Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của gỗ

Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của gỗ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cờng độ ở độ ẩm bất kì đợc chuyển về cờng độ ở độ ẩm 18%

theo công thức sau:

R18 = Rw[1 + α(W - 18)] → Rw

Trong ®ã:

Rw: cêng ®é ở độ ẩm W cần tính.

R18: cờng độ ở độ ẩm tiêu chuẩn W = 18%, giá trị này

cho trớc trong bảng tra.

: hệ số điều chỉnh độ ẩm, phụ thuộc loại gỗ và loại

cờng độ.

= 0,05: nén dọc thí α = 0,035: nÐn ngang thí

α = 0,015: kÐo däc thí α = 0,04: n tÜnh

α = 0,03: trỵt

b. ảnh hởng của nhiệt độ

Khi tăng nhiệt độ thì cờng ®é còng gi¶m. Còng nh ®é Èm, víi

nhiƯt ®é còng phải chọn nhiệt độ tiêu chuẩn làm mốc tính toán.

ở đây lấy t = 20oC. Cờng độ của gỗ ở nhiệt độ bất kì đợc đa

về cờng độ ở nhiệt độ tiêu chuẩn theo công thức:

R20 = Rt + (t - 20) → Rt

Trong ®ã:

Rt: cêng ®é ë nhiƯt ®é t0c.

R20: cêng ®é ë nhiƯt ®é 20oC cho tríc.

β: hƯ sè ®iỊu chØnh nhiƯt ®é.

β = 0,35: nÐn däc thíβ = 0,4: kÐo däc thíβ = 0,45: uènβ = 0,04: trợt dọc thớKhi nhiệt độ lớn làm cho gỗ bị giãn nở, đứt thớ gỗ. Vì thế quy

định không sử dụng gỗ khi to > 50oC.

c. ảnh hởng của tật bệnh

Cây gỗ bao giờ cũng có tật bệnh, từ khi mới phát triển đến

khi hạ cây. Những tật bệnh ảnh hởng đến tính năng cơ học của

gỗ là: mắt cây, thớ nghiêng, khe nứt.

- Mắt cây: chỗ cành cây đâm từ thân ra, thớ gỗ bị lợn vẹo

làm cho chỗ đó cờng độ giảm. Mắt gỗ đặc biệt có hại đối với

cấu kiện chịu kéo và cũng gây ảnh hởng khá nhiều đến cấu

kiện chịu nén và chịu uốn.23- Thớ nghiêng: các thớ của cây không nằm theo phơng dọc

trục thân cây gỗ, khi làm việc trở thành trạng thái chịu lực xiên

thớ làm giảm cờng độ gỗ.

- Khe nứt: khe nứt xuất hiện cả khi cây đang sống và khi hạ

cây. Khe nứt làm gỗ mất tính nguyên vẹn, làm giảm khả năng

chịu lực. Vết nứt ít ảnh hởng đến cờng độ nén nhng gây tác hại

rất lớn khi chịu kéo ngang thớ và trợt. Ngoài ra vết nứt làm cho hơi

ẩm thâm nhập làm cho gỗ dễ bị mục, mối, mọt.

- Thớ vẹo, thân dẹt, thót ngọn.24Đ6. Phòng mục, phòng mối, mọt và phòng hà cho gỗ

1. Phòng mục

Mục là do một loại thực vật - nấm sinh trởng trong gỗ và ăn

gỗ. Khi bị mục gỗ trở nên xốp và nhẹ, tính chất cơ học giảm đi

nhiều và dần dần bị phá hoại.

Nấm phát triển tốt và mạnh trong điều kiện độ ẩm W = 30

ữ 50%. Dới độ ẩm 20%, nấm bị chết, nấm cần ôxy để sống. Do

vậy, biện pháp phòng mục là ngâm gỗ mới hạ trong nớc, sau đó

sấy khô tới W = 18 ữ 20% và giữ cho cây gỗ không ẩm trở lại.

