Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách thức đánh giá cá nhân trong doanh nghiệp

Cách thức đánh giá cá nhân trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

234không đi trễ về sớm, luôn chăm chỉ làm việc , sẵn sàng làm

thêm giờ để hồn tất cơng việc dở dang ; luôn tham gia làm

thêm giờ khi công việc yêu cầu

- Không nghỉ phép, không đi trễ về sớm, luôn chăm chỉ làm

việc, sẵn sàng làm thêm giờ để hồn tất cơng việc dở dang

Nghỉ khơng q 6 ngày phép trong năm, nghỉ đúng quy định

của nội quy Công ty, không đi trễ về sớm.

Nghỉ đúng quy định của nội quy công ty ( sử dụng hết số ngày

phép năm ), đi trễ, về sớm không quá 3 lần trong năm

Thỉnh thoảng có hiện tượng lãng cơng , nghỉ quá phép ( hoặc có

nghỉ việc riêng 0 hưởng lương ), thỉnh thoảng đi trễ về sớm

nhưng chưa đến mức kỷ luật ( cho 1 - 2điểm)

Tinh thần đồng đội

10đ

Đánh giá theo mức độ từ cao đến thấp :

Sẵn sàng giúp đỡ đờng nghiệp trong và ngồi bộ phận

Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho đồng nghiệp, sẵn

sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong bộ phận

Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho đồng đội

Biết lo cho chính mình, ít chia sẻ thơng tin, kinh nghiệm; chỉ

phối hợp khi có áp lực từ cấp trên

Khơng hợp tác, gây xung đột, khơng chia sẻ thơng tin hoặc cố

tình cung cấp thơng tin sai, gây khó khăn cho cơng việc của

người khác (nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chưa

đến mức kỷ luật) - (cho 1-2 điểm)

Tiềm năng phát triển

20đ

Ln có sáng tạo trong lúc làm việc (+ 2 điểm)

Có đề xuất các giải pháp thích hợp, hiệu quả để hoàn thành

nhiệm vụ của bộ phận, hoặc của cấp trên và của các thành viên

khác (+2 điểm )

Tham gia đầy đủ và nhiệt tình các khố đào tạo của cơng ty tổ

chức

Tự học, nghiên cứu thêm khố đào tạo ở bên ngồi (có giấy

chứng nhận) (+2 điểm)

Ln gương mẫu trong thực hiện công việc cũng như trong học

tập (+2 điểm)

Thường xun cải tiến cơng việc của mình (+2 điểm)

Khả năng làm việc độc lập và tinh thần chủ động trong công

việc (+2 điểm)

Biết tổ chức công việc của mình (+ 2 điểm)

Thao tác nhanh gọn và chính xác , chấp hành ý kiến của lãnh

đạo (+ 2 điểm)

Làm việc có trách nhiệm và chịu được sức ép cơng việc với

cường độ cao (+2 điểm)

Tính kỷ luật

10đ

11Đánh giá theo mức độ từ cao đến thấp:

- Ý thức và nhắc nhở mọi người tuân thủ nội quy , quy định ,

các vấn đề về ATVSLD & PCCC; đóng góp hay thực hiện các

biện pháp phòng ngừa rủi ro; ý thức cao trong việc đảm bảo an

tồn tài sản cơng ty và tính mạng con người; nhắc nhở và giúp

đỡ người khác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về

người và của. Nhiệt tình tiếp nhận sự phân cơng của cấp trên,

đờng thời có những phản hời thơng tin hay đóng góp ý kiến để

cải tiến.

- Hiểu rõ và luôn tuân thủ nội quy, quy định, các vấn đề về

ATVSLĐ & PCCC, các quy trình cơng việc. Chấp hành nghiêm

túc sự phân công của cấp trên và luôn thực hiện đúng ý đồ của

cấp trên.

- Chấp hành nghiêm túc các hướng dẫn sự phân công của cấp

trên; tuy nhiên thỉnh thoảng có sai sót nhưng có sự tiến bộ và

muốn cải thiện.

- Vi phạm nhỏ dưới 3 lần trong năm và khơng có cố tình. Thực

hiện đúng các quy trình cơng việc.

