Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpThứ ba: Công ty cần xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa thống nhất

tồn Cơng ty. Để đảm bảo quản lý hàng hóa được chặt chẽ thống nhất, phục

vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu được dễ dàng và dễ phát hiện khi có sai sót

giữa kho và phòng kế tốn, tạo điều kiện cho việc áp dụng tin học vào cơng

tác kế tốn, . . . Công ty cần phải xây dựng một mẫu danh điểm thống nhât

trong tồn Cơng ty. Danh điểm hàng hóa gắn liền với chủng loại , quy cách,

kích cỡ của hàng hóa. Khi nhìn vào danh điểm của một loại hàng hóa nào đó

có thể nêu tên cũng như đặc điểm chính của hàng hóa đó. Việc lập danh điểm

như sau:

Bảng :Quy cách đánh danh điểm hàng hóa

Phòng kế tốn lập sổ danh điểm hàng hóa

Hệ thống danh điểm này được dùng thống nhất trong tồn cơng ty. Tuy

thời gian đầu sử dụng, do bao quát khá nhiều các thông số kỹ thuật sẽ gây ra

một số khó khăn, nhất là với bộ phận kế tốn, nhưng vềlâu dài nó sẽ phát huy

được hiệu quả vì tạo được sự thống nhất dễ mở rộng danh điểm, dễ kiểm tra

đối chiếu với tên, chủng loại, quy cách hàng hóa, nhất là khi tin học đang xâm

nhập vào lĩnh vực kế toán ngày càng sâu thì quản lý hàng hóa trên cơ sở danh

điểm sẽ thuận tiện, hợp lý hơn.

Thứ tư: Công ty nên từng bước thực hiện kế toán bán hàng trên máy vi

tính.

Trong những năm gần đây ngành khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh,

nhanh đặc biệt là máy vi tính. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của việc xử lý

thơng tin một cách nhanh nhạy, có những quyết định kịp thời, phù hợp, nhiều63Chuyên đề tốt nghiệpdoanh nghiệp đã nhận thấy ưu điểm và hiệu quả của việc ứng dụng máy vi

tính vào cơng tác kế tốn. Ngày nay, khi cơng nghệ máy vi tính phát triển như

vũ bão, đặc biệt là ứng dụng của máy vi tính vào hầu hết các cơng việc đều rât

hiệu quả, vì vậy Cơng ty nên thực hiện cơng tác kế tốn trên máy. Muốn làm

được điều này thì việc tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ hiểu sâu sắc về kế tốn

và sử dụng thành thạo máy vi tính cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Trong điều kiện ứng dụng máy vi tính, việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán

cần được sắp xếp lại cho phù hợp với nội dung công việc và khả năng , trình

độ của cán bộ kế tốn. Dần từng bước tổ chức lại hệ thống chứng từ, hệ thống

sổ kế toán tổng hợp, sổ kế tốn chi tiết có kết cấu đơn giản. Trên cơ sở ứng

dụng máy vi tính sẽ đẩy nhanh tiến độ của cơng tác kế tốn, giảm bớt khối

lượng công việc ghi chép, số lượng sổ sách, giảm bớt những công đoạn

không cần thiết để phát huy hết khả năng, năng lực của nhân viên kế toán

tránh ùn tắc cơng tác hạch tốn kế tốn nhằm khai thác số liệu một cách

nhanh nhất và có hiệu quả nhất.2. Hiệu quả của giải phápTrên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tế cơng tác kế tốn nghiệp vụ

bán hàng tại Công ty TNHH Hương Thuỷ và với vốn kiến thức nhỏ của mình

em đã nêu lên một số giải pháp, kiến nghị khơng nằm ngồi mục đích là hồn

thiện hơn nữa cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại Công ty. Những kiến

nghị nêu trên là có khả năng thực hiện trong thực tế cơng tác kế tốn ở đơn vị

bởi vì: xuất phát từ yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty cần phân

loại hoạt động kinh doanh, chi phí và thu nhập theo từng hoạt động để giám

sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, cùng với hình thức kế tốn64Chun đề tốt nghiệpcủa Cơng ty và phục vụ việc quản lý, thực hiện cơng tác kế tốn quản trị phức

tạp thì việc ứng dụng tin học vào làm kế tốn là rất cần thiết. Nó sẽ tạo ra khả

năng giảm bớt được cơng việc của kế tốn, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

của thơng tin cũng như hồn thành được báo cáo kế tốn theo đúng quy định.

