Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TT

1

2

3

45Tác giả

Tên tài liệu

Bộ

GD&ĐT Chuẩn kiến thức – kĩ

(2006)

Bộnăng vật lí 10 THPT

GD&ĐT Sách giáo khoa Vật lí 10,(2009)

PhạmSách bài tập Vật lý 10

Đình Thí nghiệm Vật lí ởNhà xuất bản

NXB Giáo dục

NXB Giáo dục.NXB Giáo dục

Cương (2003)

trường THPT

Nguyễn

Văn Phương pháp giảng dạy NXB Giáo dục.

ĐồngChu Đình ĐứcHà Văn HùngVật lí ở trường phổ thơng

Bồi dưỡng năng lực thực

nghiệm cho học sinh qua Luận văn thạc sĩ KHGD,

dạy học bài tập thí Đại học Vinh

nghiệm

Phương pháp sử dụng

các6phươngtiệnthínghiệm trong dạy học vậtĐại học Vinh

Dạy học định hướng phát

triển

7Phạm Thị Phúnănglựcthựcnghiệm và tích hợp trong

mơn vật lý ở trường trung

học phổ thôngWebsite tham khảo:

http://www.tailieu.vn

http://www.thuvienvatly.com

http://www.violet.com56Đại Học VinhCÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9BTTN

ĐC

GV

HS

NLTN

NXB

PATN

PPTN

TN

THPTBài tập thí nghiệm

Đối chứng

Giáo viên

Học sinh

Năng lực thực nghiệm

Nhà xuất bản

Phương án thí nghiệm

Phương pháp thực nghiệm

Thí nghiệm

Trung học phổ thông57MỤC LỤC58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×