- Có những vi phạm nhỏ từ 3 lần trở lên trong năm (cấp trên

phải nhắc nhở nhiều); hoặc cố tình sai phạm mặc dù là lỗi nhỏ

(nhưng chưa đến mức xét kỷ luật văn bản) (cho 1– 2 điểm)

5

Điểm cộng điểm trừ

10đ

Điểm cộng: Khi cá nhân được khen thưởng đột xuất do có

thành tích xuất sắc, vượt trội; đã được thưởng hiện kim, giấy

khen, nay lại được cộng điểm để xét thưởng cuối năm, điểm

cộng chia hai mức:

- Có thành tích vượt trội, mang lại lợi ích cho Cty hoặc ngăn

chặn thiệt hại cho Cty, hoặc có sáng kiến và được công nhận

(được khen hay được thưởng bằng văn bản) = cộng 5 điểm

- Được khen hay được thưởng bằng văn bản ở mức xuất sắc,

hoặc được khen thưởng nhiều lần (từ 2 lần trở lên) = cộng 10

điểm

Điểm trừ: chia các mức

- Không làm thêm giờ khi có yêu cầu, hoặc có biểu hiện lảng

tránh việc tăng ca = trừ 5 điểm

- Bị kỷ luật bằng văn bản: có 2 cấp độ

+ Một lần bị kỷ luật ở mức khiển trách bằng văn bản (mức 1),

không có kèm bời thường vật chất = trừ 5 điểm

+ Một lần bị kỷ luật ở mức khiển trách bằng văn bản (mức 1) có

kèm bời thường vật chất; hoặc 2 lần kỷ luật văn bản mức một;

hoặc bị kỷ luật văn bản ở mức 2 (bị cảnh cáo,...) = trừ 10 điểm

(Mức điểm cao nhất bị trừ là 15 điểm)

TỔNG CỘNG

100đ

12Ý kiến và chữ ký của nhân viên:PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KẾ HOẠCH:

Xếp hạng thành tích: (của quản lý trực tiếp)

Xếp hạng:Xuất sắc (XS): 95 điểm; hạng A: 80-94 điểm; hạng B:

70-79 điểm; hạng C: 60-69 điểm; hạng D: <60 điểm

Ý kiến đề xuất đến Ban Giám Đốc:

Ghi nhận kết quả: Nâng lương: ; Thưởng: ; Đào tạo: ;

Định hướng phát triển/bố trí nhân viên: ; Cải tiến cơng việc:

Đề xuất khác: ...................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

-Đánh giá có định hướng:13PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊNHọ tên nhân viên:

NV

Bộ

phậ

Vị trí:

n

Ngày

Ngày bắt đầu làm việc: đánh giá:

Mục đích đánh giá

 Đánh giá định kỳ

Đánh giá ký lại hợp

đồngĐánh

giá thử

việc

Đánh giá tăng

lương đột xuấtĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

CƠNG VIỆCĐiểm đánh giáVui lòng liệt kê các

trách nhiệm chính bạn

đang thực hiệnCá Cấp Đồn Đồn

nhâ trên

g

g

n

đán nghi nghi

tự

h

ệp 1 ệp 2

đán giá đán đán

h

h giá h giá

giáTotalGiao tiếp

Lãnh đạo

Thích nghi

Quan hệ

Quản lý cơng việc

Thực hiện cơng việc

14Tỉ

trọn

gKết

quả3. Các quy định, khen thưởng, và kỷ luật áp dụng với các vi phạm về hành

vi cá nhân trong doanh nghiệp hiện nay

a. Qui định

Kỷ luật:

o Không đi làm muộn, về sớm

o Không phá hoại cơ sở vật chất, hiện trang của nhà máy, văn phòng

đại diện,…

o Khơng ngủ trong giờ làm việc, bỏ ra ngoài làm việc riêng trong giờ

làm việc.

o Không tàng chữ, sử dụng trái phép chất gây nghiện như: ma túy đá,

heroin,…

o Khơng gây xích mích cá nhân, ẩu đả lẫn nhau trong công ty.

o Không ăn cắp tài sản, sản phẩm.

