Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình1-8: Tràn sự cố kiểu đập đất để gây vỡ hoặc tự do

Hình1-8: Tràn sự cố kiểu đập đất để gây vỡ hoặc tự do

Tải bản đầy đủ - 0trang

17

Hình 1-9 là tràn sự cố kiểu nước tràn qua đỉnh đập gây vỡ của Hồ chứa nước

Nam Sơn - Triết Giang - Trung Quốc.Hình 1-9. Tràn sự cố kiểu tự vỡ ở Hồ Nam Sơn - Triết Giang - Trung Quốc

1. Ngưỡng tràn sau khi phần đất phía trên xói vỡ.

2. Trường chống thấm bằng đất sét

3. Khối cát4. Đường dẫn xói5. Máng dẫn xóiỞ Việt Nam loại này được thiết kế ở một số hồ như EASOUP Thượng, thuỷ điện

Sơng Hinh.

400145219,031500217,58216,88217,58100Hình 1-10. Cắt dọc tràn sự cố hồ Easoup thượng

f. Ngun lý tính tốn

Phân tích dạng đường q trình xả lũ kết hợp tràn chính là tràn tự do (hoặc tràn có

cửa van) và tràn sự cố kiểu nước tràn qua đỉnh đập gây vỡ

Quá trình lũ đến Q~t có thể chia làm các thời khoảng :

t1: thời điểm đầu của quá trình lũ. Mực nước trong hồ là MNDBT. Là thời

điểm tràn chính bắt đầu làm việc. Tràn chính có nhiệm vụ nhiệm vụ điều tiết mực

nước trong hồ:

Nếu là tràn tự do được tính theo cơng thức :18

Qxả = Qc = m1.ε1.BC. 2 g .H13/2(1-5)Nếu là tràn có cửa van được tính theo cơng thức

Q = 1mBa 2 g ( H o   a )(1-6)t2 : thời điểm tràn sự cố bắt đầu làm việc . Trong khoảng thời gian t 1÷t2 chỉ

tràn chính làm việc. Mực nước bắt đầu dâng từ MNDBT

t3: thời điểm mực nước lũ lớn nhất Zmax . Trong khoảng thời gian từ t 2÷t3 cả

tràn chính và tràn sự cố cùng làm việc. Khi đó lưu lượng xả tổng cộng tính theo

cơng thức (1-5) hoặc (1-6)

t4: thời điểm mực nước hạ xuống MNLKT. Thời đoạn t 3÷t4 trạng thái làm

việc của hai tràn giống như thời đoạn trước, nhưng mực nước hồ đang giảm dần

theo thời gian.

t5: thời điểm mực nước hạ đến MNDBT trạng tháo làm việc trong thời đoạn

t4÷t5 giống t1÷t2

3. Tràn phụ tràn sự cố kiểu đập đất gây vỡ bằng năng lượng thuốc nổ.

a. Nguyên lý hoạt động:

Tràn sự cố kiểu gây vỡ đập đất bằng năng lượng thuốc nổ (gọi tắt là kiểu nổ mìn

gây vỡ) có nguyên lý hoạt động là sử dụng năng lượng thuốc nổ bằng các phương

pháp nổ mìn hiện đại gây vỡ đập.

b. Đặc điểm kết cấu

Trong lòng dẫn tràn hở, trên ngưỡng tràn (thường được gia cố bằng bê tơng

cốt thép hoặc đá xây), có đập đất bằng vật liệu địa phương. Cao trình ngưỡng tràn

thường cao hơn MNDBT và thấp hơn MNLTK, đơi khi thấp hơn MNDBT.... Cao

trình đỉnh đập bằng hoặc cao hơn MNLTK. Hình thức kết cấu tràn sự cố kiểu gây

vỡ đập đất bằng năng lượng thuốc nổ về cơ bản như các đập đất khác. Điều khác là

trong thân đập bố trí hệ thống lỗ mìn hoặc buồng mìn để khi cần thiết nạp thuốc nổ,

kích nổ theo phương pháp hiện đại gây vỡ đập. Hiện chúng ta đã xây dựng ở một số

hồ như hồ Vĩnh Sơn, hồ Kè Gỗ.

