Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3.

Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Q Bác ở đâu ? Bác còn có những tên gọi nào khác ?( Quê bác ở Làng Sen, xã

Kim Liên, Nam Đàn,Nghệ An. Bác còn có tên khác như : Nguyễn Tất Thành, Nguyễn

Ái Quốc, Hồ Chí Minh hồi còn nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung.)

*Hoạt động 2 : GV kể chuyện.

- Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác ”

- Qua câu chuyện em thấy tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào ? Thiếu nhi

phải làm gì để tỏ lòng kính u Bác Hồ ?( Bác Hồ là người rất yêu thương và quý

mến các cháu thiếu nhi .)

* Kết luận : Thiếu nhi cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy .

*Hoạt động 3 : Tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng :

- Giáo viên yêu cầu mỗi học sinh đọc một điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng

- Giáo viên treo bảng phụ có ghi sẵn 5 điều Bác Hồ dạy .

* Giáo viên chia nhóm u cầu mỗi nhóm tìm một số biểu hiện cụ thể của một trong

5 điều Bác dạy ?

4. Ứng dụng.

GV nhắc nhở HS thực hiện những hành vi, việc làm thể hiện sự kính yêu và làm theo

5 điều dạy thiếu niên và nhi đồng.

5. Sáng tạo.

-Viết những điều mình cần làm để làm theo 5 điều Bác Hồ dạy vào tờ giấy A3 và

trang trí, sau đó dán vào góc học tập.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

********************************************************************

Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018

Tiết 1

Chính tả (Nghe-viết)

CẬU BÉ THƠNG MINH

I.Mục tiêu:

- Nghe-viết chính xác và trình bày đúng quy định bài chính tả, khơng mắc q 5 lỗi

trong bài.

- Làm đúng BT 2a.

* Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực ngôn ngữ, NL văn học, NL thẩm

mĩ.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : SGK, phấn màu.

2. Học sinh : VBT TV3-tập 1

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Hát bài : Lớp chúng ta đồn kết.

2. Hình thành kiến thức mới.

- Giáo viên đọc đoạn văn .

- Đoạn này được chép từ bài nào ? ( Cậu bé thơng minh)

-Đoạn văn nói về điều gì ?

- Tên bài viết ở vị trí nào ?( Giữa vở)

- Đoạn chép này có mấy câu ?( 3câu)

- Cuối mỗi câu có dấu gì ? Chữ cái đầu câu viết như thế nào ?( Cuối câu 1 và 3 có

dấu chấm, cuối câu 2 có dấu hai chấm…. Chữ đầu câu phải viết hoa)- Hướng dẫn học sinh nhận biết bằng cách viết vào bảng con một vài tiếng khó ( sứ

giả, con dao, xẻ thịt ).

- Đọc cho HS viết.

+Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút,...

-Đọc lại cho HS soát lỗi.

-Thu chấm 5-7 bài, nhận xét và đánh giá.

3. Thực hành kĩ năng : Làm bài tập:

*Bài 2a:

- Nêu yêu cầu bài tập 2a .

-Yêu cầu HS làm bài 2a vào bảng con, 1HS làm trên bảng lớp

-Giáo viên cùng cả lớp theo dõi nhận xét, chốt lại : Hạ lệnh, nộp bài, hôm nọ

4. Ứng dụng.

- Gọi HS nêu thêm 1 số từ bắt đầu bằng l hay n.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

==========================

Tiết 2:

Tốn

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CĨ BA CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ)( 4)

I. Mục tiêu:

- Biết cách tính cộng trừ các số có ba chữ số (khơng nhớ) và giải tốn có lời văn về

nhiều hơn, ít hn.

*BT cần làm: 1 (cột a,c) ; 2 ; 3 . HS cú nng khiu làm toàn bộ các BT.

HDC:Khụng yêu cầu làm bài tập 4.

* Hình thành và phát triển năng lực : NL tư duy và lập luận tốn học, NL mơ hình

hố tốn học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng

cụ và phương tiện tốn học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :SGK, phiếu học tập.

2. Học sinh : Bảng con, phấn, sgk.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

- Cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng.

-Nêu luật chơi:Nghe gv đọc các phép tính và nêu nhanh kết quả: 3 chục + 5

chục, 6 chục +3 chục, 2 trăm +4 trăm, 7 trăm – 2 trăm...HS nghe và nêu nhanh

kết quả.

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1 (Cá nhân), bài 2(Cá nhân), bài 3,5 (nhóm 2).