Xuất phát từ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn ở Cơng ty, cán

bộ kế tốn đều có trình độ và kinh nghiệm trong cơng tác kế tốn, cơng việc

được phân cơng rõ ràng đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận

kế tốn với nhau, do đó nếu áp dụng thì những kiến nghị trên sẽ thực hiện

được và đem lại hiệu quả trong cơng việc.65Chun đề tốt nghiệpKẾT LUẬN

Hàng hóa rất có vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp thương mại

với lượng vốn dự trữ hàng hóa chiếm khoảng 80% - 90% trong tổng lượng

vốn lưu động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu

quả, khẳng định được vị trí của mình trên thị trường cũng như giữ vững chữ

tín đối với khách hàng, đạt được mục tiêu cuối cùng của mình là lợi nhuận thì

doanh nghiệp đó phải bán được hàng. Đó là điều rât quan trọng có tính quyết

định đến cơng việc kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức bộ phận kế

toán bán hàng cũng góp phần khơng nhỏ làm tăng hiệu quả hoạt động kinh

doanh.

Hơn bao giờ hết, trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế

thị trường thì bán hàng vừa là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của doanh

nghiệp, vừa là phương tiện để doanh nghiệp đạt được mục đích kinh doanh

của mình. Do đó, việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng là hết sức cần

thiết. Nó giúp cho kế tốn phát huy hết vai trò của mình trong việc phản ánh,

giám sát một cách chặt chẽ toàn diện về tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp ở

mọi khâu trong quá trình tiêu thụ nhằm cung cấp thơng tin chính xác, kịp thời

phục vụ cho việc ra quyết định chỉ đạo kinh doanh của ban lãnh đạo.

Là một sinh viên chuyên ngành kế toán, qua thời gian thực tập tốt

nghiệp tại phòng kế tốn của Công ty TNHH Hương Thuỷ, em nhận thấy

công tác kế tốn bán hàng có những điểm mạnh nhưng cũng có những điểm

chưa hồn thiện. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài này để làm đề tài cho chuyên

đề tốt nghiệp của mình và mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm

hồn thiện hơn cơng tác hạch tốn kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại Cơng ty.

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu và khả năng trình độ kiến thức có

hạn, trong chun đề này mới chỉ đi vào nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về

cơ sở lý luận của công tác bán hàng nói chung, thực trạng tại Cơng ty TNHH66Chun đề tốt nghiệpHương Thuỷ nói riêng. Từ cơ sở lý luận góp phần làm sáng tỏ hơn những tồn

tại trong công tác kế toán bán hàng. Các ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng

tác kế tốn bán hàng là q trình nghiên cứu được trình bày trên cơ sở lý luận

cơ bản và được vận dụng vào thực tế công ty. Ý kiến này chỉ là những kiến

nghị đề xuất nhưng em rất mong công ty xem xét và tiến tới thực hiện.

Bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong

nhận được sự hướng dẫn chỉ bảo của các thầy cô giáo mà đặc biệt là thầy

giáo: Thạc sỹ Vũ Mạnh Chiến để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em

xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Thạc sỹ Vũ Mạnh Chiến và các thầy cơ giáo

trong bộ mơn kế tốn; các phòng ban lãnh đạo ; phòng Tài chính - Kế tốn

của Cơng ty TNHH Hương Thuỷ đã giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn

thành chuyên đề tốt nghiệp.Hà nội, ngày tháng năm 2002

Sinh viênPhạm Thanh Minh67Chuyên đề tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình kế tốn doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của trường

ĐHTM

2. Hướng dẫn thực hành và ghi chép chứng từ và sổ sách kế toán trong

các loại hình doanh nghiệp.Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm. NXB Thống kê

1999

3. Kế tốn tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm. Nhà

xuất bản Thống kê 2001

4. Hạch toán kế toán trong các DNTM. Chủ biên:TS Nguyễn Văn

Công./2001

5. Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam. NXB Tài chính - 2002

6. Các văn bản về thuế GTGT, thuế TNDN

7. Các luận văn của khoá trước68Chuyên đề tốt nghiệpNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CƠNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TỒN BỘ

(Đường Hoàng Quốc Việt - Hà nội)69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công cụ dụng cụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×