Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chăm sóc mạ khay sau gieo

Chăm sóc mạ khay sau gieo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mạ được ủ hoạt hóa đạt tiêu chuẩn

- Giai đoạn chăm sóc mạ non: Mạ sau khi qua giai đoạn hạt hố mầm

được chuyển ra khu vực chăm sóc trong thời gian 5-7 ngày (tuỳ theo vụ), trong

giai đoạn này phải chú ý kiểm soát nhiệt độ ở mức vừa phải (mùa hè phải làm

nhà che bằng lưới đen hoặc để nơi có bóng râm để tránh hiện tượng khơ héo táp

lá, mùa đông phải che phủ nilon để tránh rét), thường xuyên kiểm tra độ ẩm và

tưới ẩm kịp thời, không để hiện tượng thiếu nước trên khay nhất là ở vụ mùa.Tưới nước cho mạChăm sóc mạ- Giai đoạn lột mạ và chăm sóc mạ cấy: Khi mạ đạt 1,5-2 lá thật, lúc này các

rễ mạ quấn vào nhau và tạo thành 1 tảng, tiến hành lột mạ ra khỏi khay và đặt

mạ xuống nền đất có trải 1 lớp nilon mỏng (không đặt mạ trực tiếp xuống nền

sân gạch, xi măng vì nền hút ẩm và khơng giữ ấm được chân mạ). Chăm sóc giai

đoạn này phải chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm và sâu bệnh trên mạ.

- Luyện mạ: Đối với vụ Xuân, thời điểm gieo mạ nhiệt độ thấp và thường

rét đậm, rét hại kéo dài, do đó mạ sau khi được lột ra khỏi khay và đặt trên nền

nilon phải được che phủ nilon 100%. Để mạ thích nghi dần với điều kiện thời

tiết bên ngoài và tạo điều kiện cho mạ cứng cây, đanh dảnh cần tiến hành luyện

mạ, thời gian khoảng 4-5 ngày trước khi cấy.

9Cách luyện mạ như sau: Nếu nhiệt độ ngồi trời <16oC phải tủ kín luống

mạ; khi nhiệt độ ngoài trời >16oC mở một đầu hoặc hai đầu nilon, chiều tối phải

đậy lại; khi nhiệt độ >20oC cần lật mở cả nilon sang một bên, chiều tối đậy lại.

Trước khi đưa mạ ra ruộng cấy phải mở nilon hoàn toàn.

Mạ đạt tiêu chuẩn khi cấy: đạt 2,5-3,5 lá; chiều cao cây từ 10-20 cm, cứng

cây, đanh dảnh, sạch sâu bệnh.Mạ khay đạt tiêu chuẩn đem cấy

II. kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa cấy bằng mạ khay, máy cấy

1. Kỹ thuật làm đất:

Đất phải cày vùi dập gốc dạ, cây cỏ để gốc dạ, cây cỏ phân hủy tốt với độ

sâu bùn đạt từ 15- 20 cm, bừa kỹ, nhuyễn bùn. Xung quanh phát quang bờ, bụi

rồi tiến hành bón lót các loại phân (đối với phân bón lót) trước khi san phẳng

mặt ruộng.

Đất phải làm xong trước khi cấy từ 2-4 ngày để đảm độ đông bùn. Trong

thời gian chờ cấy phải luôn giữ nước ngập trong ruộng từ 3-4 cm, không được

để ruộng hết nước.

2. Kỹ thuật cấy:

Mạ cấy đã được gieo trong khay đảm bảo tiêu chuẩn. Máy cấy đã định sẵn

hàng cách hàng 30 cm (hàng x hàng = 30cm). Cây cách cây tùy theo từng chân

10đất, tùy theo từng loai giống có thể điều chỉnh khoảng cách 12, 14, 16 cm cho

phù hợp (theo nguyên tắc đất xấu cầy dày hàng con, đất tốt cấy thưa hàng con).

Khi cấy phải rút nước trong ruộng ở mức 1-2 cm.

3. Kỹ thuật chăm sóc

- Lượng phân bón cho 01 sào Bắc bộ ( 360m2)

+ Phân chuồng: bón lượng 250 – 300kg (hoặc 25-30 kg phân vi sinh hữu

cơ)

+ Phân Đạm URE: bón lượng 2-3 kg

+ Phân supe lân Lâm thao: bón lượng 15 - 17 kg

+ Phân NPK 12:5:10 : bón lượng 20 – 25 kg

+ Vơi bột: bón lượng 12 – 15 kg

- Cách bón:

+ Vơi bột bón ngay sau khi cày xong vãi đều trên mặt ruộng sau đó tiến

hành bừa.

