Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4-6. Biểu đồ quá trình điều tiết lũ kết hợp tràn phụ có cửa van

Hình 4-6. Biểu đồ quá trình điều tiết lũ kết hợp tràn phụ có cửa van

Tải bản đầy đủ - 0trang

80

c h?nh diƯn th ỵ ng l uc h?nh diƯn h¹ l uHình 4-8: Chính diện thượng hạ lưu tràn sau khi mở rộng

4.3.2. Nâng ngưỡng tràn và mở thêm tràn tự do

Số liệu tính tốn:

+ Tràn chính: là tràn có cửa van, 3 cửa mỗi cửa rộng 8m, cao trình chân cửa

van 15,5. cao trình đỉnh cửa van 21,5. Cửa van bắt đầu hoạt động khi mực nước

trong hồ là 21,5m.

+ Tràn phụ: tràn tự do ngưỡng đỉnh rộng, cao trình ngưỡng tràn là 21,5, hệ số

lưu lượng: m0,36m.

+ Mực nước gia cường khống chế là 23,8.

+ Tính tốn với tần suất lũ Pkt0,2.

Kết quả tính tốn điều tiết lũ với tràn sự cố tự do Btr240m:

- MNDGC  23,65m

- q xả max  2150,93 m3/s81Hình 4-9: Biểu đồ quá trình điều tiết lũ kết hợp tràn phụ là tràn tự do

4.3.3. Nâng ngưỡng tràn và mở thêm tràn ngưỡng zích zắc kiểu mỏ vịt

Số liệu tính tốn:

+ Tràn chính: là tràn có cửa van, 3 cửa mỗi cửa rộng 8m, cao trình chân cửa

van 15,5. cao trình đỉnh cửa van 21,5. Cửa van bắt đầu hoạt động khi mực nước

trong hồ là 21,5m.

+ Tràn phụ: là tràn zích zắc kiểu mỏ vịt, cao trình ngưỡng tràn là 21,5

+ Mực nước gia cường khống chế là 23,8

+ Tính tốn với tần suất lũ Pkt0,2

Kết quả tính tốn điều tiết lũ với tràn sự cố là tràn zích zắc rộng Ws60m:

- Khẩu độ tràn zích zắc Bz 200m

- MNDGC  23,74m

- q xả max  2113,42 m3/s

Thiết kế hình thức tràn như sau:82Hình 4-10: Biểu đồ quá trình điều tiết lũ kết hợp tràn phụ là tràn zích zắcmỈt b»ng t r àncắt dọc t r ànHỡnh 4-11: B trớ tràn zích zắc hồ Vực Mấu83

Các đặc trưng của tràn zích zắc như sau:

-Chiều dài tràn dọc theo hướng dòng chảy: L16,0m-Góc hợp bởi tường nghiêng và phương dòng chảy: 80-Bề rộng đỉnh răng tràn: 2a3,0m-Chiều rộng một chân răng: W9,29m-Chiều dài một cánh tường bên: B15,55m-Chiều cao tràn: P3,6m-Chiều rộng một chân răng: W6,3m-Chiều dày tường tràn: tP/60,6m-Bán kính đỉnh tràn: RP/120,3m4.4. Lựa chọn giải pháp

Bảng 4-3: Bảng so sánh kết quả tính tốn điều lũ các giải pháp

Phương ánMNDBTMNDGCB tràn phụ m1

21,5

23,75

18

2

21,5

23,65

240

3

21,5

23,74

60

Qua kết quả tính tốn điều tiết lũ trên ta thấy rằng:qxả maxm/s

1560,36

2150,93

2133,7Phương án 1: Mở rộng tràn thêm 18m, tuy nhiên lại phải đào sâu xuống cao

trình đặt cửa van +15,5m và lắp đặt 2 cửa van cung, mỗi cửa rộng 9m, chiều cao

cửa van 6m và phải làm nhà vận hành phía trên.

Phương án 2: Loại tràn này thực chất là loại kênh đào trong nền đất tự nhiên,

nên có kết cấu đơn giản, dễ thi công, tiện quản lý, tự động vận hành. Tuy nhiên

kênh đào rộng 240m và đào đến cao trình 21,5m có khối lượng đào lớn. Phương án

này thi cơng đơn gian nhưng điều kiện địa hình, địa chất khơng thuận lợi.

Phương án 3: Làm thêm tràn zích zắc rộng 60m, cao trình ngưỡng tràn bằng

MNDBT 21,5m vì vậy khơng phải vận hành tràn khi lũ về.84

Căn cứ vào điều kiện địa hình, địa chất thấy rằng tràn Vực Mấu nằm giữa vai

núi và nhà quản lý đầu mối. Do đó chỉ có thể mở rộng tràn về phía vai núi và chiều

dài mở rộng khơng q lớn 30m. Vì vậy phương án 1 đáp ứng được yêu cầu đặt

ra. Nên chọn phương án 1 để thiết kế cơng trình là hợp lý hơn.

