Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
M.I KALININ ĐÃ NÓI VỀ LUÂN LÝ NGHỀ Y NHƯ SAU

M.I KALININ ĐÃ NÓI VỀ LUÂN LÝ NGHỀ Y NHƯ SAU

Tải bản đầy đủ - 0trang

VAI TRỊ Y ĐỨC THỂ HIỆN TRÊN MỘT SỐ

KHÍA CẠNH SAU

• THỨ NHẬN GIÚP THẦY THUỐC Ý THỨC

ĐÚNG ĐẮN ĐƯỢC MỤC TIÊU NHÂN

ĐẠO CỦA NGHỀ

• THỨ HAI TÁC ĐỘNG, ĐIỀU CHỈNH HÀNH

VI CỦA THẦY THUỐC TRONG CÁC

QUAN HỆ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌ

• THỨ BA ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC MẠNH

MẼ ĐỐI VỚI NGƯỜI THẦY THUỐC• THỨ TƯ CƠNG CỤ HƯỚNG THIỆN LÀM

CHO HÀNH VI CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC

NHAN ĐẠO, NHÂN VĂN HƠN

• THỨ NĂM GĨP PHẦN ĐẢM BẢO CHO

NGÀNH Y, CHO XÃ HỘI PHÁT TRIỂN

LÀNH MẠNH, ỔN ĐỊNH, BỀN VỮNG, ĐẢM

BẢO VĂN MINH VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘITHÁCH THỨC LỚN VÀ GIẢI

PHÁP NHẰM NÂNG CAO Y ĐỨC

• VI PHẠM PHÁP LUẬT“Phong bì” và quyền của bệnh

nhân

• Thơng thường, những dịp kỷ niệm

ngành nghề, người ta thường ôn lại

những thành tựu chuyên mơn qua

nghiên cứu khoa học và đóng góp cho

cộng đồng. Thế nhưng, ngày Thầy

thuốc Việt Nam (27-2) lại là ngày người

ta suy nghĩ nhiều nhất về vấn đề rất cơ

bản: Y đức“CÁ MẬP”Ở BỆNH VIỆN CƠNGQ TẢI BỆNH VIỆN• Việt Nam hiện có khoảng 1.200 bệnh viện với khoảng

185.000 giường bệnh. Trong số này, bệnh viện tuyến

huyện chiếm đa số (gần 50%) nhưng số giường bệnh

tuyến huyện chỉ chiếm 31% tổng số. Gần 1/3 bệnh viện

là tuyến tỉnh nhưng số giường bệnh chiếm 50% tổng số.• Tuy chỉ có 39 bệnh viện cấp trung ương

(chiếm 3% tổng số bệnh viện) nhưng số

giường của các bệnh viện này chiếm 11%

tổng số giường bệnh toàn quốc. Những

con số trên đây cho thấy hệ thống điều trị

chủ yếu tập trung vào một số bệnh viện

cấp trung ương và tỉnh, trong khi đó cấp

cơ sở (huyện) thì thấp.• Do đó, khơng ngạc nhiên khi thấy tất cả bệnh

viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh đều quá tải.

Những bệnh viện lớn như Chợ Rẫy và Bạch

Mai, số bệnh nhân lúc nào cũng cao hơn số

giường từ 50% - 70%. Riêng Bệnh viện K, số

bệnh nhân cao hơn số giường gấp 2,5 lần! Ngay

cả các bệnh viện tuyến tỉnh cũng quá tải 15%.

Xu hướng này càng ngày càng gia tăng chứ

khơng giảm.

CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA

BỆNH

Trong điều kiện quá tải như thế, thời gian tiếp xúc giữa nhân viên y

tế và bệnh nhân rất ngắn. Tuy chưa có nghiên cứu nghiêm chỉnh

nhưng thời gian BS tư vấn cho bệnh nhân chỉ khoảng 2-5 phút. Có

khơng ít trường hợp BS chẳng cần nói hay khám bệnh nhân mà chỉ

nhìn và ra toa thuốc. Cần nói thêm rằng nghiên cứu ở nước ngoài

(châu Âu và châu Úc) cho thấy thời gian BS tiếp xúc bệnh nhân là

khoảng 10 phút cho mỗi bệnh nhân (dao động trong khoảng 3 - 30

phút). Thời gian tiếp xúc bệnh nhân có liên quan đến chất lượng

phục vụ. Do vậy, không ngạc nhiên khi chất lượng phục vụ y tế ở

Việt Nam chưa tốt. Trong môi trường mà BS phải khám cho cả trăm

bệnh nhân với đủ loại bệnh và đủ thành phần thì rất khó đòi hỏi sự

bình tĩnh của người thầy thuốc. Một BS tóm lược rằng ở các bệnh

viện quá tải, BS chỉ có thì giờ điều trị bệnh, chứ khơng thể nào có

thì giờ chữa trị người bệnh. Đó cũng chính là lý do người bệnh

cảm thấy BS Việt Nam vơ cảm và… khó ưa.• Bệnh viện tuyến huyện nói chung khơng có q

tải, một số thậm chí còn được sử dụng dưới

cơng suất. Vấn đề chính ở đây là bệnh nhân

khơng tin vào BS cấp huyện. Trong cái nhìn của

phần lớn bệnh nhân, BS tuyến huyện khơng có

kỹ năng và kinh nghiệm cao như BS cấp trung

ương hay cấp tỉnh. Tuy chưa có nghiên cứu nào

cho thấy niềm tin này là đúng nhưng những tai

biến y khoa xảy ra gần đây ở một số bệnh viện

tuyến huyện đã minh chứng điều đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

M.I KALININ ĐÃ NÓI VỀ LUÂN LÝ NGHỀ Y NHƯ SAU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×