+ Bón lót: Toàn bộ phân chuồng (hoặc phân vi sinh hữu cơ) + Toàn bộ

phân Supe lân trước khi bừa lần cuối và san phẳng mặt ruộng.

+ Bón thúc đợt 1: Sau khi cấy 4-6 ngày khi lúa hồi xanh bón thúc 2-3 kg

đạm + 13-15 phân NPK 12:5:10.

Sau khi cấy được 15 – 17 ngày tiến hành làm cỏ sục bùn để tăng lượng o

xy trong đất, tránh nghẹt rễ lúa kích thích đẻ nhánh.

+ Bón thúc đợt 2: Sau khi cấy được 30 – 35 ngày bón hết số phân NPK

12:5:10 còn lại (bón 7-10 kg)

- Chăm sóc:

Sau khi cấy 2-3 ngày giữ nguyên mực trong nước từ 2-3 cm xử lý phun

hoặc vãi thuốc trừ ốc (đối với những ruộng có Ốc biêu vàng), kết hợp phun

thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm (thuốc Sofit 300EC, thuốc Vibuta 62 EC).

Sau khi cấy phải ln duy trì mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, trong suốt

giai đoạn lúa đẻ nhánh không được để ruộng cạn nước đảm bảo cho lúa đẻ

nhánh tốt.

Thời kỳ kết thúc đẻ nhánh, lúa đứng cái có thể tháo cạn nước từ 5-7 ngày

để phơi ruộng. Sau đó cho nước vào và duy trì mực nước trong ruộng từ 2-4 cm

cho lúa làm đòng và trỗ bơng. Trước khi thu hoạch 5-7 ngày (khi lúa đỏ đuôi) thì

rút hết nước trong ruộng.

- Phòng trừ sâu bệnh hại lúa:

Sử dụng các biện pháp quản lý phòng trừ tổng hợp (IPM), khi thật cần

thiết có thể sử dụng các loại thuốc hóa học để phòng trừ.

11Kiểm tra thường xun và trừ ruồi đục lá, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ ở thời kỳ

lúa đẻ nhánh bằng các loại thuốc PADAN 95 SP, Rigen 800 WP, Sumithion 50

EC…Theo dõi các loại Rầy thường xuyên và phòng trừ kịp thời bằng các loại

thuốc sau: Actara 25WG, Applaud, Trebon, Basa 50 EC…Phòng trừ bọ xít dài

hại bơng vào giai đoạn lúa trỗ bằng thuốc Fastac. Trừ bệnh đạo ôn lá, khi phát

hiện thấy vết bệnh trên lá, phòng bệnh đạo ơn cổ bông khi lúa bắt đầu trỗ bằng

các loại thuốc HINOSAN, FU-JI-ON, Kasai…Phòng trừ bệnh khơ vằn ở thời kỳ

lúa con gái đến khi lúa trỗ bông khi xuất hiện vết bệnh bằng thuốc Validacin,

Alvin…Liều lượng phun theo hướng dẫn trên bao bì của thuốc.

4. Thu hoạch và bảo quản

- Thu hoạch

+ Thời gian thu hoạch: Thu hoạch vào lúc sau trỗ 28-33 ngày hoặc khi

thấy 85-90% số hạt trên bông đã chín vàng. Nếu cắt sớm hay trễ đều làm tăng tỷ

lệ hao hụt.

+ sau khi cắt tiến hành suốt ngay, không nên phơi mớ trên ruộng.

+ Sử dụng máy đập lúa trục dọc (tuốt lúa, máy nhai) để suốt lúa.

- Sơ chế và bảo quản

+ Phơi thóc trên sân gạch, xi măng hoặc sân đất. Nên sử dụng lưới nilon

lót dưới trong q trình phơi, phơi từ 2-3 ngày là được.

+ Sau khi làm khô, rê sạch và sử dụng bao để đựng. Bảo quản lúa ở những

nơi khô ráo và thoáng. Nếu bảo quản trong thời gian dưới 3 tháng, độ ẩm thóc

đạt 13-14%. Nếu thời gian bảo quản trên 3 tháng, độ ẩm phải dưới 13%.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chăm sóc mạ khay sau gieo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×