Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đối thủ cạnh tranh

4 Đối thủ cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giới cơng chúng

Cơng chúng là bất kỳ nhóm nào quan tâm thực sự hay sẽ quan tâm

đến doanh nghiệp và có ảnh hưởng đến khả năng đạt tới những mục

tiêu đề ra của doanh nghiệp- Giới tài chính: Ngân hàng, Cty Đầu tư, công chúng đầu tư, ...

- Giới công luận: Phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình, .

- Giới cơng quyền: chính quyền địa phương

- Giới hoạt động xã hội: Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức

bảo vệ mơi trường, các hiệp hội, đồn thể, ...

- Cư dân địa phương: những người sống quanh doanh nghiệp

- Cổ đông và nhân viên của DN3.5 Giới công chúng

Ảnh hưởng của giới công chúng đến họat động

marketing của công ty:

- Tác động tích cực từ giới cơng chúng, thu hút sự chú ý

đối với sản phẩm, thương hiệu và họat động marketing

của công ty

- Tác động đến khách hàng của

cơng ty

- Xây dựng hình ảnh thiện cảm

của cơng ty hướng đến giới công

chúng.BÀI TẬP THẢO LUẬN

Vận dụng lý luận về mơi trường marketing, anh/ chị hãy

phân tích sự tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô

hoặc vi mô đến chiến lược marketing của một trong số

những mặt hàng sau:

- Xe máy

- Mỹ phẩmKiến Thức Bổ SungMƠ HÌNH MA TRẬN SWOT

• Là cơng cụ hữu ích trong phân tích mơi trường và ra

quyết định

• SWOT:

– Thu thập thơng tin về môi trường

– Nhận diện các yếu tố môi trường

– Phân tích sự tác động của các yếu tố môi trường

đến hoạt động marketing của công ty

– Ra quyết địnhMƠ HÌNH MA TRẬN SWOTCác yếu tố bên trong cần phân tích

 Văn hóa cơng ty

 Hình ảnh cơng ty

 Cơ cấu tổ chức

 Nhân lực chủ chốt

 Khả năng sử dụng các nguồn lực

 Kinh nghiệm đã có

 Hiệu quả hoạt động

 Năng lực hoạt động

 Danh tiếng thương hiệu

 Thị phần

 Nguồn tài chính

 Hợp đồng chính yếu

 Bản quyền và bí mật thương mạiCác yếu tố bên ngồi cần phân tích

 Khách hàng

 Đối thủ cạnh tranh

 Xu hướng thị trường

 Nhà cung cấp

 Đối tác

 Thay đổi xã hội

 Công nghệ mới

 Môi trường kinh tế

 Mơi trường chính trị và pháp luậtMơ hình ma trận SWOT kết hợp

OpportunityStrengthsWeaknessThreatenS–O

S–T

Kết hợp điểm Phát huy điểm

mạnh – tận dụng mạnh – phòng

cơ hội thị trường tránh đe dọa

W–O

W –T

Khắc phục điểm Phòng tránh de

yếu –Tận dụng dọa bằng cách

cơ hội thị trường khắc phục điểm

yếuVí dụ:MA TRẬN SWOT

KAO VIỆT NAMCác điểm mạnh (S):

1. Công nghệ sản xuất hiện đại, công suất

lớn, có khả năng đáp ứng mở rộng thò

trường

2. Sản phẩm của KAO có chất lượng cao, có uy

tín trên thế giới và tại việt nam.

3. Hệ thống thông tin quản lí hiện đại, hiệu

quả.

4. Chiến lược marketing của kao mạnh, nhiều

tiềm năng phát triển

5. Tài chính lành mạnh, khả năng tài chính lớn.

6. Thò trường mục tiêu rộng.

7. Đội ngũ nhân viên trẻ và được huấn luyện

tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đối thủ cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×