Đối với kết cấu nhà cửa cần đợc che ma và giữ cho thoáng

để nớc dễ bay hơi. Đối với bộ phận gỗ mà không thể khống chế đợc độ ẩm hoặc khi gỗ đã bị mục thì phải dùng phơng pháp hoá

chất.

2. Phòng mối, mọt

Mối, mọt là loại côn trùng sống trong gỗ, lấy gỗ làm thức ăn,

phá hoại cây gỗ.

Mối làm tổ trong đất khô, đào từ tổ đến gỗ, mối gặm và

tiêu hoá xenlulô. Khi chúng ăn để chừa một lớp mỏng gỗ để che

ánh sáng nên khó có thể phát hiện. Biện pháp đề phòng là ngăn

không cho mối xâm nhập vào gỗ, chôn cột trong đất phải tẩm

thuốc, hố chôn cột cũng phải trộn thuốc. Biện pháp tích cực là

phát hiện tổ mối và diệt cả tổ.

Mọt tốc độ phá hoại chậm hơn, đào hang nhằng nhịt trong

gỗ làm kết cấu kém sức chịu đựng. Biện pháp phòng ngừa là dùng

sơn sơn kín mặt gỗ, bịt kín các lỗ mạch lại để mọt không thể đẻ

trứng vào các ống mạch đợc.

3. Phòng hà

Phòng hà cho các công trình ở vùng nớc mặn và nớc lợ.

Phơng pháp cổ truyền là thui cho gỗ bị cháy xém theo

định kì hoặc bọc bên ngoài gỗ bằng ống bê tông hay ống sành ở

giữa có chèn cát hoặc đất sét. Nhng tất cả các biện pháp trên

đều không có hiệu quả cao, biện pháp tốt nhất là ngâm tẩm gỗ

bằng hoá chất.254. Ngâm tẩm gỗ bằng hoá chất

- Thuốc muối vô cơ: NaF (Florua Natri), Na 2SiF6 (Florua Silicát

Natri), CuSO4 (Sunfat đồng).

+ NaF: độc với nấm, thờng tẩm vào các kết cấu trong nhà.

+ Na2SiF6: độc với nấm, thờng trộn thêm chất độc để phòng mối

mọt.

+ CuSO4: độc với nấm, côn trùng và cả với ngời, thờng dùng víi tØ lƯ

cao (20 - 25%) tÈm cho cét cÇu để chống lại hà.

- Thuốc dầu (hữu cơ): Crêôzốt, C 6Cl5OH (pentaclophênol), bột DDT,

bột 666.

+ Crêôzốt: diệt cả nấm, mối, mọt và hà, có mùi khó chịu và làm

đen gỗ nên thờng dùng cho các công trình ngoài trời hoặc các bộ

phận chôn kín.

+ C6Cl5OH: rất độc với nấm, mối, mọt nhng ít độc đối với ngời, là

loại thuốc tốt, rất đợc a dùng.

Trên cơ sở các hoá chất nói trên, ngời ta hỗn hợp pha chế ra các loại

thuốc khác nhau:

+ Dầu Crêôzốt, chủ yếu tẩm cho các tà vẹt, các công trình giao

thông.

+ Cao NaF, gồm bột NaF, nhựa đờng, dầu hoả, để phòng mục

cho các cầu gỗ.

+ Thuốc đônalit U, gồm NaF và Na 2Cr2O7 (bicromat natri),

đinitrôfênol để trừ nấm. Nếu có thêm thạch tín (thuốc đônalit

UA) thì trừ đợc cả mối, mọt.

+ Thuốc duotex và thuốc hylotox gồm có DDT và thuốc trừ sâu

666 dùng để trừ mối, mọt, nhng không trừ đợc nấm. Một loại

hylotox khác (gọi là ahôpin) có thêm pentaclofenol thì trừ đợc cả

nấm mốc.

- Cách ngâm tẩm: đơn giản là quét hay phun thuốc lên bề mặt

gỗ nhiều lần hoặc ngâm gỗ vào bể dung dịch thuốc cho thuốc

ngấm vào hoặc dùng bơm áp lực cao để ngâm tẩm thuốc.26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của gỗ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×