Tính tốn thiết kế đập sự cố như tính tốn thiết kế đập đất thông thường. Tuỳ

theo quy mô của tràn sự cố và tình hình thực tế của cụm cơng trình đầu mối để bố19

trí vị trí lỗ mìn và số lượng thuốc nổ để gây vỡ đập. Tính tốn khả năng phá vỡ đập

bằng thuốc nổ là hồn tồn có thể thực hiện được.

c. Ưu điểm

Cơng trình có kết cấu đơn giản, vận hành thuận tiện và có biện pháp chủ

động gây vỡ đập. Q trình xói gây vỡ đập là chủ động khơng cần phải có nhiều

thời gian để vỡ và vỡ hết nên tràn nhanh chóng tham gia tháo lũ. Tràn sự cố kiểu nổ

mìn gây vỡ có thể cơ giới hố trong thi cơng, dễ dầm chặt nên q trình cố kết của

đập khó gây lún nứt và đảm bảo ổn định của đập .

d. Nhược điểm

- Khi có sự cố xảy ra thì tồn bộ khối lượng xây dựng tràn hầu như bị phá

hoại, khối lượng xây dựng lại khơng nhỏ và khó đáp ứng được nhiệm vụ đón con lũ

tiếp sau một cách kịp thời khi sự cố diễn ra đầu mùa lũ.

- Quá trình vỡ đập phụ thuộc hồn tồn vào thuốc nổ, vì vậy việc bảo quản

thuốc nổ cũng như hệ thống lỗ mìn hoặc buồng mìn đặt trong đập phải thường

xuyên, liên tục. Vì nếu có trục trặc ở một trong những khâu này thì khi gặp lũ vượt

thiết kế đập tràn sự cố sẽ khơng hồn thành chức năng của nó, do đó đe dọa an tồn

của tồn bộ cơng trình.

- Thời gian, thời điểm tạo nổ gây vỡ đập hoàn toàn phụ thuộc vào chủ quan

của người quản lý nên phải thường trực theo dõi lũ và chuẩn bị sẳn sàng cho cụng

tỏc n mỡn.

400ống nhựa PVC =63 mmMNNN 32,50219,03Đ á lát khan dày 25 cm

Cát, sỏi dày 20 cmMNGC 35,00200200Đ ất màu trồng cỏ dày 10 cmĐ ất đắp 165

m3i =0,034219,03 i =0,01219,03

219,03

2008701002001008802550Hình 1-11: Cắt dọc tràn sự cố hồ Kè Gỗ - Hà Tĩnh20020

e. Điều kiện áp dụng:

- Điều kiện địa chất có khả năng chống xói tốt (ngưỡng tràn nằm trên nền đá

phong hố vừa và ít), điều kiện địa hình khơng có n ngựa rộng và thuận lợi, nếu

làm các loại tràn sự cố khác khối lượng sẽ rất lớn.

Loại này thường chọn dùng ở eo núi, ở đập phụ. Lỗ mìn, buồng mìn có thể

bố trí ở mái hạ lưu dẫn vào như (Hình 1-12) là tràn sự cố của hồ chứa nước Cuong

Nam Sơn - Trung Quốc. Hoặc lỗ mìn, buồng mìn bố trí từ đỉnh đập như (hình 1-13)

là tràn sự cố kiểu nổ mìn gây vỡ ở hồ Sơn Hà - Trung Quốc)Hình 1-12: Tràn sự cố kiểu nổ mìn gây vỡ ở Hồ Cương Nam - Trung QuốcHình 1-13: Tràn sự cố kiểu nổ mìn gây vỡ ở Hồ Sơn Hà - Trung Quốc

f. Nguyên lý làm việc

Phân tích dạng đường quá trình xả lũ kết hợp tràn chính là tràn tự do (hoặc

tràn có cửa van) và tràn sự cố kiểu nước tràn qua đỉnh đập gây vỡ

Quá trình lũ đến Q~t có thể chia làm các thời khoảng :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình1-8: Tràn sự cố kiểu đập đất để gây vỡ hoặc tự do

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×