Nhắc HS hoạt động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đổi chia

sẻ với bạn cách làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài

(Lưu ý khuyến khích cho HS giải thích cách làm, trình bày kết quả bài làm của mình,

nhận xét bài làm của bạn)

Bài 1:

- HS nối tiếp nêu kết quả và cách tính nhẩm .- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

Bài 2 :

- Gọi 4 HS lên bảng chữa bài, mỗi hs làm 1 câu.Sau khi làm xong nêu cách tính của

phép tính đấy.

- Gọi học sinh khác nhận xét

+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của học sinh.

+YC HS nhận xét về các phép tính ở bài 2.(Cộng , trừ số có 3 chữ số khơng nhớ)

-YCHS nêu lại cách đặt tính và tính cộng,trừ các số có 3 chữ số

Bài 3

- Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nh ận xét, b ổ

sung (nếu có)

- Giáo viên nhận xét đánh giá

Bài 5:

- Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác nh ận xét, b ổ

sung (nếu có) :

315 + 40 = 355

40 + 315 = 355

355 – 40 = 315

355 – 315 = 40

4. Ứng dụng.

- Yêu cầu HS nêu cách cộng nhẩm số tròn trăm,cách giải bài tốn về ít hơn và cách

cộng , trừ số có 3 chữ số.

5. Sáng tạo.

Viết thêm bài tập luyện tập cộng, trừ các số có 3 chữ số và giải bài tập đó. Ví

dụ : Có 620 gam đường, ăn hết 120 gam đường. Hỏi còn lại bao nhiêu gam đường ?

Về nhà: Thực hiện các bài tập trong VBT.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

=======================

Tiết 3+4:

Mĩ thuật

(GV chuyên trách dạy soạn)

*******************************************************************

Th ứ t ư ngày 5 tháng 9 năm 2018

Tiết 1

Tập đọc

HAI BÀN TAY EM (7)

I. Mc tiờu:

- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ, giữa

các dòng th

- Hiểu nội dung: Hai bàn tay rất đẹp, rất có ích, rất đáng yêu. (trả

lời đợc các CH trong SGK; thuộc 2 -3 khổ thơ trong bài). HS hc tt

thuộc cả bài thơ.

* Hỡnh thnh v phỏt trin nng lc: Năng lực ngôn ngữ, NL văn học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Bảng viết sẵn khổ thơ cần hướng dẫn HS luyện đọc, sách giáo khoa,

tranh sgk.2. Học sinh : Sách giáo khoa, đọc trơn văn bản bài đọc, từ điển Tiếng Việt.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

-Em hãy quan sát tranh minh họa bài Hai bà tay em và cho biết tranh minh họa nói về

điều gì?

- Giới thiệu và ghi tên bài .

2. Hình thành kiến thức mới.

Hoạt động 1: Luyện đọc trơn

* GV đọc toàn bài (Gợi ý cách đọc)

* GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc nối tiếp từng dòn thơ.

+ GV hướng dẫn các em đọc đúng.

- Đọc từng khổ thơ.

+ Trong khi theo dõi HS đọc, GV kết hợp nhắc nhở HS đọc ngắt nghỉ hơi đúng và

giải nghĩa một số từ HS chưa hiểu trong bài:siêng năng , giăng giăng , thủ thỉ ,...

(HS có thể tự tra từ điển)

- Yêu cầu học sinh đặt câu với từ “ Thủ thỉ”.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

+ HS nối tiếp từng khổ thơ trong nhóm, sửa lỗi phát âm, lỗi ngắt hơi ở từng dòng thơ

cho nhau (GV hỗ trợ HS đọc yếu)

* Thi đọc giữa các nhóm.

* Đọc đồng thanh.

Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

-Làm việc cá nhân: HS đọc thầm từng đoạn và trả lời câu hỏi trong sgk.

-Làm việc nhóm: thảo luận để chọn câu trả lời thuyết phục nhất từng câu hỏi trong

phiếu.

-Làm việc chung cả lớp: 2 HS hỏi- đáp trước lớp hoặc 1 bạn hỏi mời các bạn trong

lớp trả lời; cả lớp nhận xét:

+Hai bàn tay của bé được so sánh với gì?

- Giáo viên chốt ý chính Hình ảnh so sánh rất đúng và đẹp

+ Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào ?

+ Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ?

- Nhiều HS trả lời ý kiến theo suy nghĩ cá nhân.

- Nghe GV nhận xét từng bạn và nhận xét chung cả lớp.

-Bài nói về điều gì?

3. Thực hành kĩ năng : Luyện đọc diễn cảm

- Hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng từng khổ thơ rồi cả bài tại lớp

- Cho học sinh chơi trò chơi đọc thuộc khổ thơ theo hình thức hái hoa .

- Yêu cầu hai hoặc ba học sinh thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

4. Ứng dụng.

