Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Môi trường Marketing vĩ mô

2 Môi trường Marketing vĩ mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môi trường nhân khẩu học

 Quy mô dân số

 Tuổi tác

 Giới tính

 Chủng tộc

 Trình độ học vấn

 Nghề nghiệp

 Cơ cấu gia đình

 …..Mơi trường nhân khẩu học

• Dân số không chỉ tác động đến đầu vào

(nguồn nhân lực) mà còn tác động đến đầu

ra (đặc điểm dân số của khách hàng, lượng

thị trường)Môi trường nhân khẩu học

Một số thay đổi chính yếu tác động đến hoạt động

Marketing:

•Những chuyển dịch về dân số

•Những thay đổi về cơ cấu tuổi tác trong dân chúng

•Sự thay đổi về cơ cấu gia đình

•Một cơ cấu dân cư có trình độ văn hóa cao hơnMơi trường kinh tế

Tổng thu nhập quốc dân

Thu nhập cá nhân, phân hóa thu nhập

Tình hình đầu tư

Thất nghiệp

Chỉ số giá, Lạm phát

Cơ cấu kinh tế

Cở sở hạ tầngSố liệu về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) VN qua các

năm

Năm19981999Tỉ lệ

tăng

trưởn

g

theo 

%5,8 4,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,8 8,4 8,2 8,5 6,2 5,3 ~6,5Nguồn: bfai [18]20002001200220032004200520062007200820092010~ = ước

tínhMơi trường tự nhiên

Điều kiện tự nhiên

Thời tiết khí hậu

Vị trí địa lý

Nguồn tài ngun thiên nhiên

Kiểm sốt mơi trường

⇨ Yếu tố tự nhiên liên quan đến nguồn

cung cấp nguyên liệu đầu vào và yêu

cầu xử lý chất thải trong sản xuất của

doanh nghiệp.Mơi trường cơng nghệChu kỳ sống của sản phẩm ngắn dần

Khởi đầu cho những ngành cơng nghiệp mới.

Kích thích sự phát triển những sản phẩm liên quan.

Làm thay đổi căn bản hay xóa bỏ hồn tồn sản phẩm

hiện hữu.Mơi trường chính trị - pháp luậtThể chế chính trị của một nước

Tính ổn định về mặt chính trị

Luật pháp và các quy định dưới luật

Lập trường, thái độ của nhà nước trong điều

hành nền kinh tế

• Quan hệ chính trị thế giới

• Mối quan hệ giữa một quốc gia với các quốc gia

khác trong khu vực và thế giớiMôi trường văn hóa - xã hội

• Văn hóa là giá trị tinh

thần và vật chất do lao

động của con người

sáng tạo, hình thành

những bản sắc riêng

của từng dân tộc hay

từng địa phươngCÁC CẤP ĐỘ VĂN HÓATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Môi trường Marketing vĩ mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×