Khen thưởng:

o Đạt thành tích tốt trong cơng việc.

o Hồn thành xuất sắc cơng việc được giao.

o Ý thức làm việc tốt.

b. Khen thưởng:

Khen thưởng chung:

o Thưởng lương tháng 13

o Hưởng lương theo năng suất, thưởng hồn thành cơng việc, thưởng

cá nhân tiêu biểu của năm, thưởng vào các dịp lễ, tết, thành lập

công ty,…

Khen thưởng riêng:

o Công ty tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát, dưỡng sức cho

nhân viên đạt thành tích tốt.

o Tuyên dương những cá nhân có thành tích tốt.

o Thăng chức cho những cá nhân đem lại lợi ích cho cơng ty.

c. Kỷ luật:

- Khiển trách những cá nhân, nhóm mắc sai lầm lần đầu: đi làm muộn,

nghỉ không phép,…

- Khiển trách bằng văn bản: gây hư hỏng thiết bị, sử dụng phương tiện,

vận dụng của khách hàng.

- Kéo dàn thời hạn nâng bậc lương khơng q 6 tháng: khơng hồn thành

30% công việc được giao, không hợp tác với các bộ phận khác,…

- Sa thải trong các trường hợp: trộm cắp, tham ô, đánh bạc, sử dụng ma

túy, cố ý gây thương tích, tiết lộ bí mật kinh doanh, xâm phạm bản quyền

tri thức của người khác,…

- Cách chức: nhẹ (1 bậc), nặng (2 bậc)

4. Đánh giá chung về cách thức công ty phát triển hành vi cá nhân

15Để trở thành một doanh nghiệp lớn như ngày hôm nay, Trung Nguyên đã và

đang trên con đường phát triển, đưa hương vị cà phê Việt Nam lan tỏa khắp

thế giới đòi hỏi một hệ thống tổ chức hiệu quả và năng động. Không chỉ vậy,

việc công ty áp dụng các cách thức phát triển hành vi của cá nhân góp phần

khơng nhỏ tạo lên một tập đồn vững mạnh.

--Bằng những hình thức áp dụng các chương trình về đạo đức nghề nghiệp,

tập đồn đã cho thấy được rằng để có 1 tập đồn vững mạnh thì đó phải

là 1 tập thể vững mạnh.

Ln giữ vững lịch sử, q trình thành lập, phát triển của tập đồn, thể

hiện lòng “uống nước nhớ ng̀n”

Khơng chỉ tạo việc làm, Trung Ngun còn đào tạo người lao động trở

thành những con người mẫu mực qua các chuẩn mực, yêu cầu về cách

ứng xử, thái độ cũng như hành vi trong cơng việc.Nhìn chung, cách thức công ty phát triển hành vi cá nhân kể trên đã chứng tỏ

được sự hiệu quả, qua đó cũng thể hiện khả năng quản lí của lãnh đạo xuất

sắc, để có một tập đồn vững mạnh, thì phải có một bộ máy quản lí, cơng –

nhân viên có tài, có đức, có ý thức.Y4- Nâng cao động lực làm việc cho nhân sự trong

doanh nghiệp

1. Vai trò, và ý nghĩa của động lực làm việc với hiệu quả sản xuất kinh

doanh trong doanh nghiệp

a. Vai trò

Vai trò của việc động lực làm việc rất quan trọng đối với mỗi cá nhân, bởi nó

kích thích con người làm việc nỗ lực trong điều kiện cho phép tạo ra năng

suất, hiệu quả cao.

- Đối với người lao động: thúc đẩy năng suất, hiệu quả.

- Đối với doanh nghiệp: Thu hút người lao động.

b. Ý nghĩa

- Đối với người lao động: làm tăng năng suất lao động cá nhân, phát huy

được tính sáng tạo, tăng sự gắn bó với cơng việc, cơng ty hiện tại, cho

người lao động cảm thấy rằng việc họ làm là có ích.

- Đối với doanh nghiệp: ng̀n nhân lực trong doanh nghiệp sẽ được sử

dụng hiệu quả tối đa, và khai thác tối ưu các khả năng của người lao động

và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hình thành đội ngũ cơng nhân

lao động giỏi, có tâm huyết, gắn bó với tổ chức, thu hút được nhiều người

tài về làm việc. Tạo ra bầu khơng khí làm việc hăng say, hình thành nét

văn hóa doanh nghiệp.

2. Cách thức doanh nghiệp nâng cao động lực làm việc cho nhân sự trong

doanh nghiệp

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách thức đánh giá cá nhân trong doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×