày càng được quan tâm phát triển nâng cao hàng đầu. Ngân

hàng VPBank đã cơ cấu lại Phòng tín dụng của mình thành phòng phục vụ

khách hàng DN và phòng phục vụ khách hàng cá nhân. Đó là điều kiện tốt để

ngân hàng chun mơn hố trong việc cho vay. Do quy mô nhỏ là một chi

nhánh cấp 2 nên PGD luôn cố gắng hoạt động hiệu quả nhất, coi chất lượng

cho vay là nền tảng vững chắc cho sự thành đạt và phát triển bền vững của

mình.. Sau đây là những kết quả đạt được trong hoạt động cho vay của PGD:

* Doanh số cho vay:

Thống nhất với sứ mệnh phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng

VPBank là kiên trì thực hiện ngân hàng bán lẻ. PGD luôn hướng tới phục vụ

các đối tượng khách hàng là: Các DN vừa và nhỏ, Các cá nhân hộ gia đình

hoạt động sản xuất kinh doanh; các cá nhân có mức thu nhập khá tại các đô thị.Sv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBảng 2.3. Cơ cấu doanh số và dư nợ cho vay theo mục đích tại PGD

Đv: triệu đồngMua- sửa chữa nhàNăm 2013

Năm 2014

Doanh số

Dư nợ

Doanh số

Dư nợ

Số

TT

TT

Số

TT

Số

TT

Số tiền

tiền

(%)

(%) tiền

(%)

tiền (%)

52839 41.8 48215 43.1 6831 40.07 5486 35.9Ơ tơ8

2

5

30237 23.92 25890 23.1 4473 25.13 4213 27.6Chỉ tiêu8

1

Du học

2212 1.75 2010 1.8 3773 2.12

Bổ sung vốn lưu động 26774 21.18 23895 21.4 4165 23.4

Cho vay khác2

14347 11.35 11655 10.4 1650 9.278

3550 2.32

3712 24.3

5

2

1498 9.84

0

0

( Báo cáo sao kê tín dụng năm 2013,2014 của PGD Phúc Yên –Vĩnh Phúc )

Cho vay theo món chiếm tỷ trong khá lớn tại PGD chiếm 38% doanh số cho

vay của PGD. Đây là các khoản vay có thời hạn ngắn và trung hạn, mục đích

sử dụng vốn vay rõ ràng. Là những khoản vay mà Ngân hàng ln ưa thích.

Vì những khoản vay này có thời gian thu hồi vốn nhanh, dễ quản lý, rủi ro

thấp hơn.Trong đó hoạt động cho vay trả góp và cho vay tiêu dùng khơng

ngừng tăng. Nó là hoạt động thế mạnh của Ngân hàng, với các sản phẩm cho

vay ngày càng đa dạng hơn.

Cho vay mua- sửa chữa nhà luôn chiếm ưu thế trong hoạt động cho vay của

PGD và vẫn có xu hướng tiếp tục tăng lên, năm 2013 chiếm 41.8%, năm

2014: 40.07% so với tổng doanh số cho vay của PGD. Do nhu cầu về nhà

cửa ngày càng lớn, thị trường bất động sản có những biến động thuận lợi. Từ

năm 2012 sau khi NHNN ra chỉ đạo thắt chặt cho vay đầu tư bất động sản,

thay vào đó mở rộng hoạt động cho vay sửa chữa- xây dựng nhà. Sang nămSv: Nguyễn Văn AnLớp: CQ49/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VPBANK PHÒNG GIAO DỊCH PHÚC YÊN –VĨNH PHÚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x