Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Cột nước tràn max: Hmv=7.85m;

- Cột nước tràn max: Hmv=7.85m;

Tải bản đầy đủ - 0trang

27

- Địa chất: Do cần phải có chiều cao ngưỡng tràn đảm bảo sao cho H/P<0,9,

do vậy nếu cần phải đào sâu ngưỡng tràn thì địa chất nền có thể đào sâu được. Đặc

biệt bộ phận tiêu năng, do đảm nhận tiêu năng với tỷ lưu lớn hơn trước (trường hợp

khơng mở rộng bộ phận sau tràn) thì nền phía sau tốt nhất là nền đá cứng chắc hoặc

tiêu năng bằng mũi phun.

2. Ngưỡng tràn zích zắc kiểu phím Piano: (Piano Keys Weir)a)Tồn cảnh thượng lưu cơng trìnhb) Hạ lưu tràn xả lũHình 1-19: Đập tràn phím Piano Maguga ở Xoa zi lânHình 1-20: Đập tràn phím Piano Liege ở Bỉ28Hình 1-21: Đập tràn phím Piano Goulou ở PhápHình 1-22: Mơ hình đập tràn phím Piano Văn Phong ở Việt Nam

Năm 1999, nhóm của giáo sư F. Lempérière (thuộc tổ chức Hydrocoop Cộng

hoà Pháp ) đã tiến hành các nghiên cứu và tìm ra kiểu đập tràn mới này với kiểu thiết kế

đầu tiên đã được thử nghiệm vào ở phòng thí nghiệm L.N.H.E của Điện lực Pháp và vào

năm 2002 ở trường đại học Roorke của Ấn Độ cùng với trường đại học Biskra của Algeria.29a) Mơ hình nghiên cứu tràn phím đànb) Mơ hình nghiên cứu tràn phím đànPiano kiểu A

Piano kiểu B

Hình 1-23: Hai mơ hình nghiên cứu đập tràn phím Piano của giáo sư F. Lempérière

Từ năm 2000, nhiều nghiên cứu và thí nghiệm mơ hình về tràn theo kiểu

labyrinth có thể bố trí được trên đập trọng lực thông thường đã được thực hiện ở

Pháp, Algeri, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Thụy Sỹ. Một số kiểu đã được cố

gắng tối ưu về phương diện thủy lực cũng về phương diện kết cấu và thi công. Hơn

100 kiểu dạng tràn đã được nghiên cứu và thí nghiệm, nhiều giải pháp có tính khả

thi song các kiểu thuận lợi nhất đã được xây dựng trên hai nguyên lý sau:

- Các tường có dạng chữ nhật trên mặt bằng, tương tự như các phím đàn piano;

cũng vì vậy kiểu tràn này được đặt tên là tràn phím đàn piano, gọi tắt là tràn phím

đàn, từ tiếng Anh là Piano Keys Weirs, viết tắt là P.K. Weirs.

- Các tường theo phương thẳng góc với dòng chảy đều được bố trí theo mặt

dốc (nghiêng). Bố trí này tạo nên thuận lợi về phương diện thủy lực, nhất là trong

trường hợp lưu lượng xả lớn, đồng thời lại giảm được chiều rộng đáy của kết cấu, và

do vậy, có thể bố trí tràn phím đàn trên các đập tràn ngưỡng đỉnh rộng hay đập

bêtông trọng lực thông thường.

Về điều kiện thi cơng, tràn phím đàn có thể được xây dựng bằng bê tông cốt

thép đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ. Trong trường hợp tường thấp, có thể chọn chiều dầy

tường từ yêu cầu sử dụng cốt thép. Trường hợp H < 2 m, có thể sử dụng tường thép

có các đai tăng cứng. Chi phí xây dựng theo một mét chiều rộng tràn thường tỉ lệ

với H.30

Không nên bố trí kết cấu gia cường hay các thanh giằng tại các tường ở ơ vào

và ơ ra vì chúng có thể làm các vật nổi mắc lại.Có thể đưa khí vào bên dưới

phần console hạ lưu để tránh bị rung

động bằng các ống dẫn khí giản đơn.

Do xảy ra cuốn khí mạnh nên dòng

chảy ra khỏi tràn phím đàn được tiêu

năng nhiều hơn và xói ở hạ lưu giảm

đáng kể, nhất là với các lưu lượng xả

từ trung bình trở xuống.Hình 1-24: Thi cơng tràn phím đàn- ống

dẫn khí đặt dưới console hạ lưu1.4.5. Kết luận

Hồ chứa nước mang lại những lợi ích to lớn, góp phần rất quan trọng vào

việc xố đói giảm nghèo, xây dựng nơng thơn mới. Tăng năng suất, ổn định sản

lượng lúa, đảm bảo an ninh lương thực. Phát điện, cấp nước phục vụ sinh hoạt, chăn

ni và phát triển du lịch. Để duy trì và phát huy những lợi ích đó, các hồ chứa phải

được đầu tư sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của đất

nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Nâng cao dung tích hữu ích của hồ chứa, tăng khả năng tháo của tràn xả lũ là

vấn đề mang tính thời sự đối với các hồ chứa nước ở Việt Nam. Vấn đề tràn zích

zắc, tràn phím đàn Piano, tràn sự cố ở nước ta tuy mới được đầu tư nghiên cứu, áp

dụng ở một số hồ chứa nhưng đã mang lại hiệu quả lớn về nhận thức trong phương

pháp luận thiết kế công trình thuỷ lợi. Giúp các nhà chun mơn tổng kết đánh giá

được hiện trạng sự cố cơng trình thuỷ lợi, nắm bắt được ý nghĩa và tầm quan trọng

của biện pháp tràn sự cố trong xây dựng cơng trình. Các nhà đầu tư có cái nhìn

đúng đắn để lựa chọn phương án đầu tư có lợi nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Cột nước tràn max: Hmv=7.85m;

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×