- Bàn tay của em giúp em làm những gì ?

5. Sáng tạo:

- Viết 1 đoạn văn ngắn nói về đơi bàn tay của mẹ em.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Tiết 2:==========================

Toán

LUYỆN TẬP (4)I. Mục tiêu:

- Biết cộng, trừ các số có ba chữ số (khơng nhớ).

- Biết giải tốn về tìm x , giải tốn có lời văn (có 1 phộp tr).

*BT cần làm: 1; 2; 3. HS cú nng khiu làm toàn bộ các bài.

* Hỡnh thnh v phỏt triển năng lực : NL tư duy và lập luận tốn học, NL mơ hình

hố tốn học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng cơng

cụ và phương tiện tốn học.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên :SGK, phiếu học tập.

2. Học sinh : Bảng con, phấn, sgk.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :-Hát

-Để củng cố lại các kiến thức đã học về cộng, trừ số tự nhiên, chúng ta cùng tìm hiểu

qua bài hơm nay.

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1, 2 (Cá nhân), bài 3(nhóm 2), bài 4 (nhóm 4). Nhắc HS hoạt

động cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đổi chia sẻ với bạn cách

làm của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài (Lưu ý khuyến khích cho HS giải thích cách làm, trình

bày kết quả bài làm của mình, nhận xét bài làm của bạn):

Bài 1:

- Yêu cầu 3 em lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

-Nhắc lại đặt tính và tính cộng, trừ số có 3 chữ số.

Bài 2 :

- Gọi hai HS lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh khác nhận xét.

+ Giáo viên nhận xét chung về bài làm của học sinh, chốt lại:

-Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào ?

-Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào ?

Bài 3:

- Yêu cầu 2 nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Bài 4 :

- u cầu 2 nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

4. Ứng dụng.

- Lập 1 số bài tốn tìm x hoặc 1 số bài tốn có lời văn về thực tiễn.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

============================

Tiết 3:

Luyện từ và câu

ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT . SO SNH (8)

I. Mc tiờu:

- Xác định đợc các từ ngữ chỉ sự vật (BT1).

- Tìm đợc những sự vật đợc so sánh với nhau trong câu văn,

câu thơ (BT 2);

- Nêu đợc hình ảnh so sánh mình thích và lí do vì sao thích

hình ảnh đó(BT3).

II. Chun b:

1. Giỏo viên : Bảng phụ viết sẵn khổ thơ, bảng lớp viết sẵn câu văn. Tranh minh họa

sgk.

2. Học sinh : VBT, SGK.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học:

1. Hoạt động khởi động :

2. Thực hành kĩ năng :

-Giao nhiệm vụ : bài 1 (nhóm 2), bài 2(nhóm 4), bài 4 (cá nhân). Nhắc HS hoạt động

cá nhân hoàn thành các bài tập theo Phiếu học tập, trao đổi chia sẻ với bạn cách làm

của mình.

-HS thực hiện yêu cầu.

-GV tổ chức cho HS chữa bài (Lưu ý khuyến khích cho HS giải thích cách làm, trình

bày kết quả bài làm của mình, nhận xét bài làm của bạn):

Bài tập 1:

- Mời đại diện 1 nhóm lên bảng gạch chân dưới những từ ngữ chỉ sự vật trong khổ

thơ ? nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng .

Bài tập 2:

- Mời đại diện 1 nhóm lên bảng gạch chân dưới những sự vật được so sánh với nhau

trong các câu thơ .

- Giáo viên theo dõi, nhận xét .

- Chốt lại lời giải đúng :

+ Mặt biển so sánh với tấm thảm vì đều phẳng êm và đẹp .

+ Cánh diều so sánh với dấu ă vì cánh diều cong cong võng xuống như dấu ă

+ Dấu hỏi với vành tai nhỏ vì dấu hỏi cong cong…chẳng khác gì một vành tai .

- Theo em màu Ngọc Thạch là màu như thế nào?(Màu Ngọc Thạch có màu xanh biếc

sáng trong .)

- Giáo viên chốt ý : Các tác giả đã quan sát rất tài tình nên đã phát hiện ra sự giống

nhau giữa các sự vật xung quanh ta và có sự so sánh giữa các sự vật với nhau để làm

rõ hơn cho sự vật cần so sánh.

Bài tập 3:

- HS nối tiếp nhau phát biểu tự do.

4. Ứng dụng.

- Gọi HS đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh.

5. Sáng tạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học sinh : Thẻ bày tỏ thái độ, các bài thơ, bài hát truyện, tranh ảnh về Bác Hồ, vở bài tập Đạo đức 3.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×