Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3-2: Yều cầu dùng nước của một số khu công nghiệp

Bảng 3-2: Yều cầu dùng nước của một số khu công nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

49

những thành tựu to lớn trong việc nghiên cứu sản xuất và đưa vào sử dụng các loại

giống cây trồng cho năng suất cao và ngắn hạn. Những giống cây trồng mới này đòi

hỏi cung cấp lượng nước cao hơn. Bên cạnh đó là các biện pháp canh tác thâm canh

tăng vụ đòi hỏi phải cung cấp lượng nước thường xuyên thời gian dùng nước tăng

lên, với giá thành lúa và màu cao hơn trồng sắn, mía, cây cơng nghiệp nên nhân

dân rất mong muốn được chuyển đổi từ trồng màu sang trồng lúa hay từ trồng cây

công nghiệp sang trồng màu. Với những nhu cầu đó đòi hỏi ngành nước phải đáp

ứng đủ về lượng và liên tục. Để đáp ứng sự phát triển về kinh tế xã hội đòi hỏi cần

phải nâng cao dung tích các hồ chứa.

- Yêu cầu nâng cao mực nước chết hồ chứa để phát triển du lịch

Nghệ an là tỉnh có nhiều thắng cảnh du lịch đẹp như rừng quốc gia Pù mát, bãi

biển Cửa Lò, quê Bác Hồ.v.v... Các hồ chứa cũng góp phần phát triển du lịch tỉnh

nhà mở rộng khu vui chơi giải trí đặc biệt như các hồ chứa có lòng hồ rộng và

cảnh quan đẹp như hồ Vực Mấu, hồ Vệ Vừng – Quán Hài, hồ Sông Sào... đang

được tỉnh quan tâm để phát triển du lịch lòng hồ. Nâng cao trình mực nước chết

nhằm mở rộng mặt hồ và độ sâu đảm bảo tàu thuyền đi lại thăm quan khu vực trong

lòng hồ đòi hỏi phải nâng cao dung tích hữu ích hồ chứa.Bảng 3-3. Nhu cầu tăng dung tích hữu ích của các hồ chữa ở Nghệ AnTT1Hồ chứa nướcCửa ƠngNăm

xây

dựngđưa

vào

sử

dụngDung

tích

hữu

ích

(106

m3)67-702.08Diện tích

tưới

Thực

tế

tướiu

cầu

tưới

hiện

nay82120u cầu tăng lượng dùng

nước hiện nay

Nước tưới

Nước Nước

cây trồng

phục

cấp

tăng thêm

vụ

cho

SH

các

Do

DoKCN

Ftưới

nhu

chăntăng

cầu

ni NTTS

(106

tưới

tăng

tăng

m3)

tăng

6

(10

m3)

0.00

0.43 0.14

9Dung

tích

u

cầu

hiện

nay

(106

m3)2.66502Tràng Đen73-753.8240750.400.073Hồ Thành71-741.3440620.250.074Thạch Tiền64-662.141201760.640.215Khe Gỗ62-655.182803200.460.486

7

8

9

10Khe Làng

Lách Bưởi

Khe Thị

Nghi Công

Khe Xiêm66-68

58-63

71-75

53-53

77-772.95

2.06

2.5

2.4

3.08135

210

170

112

210180

280

235

150

3000.51

0.80

0.74

0.43

1.030.23

0.36

0.29

0.19

0.3611Khe Quánh70-721.430600.340.0512Khe Nu87-882.41861860.000.3213Đường Trẽ84-861.460600.000.1014Xuân Dương38-438.55647201.780.9615

16Đình Dù

Bàu đá60-69

63-681.49

5.53120

220180

2200.68

0.000.21

0.3817Vĩnh Giang64-671.41102151.200.1918

19

20Đồng Thiêng

Đá Bàn

Khe Ngầu84-85

64-68

85-861

1.05

1100

100

80Vực Mấu78-7962.412680.23

0.57

0.23

24.6

70.17

0.17

0.1421120

150

100

343

122

23Ba Tuỳ

Quỳnh Tam63-66

66-675.45

5.01120

222260

3851.60

1.860.21

0.3824

25

26

27Khe Sâu

Khe Giang

Đồi Tương

Khe Bung82-83

89-92

72-74

60-621.67

1.4

1.93

2.3260

112

60

70120

112

150

1400.68

0.00

1.03

0.800.10

0.19

0.10

0.1228Vệ Vừng73-7616.85767802.330.9929Quản Hài66-674.593995001.150.6830Đồn Húng73-743.862063141.230.3531Nhà Trò72-734.51342100.870.232.170.00

5

0.00

4

0.01

3

0.02

3

0.01

3

0.020

0.017

0.011

0.022

0.00

4

0.01

3

0.00

4

0.05

2

0.01

3

0.016

0.01

5

0.00

9

0.011

0.007

0.24

7

0.01

9

0.028

0.00

9

0.008

0.011

0.010

0.05

6

0.03

6

0.02

3

0.01

54.29

1.66

3.00

6.14

3.71

3.24

3.55

3.04

4.49

1.80

2.73

1.51

0.8712.17

2.39

5.92

2.80

1.41

1.80

1.376.8092.721.37.27

8.58

2.47

1.60

3.07

3.251.5321.70

6.46

5.47

5.6151

32Khe Sặt71-722.981632801.330.2833

34

35

36

37Mả Tổ

Xuân Ngun

Cây Sơng

Vệ Riềng

Khe Am67-69

56-57

83-86

81-83

88-905.26

1.41

1.2

1.43

1382

210

40

80

60560

250

100

90

852.03

0.46

0.68

0.11

0.290.65

0.36

0.07

0.14

0.1038

39

40

41

42Khe Canh

Khe Lau

Hòn Mác

Đồng Lèn

Bản Muộng83-87

75-77

74-75

76-79

88-914.2

1.9

3.08

1.11

3.14180

150

150

100

2731.31

0.80

0.91

0.34

0.830.11

0.14

0.12

0.12

0.3443Khe Đá69-7116.665

80

70

70

200

375.