4.5. Kết luận

Để tính tốn xác định được quy mô tràn phụ trước hết ta phải lựa chọn được

hình thức tràn hợp lý phù hợp với yêu cầu, đặc điểm làm việc của từng cơng trình

cụ thể và phải có luận chứng về mặt kinh tế và kỹ thuật.

Sau đó tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết để giải bài tốn xác định quy mơ tràn

phụ làm việc với lũ vượt thiết kế với hồ chứa có cơng trình tràn chính. Đây là bài

tốn thực tế đối với các hồ chứa có tràn chính có cửa van điều tiết đã và có nguy cơ

xảy ra sự cố.

Để giải bài tốn này tác giả tính tốn điều tiết lũ trên cơ sở phương pháp thử

dần với các số liệu ban đầu và yêu cầu của hồ chứa.

Như vậy với một cơng trình hồ chứa có quy mơ và đặc điểm làm việc tương

tự với cơng trình đã nêu có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để xác đinh quy mô tràn

phụ. Việc chọn phương án loại tràn sự phụ nào phụ thuộc vào điều kiện của từng

công trình cụ thể.85KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết quả đạt được của luận văn.

- Trên cở sở số liệu thống kê, tổng kết về tình hình xây dựng hồ chứa, phân

tích một số ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, kinh tế xã hội phát triển đến sự làm

việc an toàn và hiệu quả của hồ chứa nước ở Việt Nam. Luận văn đã đưa ra một số

nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự làm việc an toàn của hồ chứa nước, đặc biệt là

về mùa lũ. Luận văn đã đưa ra các số liệu về mức độ sự cố lũ vượt thiết kế của các

cơng trình hồ chứa. Mặt khác luận văn đã phân tích nguyên nhân dẫn đến sự cố

cơng trình. Để từ đó tìm hướng phòng tránh sự cố cho các cơng trình hồ chứa đã,

đang và sẽ xây dựng.

- Qua đánh giá, phân tích các tác nhân của biến đổi khí hậu, sự phát triển

kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hồ chứa. Tác giả phân tích ảnh hưởng đến nhu cầu

dùng nước đòi hỏi phải nâng cao dung tích hữu ích của các hồ chứa nước ở Nghệ86

An. Từ đó đưa ra được các giải pháp cơng trình phù hợp u cầu đặt ra của từng hồ

chứa nước cụ thể.

Trong luận văn đã tính tốn xác định quy mô tràn phụ kết hợp với tràn chính

có cửa van. Bài tốn đặt ra ở đây là cấp cơng trình khơng thay đổi, giữ ngun cao

trình đỉnh đập, tính tốn quy mơ tràn phụ khi nâng cao trình ngưỡng tràn lên 0,5m

đảm bảo tháo lũ vượt thiết kế với tần suất P,.

Từ những số liệu cụ thể của cơng trình hồ Vực Mấu - tỉnh Nghệ An. Áp dụng

các kết quả lý thuyết tác giả đã lựa chọn được hình thức tràn hợp lý về kinh tế và kỹ

thuật, xác định được quy mô tràn, các thông số làm việc của tràn. Đưa ra một số

biện pháp cơng trình nhằm đảm bảo an tồn cho hồ chứa.2. Những tồn tại của luận văn

Luận văn đã đánh giá được những tác động của biến đổi khí hậu và sự phát

triển kinh tế xã hội dẫn đến đòi hỏi nâng cao dung tích hữu ích của các hồ chứa

nước. Từ đó đưa ra được các giảp pháp nâng cao dung tích hữu ích đối với hồ chứa

nước ở Nghệ An. Trong khuôn khổ đề tài này, với phần nghiên cứu các hình thức

tràn đã có một số kết quả và đề xuất nhất định, nhưng vẫn còn khá nhiều hạn chế và

giới hạn. Đó là:

- Bài tốn mới chỉ kiểm tra cho trường hợp tràn chính có cửa van kết hợp xả

lũ với tràn phụ là kiểu tràn đỉnh rộng, tràn zích zắc, tràn có cửa van . Còn các bài

toán khác chưa được xét đến.

- Trong phạm vi luận văn đã bỏ qua ảnh hưởng của ma sát, sóng gió trong

q trình tình tốn

- Những nghiên cứu chung chưa có thực nghiệm kiểm chứng, hoặc để tìm ra

quy luật chung phục phụ cho việc xây dựng tràn trong thời gian tới.3. Kiến nghị

- Tràn sự cố ngày càng được xây dựng nhiều đối với các hồ chứa đã và đang

có nguy cơ xảy ra sự cố. Do đó nên sớm có quy phạm thiết kế tràn sự cố đối với các

hình thức tràn sự cố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4-6. Biểu đồ quá trình điều tiết lũ kết hợp tràn phụ có cửa van

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×