47504.270.6444Đội Cung66-671.3753530.000.0945Khe Mai86-861.22602600.000.4446Khe Sắn89-911.170700.000.1247Cửa Ơng77-786.023336403.500.5748

49

50

51Sơng Rộ

Cầu Cau

Mụ Sĩ

Cao Cang47-48

63-68

88-95

65-681.93

1.33

1.07

1.54454

120

73

135454

298

150

2500.00

2.03

0.88

1.310.78

0.21

0.12

0.2352

53

54

55Đồng Quan

Khe Chung

Khe Nậy

Ruộng Xối62-64

67-70

66-67

77-791.75

2.37

1.07

2.2481

165

162

72130

280

162

1400.56

1.31

0.00

0.780.14

0.28

0.28

0.1256Ba Cơi93-942.261502000.570.260.020

0.04

0

0.018

0.007

0.006

0.006

0.01

3

0.011

0.011

0.007

0.020

0.05

4

0.00

4

0.01

9

0.00

5

0.04

6

0.03

3

0.021

0.011

0.018

0.00

9

0.020

0.012

0.010

0.01

44.61

7.98

2.24

1.96

1.69

1.39

5.64

2.85

4.12

1.58

4.33

1.4222.99

1.46

1.661.262.481.0511.19

2.74

3.59

2.08

3.10

2.46

3.98

1.36

3.15

3.103.3. Tiêu chuẩn giải pháp lựa chọn

Giải pháp nâng cao dung tích hữu ích của hồ chứa phải thoả mãn các tiêu

chuẩn sau đây:

- Việc cải tạo, nâng cấp đập phải phù hợp với điều kiện tự nhiên

- Không thay đổi hoặc thay đổi không nhiều về quy mô đập cũ

- Đáp ứng được nhiệm vụ cấp nước và thoát nước

- Tiện lợi cho quản lý vận hành

- Phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương52

- Đảm bảo kinh tế trong xây dựng

3.4. Các giải pháp nâng cao dung tích hữu ích

Để nâng cao dung tích hữu ích các hồ chứa có rất nhiều giải pháp lựa chọn,

tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất, dân sinh kinh tế, nguồn vốn, nhu cầu

dung tích hữu ích.v.v... để tính tốn thiết kế ra quy mơ cơng trình và kinh phí xây

dựng. Từ đó có thể lựa chọn ra giải pháp hợp lý nhất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đặt

ra và điều kiện kinh tế hiện nay. Để nâng cao dung tích hữu ích có những giải pháp

chính sau:

3.4.1. Nâng cao trình ngưỡng tràn kết hợp chuyển hình thức ngưỡng tràn đỉnh

rộng sang tràn thực dụng

- Nội dung giải pháp:

Các hồ chứa vừa và nhỏ ở Nghệ An chủ yếu làm tràn bãi để xả lũ. Tràn được

xây dựng trên các vai núi có địa chất khá tốt nên đáy tràn hầu như không phải gia cố

hoặc gia cố nhẹ. Trên mặt bằng tràn bãi tương đối dài và rộng rất thuận lợi cho việc

xây dựng mới hoặc áp trúc ngưỡng tràn thực dụng trên mặt tràn cũ đỉnh rộng.

+ Mặt cắt và khả năng tháo của tràn cũ:

0.333
HQ=m.b. 2g .H(phụ thuộc vào c,P53/2

oH,p)H/c=2-0.5

cmo~0.33÷0.44

Q=m.b. 2g .Ho3/2H61

mm

2c(phụ thuộc mt, mh)Q=m.b. 2g .Hzh z'7PHmo~0.3÷0.385

3/2

occ/H=3-10Hình 3-3: Mặt cắt ngưỡng tràn đỉnh rộng(không ngập)53

+ Mặt cắt thiết kế và khả năng tháo của tràn sau khi nâng cấp:

xQ=m.b. 2g .Ho3/2mo~ 0.48Q=m.b. 2g .Ho3/2mo=0.552÷0.554Q=m.b. 2g .Ho3/2mo=0.55÷0.57yHình 3-4: Mặt cắt của ngưỡng tràn thực dụng Ơphixêrơp

- Ưu điểm:

Tăng khả năng tháo của tràn hệ số lưu lượng tăng, giảm được cột nước tràn,

giữ nguyên cao trình đỉnh đập.

Nếu áp trúc lên tràn cũ thì tận dụng được thân tràn, giảm chi phí xây dụng, thi

cơng dễ dàng, hầu như khơng ảnh hưởng đến kết cấu tường cánh và đáy tràn tràn

cũ.

- Nhược điểm:

Phải xử lý tiếp giáp giữa thân tràn và tường cánh để đảm bảo ổn đinh, khơng

bị rò rỉ nước ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ chứa.

Xử lý tiếp giáp tràn với dốc nước hạ lưu thay đổi độ dốc i để tránh xẩy ra

nước nhảy và khí thực trên dốc nước.

- Điều kiện ứng dụng:

Đây là giải pháp phổ biến được ứng dụng để nâng cấp các hồ chứa ở Nghệ An

hiện nay. Giải pháp này phù hợp với các hồ chứa nhỏ, khả năng điều tiết kém cũng

như yêu cầu tăng dung tích hữu ích khơng cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3-2: Yều cầu dùng nước của một số khu công nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×