Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ bố trí nhân lực thực hiện công tác kiểm định

Sơ đồ bố trí nhân lực thực hiện công tác kiểm định

Tải bản đầy đủ - 0trang

(CONINCO

HOUSING)

Chủ trì thực hiện cơng

tác kiểm định

Kỹ thuật hiện trường

thực hiện cơng tác

kiểm địnhTổ khoan lấy mẫuTổ thí nghiệmXác định vị tríSau khoan xongkhoan và tiến hànhtiến hành đổkhoan lấy mẫunước thí nghiệm3. Danh sách nhân sự thực hiện cơng tác kiểm định

STT

Họ tên

1 Lê Hồng VinhChức danh bố trí

Ghi chú

Chủ nhiệm công - Kỹ sư thủy lợi

tác kiểm định- 25 năm kinh nghiệm

- Có chứng chỉ hành nghề

thiết kế, giám sát cơng trình

thủy lợi, Chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ kiểm định2Bùi Văn Vũviên

Kỹ sư thủy lợi cán - Kỹ sư thủy lợi

bộ trực tiếp thực - 20 năm kinh nghiệm

hiện cơng tác kiểm - Có chứng chỉ hành nghề3Vũ Trọng Hảithiết kế, giám sát

Kỹ sư thủy lợi cán - Kỹ sư thủy lợi

bộ trực tiếp thực - 15 năm kinh nghiệm

hiện cơng tác kiểm - Có chứng chỉ hành nghề

thiết kế, giám sátSTT

Họ tên

4 Nguyễn Thành ĐạtChức danh bố trí

Ghi chú

Kỹ sư thủy lợi cán - Kỹ sư thủy lợi

bộ trực tiếp thực - 8 năm kinh nghiệm

hiện công tác kiểm - Có chứng chỉ hành nghề

thiết kế, giám sát, chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm5Nguyễn Anh Túđịnh viên

Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư xây dựng

chủ nhiệm công - 12 năm kinh nghiệm

tác6Nguyễn Đình hảithínghiệm - Có chứng chỉ hành nghềkiểm định.

thiết kế, giám sát

Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư xây dựng

chủ nhiệm công - 25 năm kinh nghiệm

tác7Đặng Quang Cảnhthínghiệm - Có chứng chỉ hành nghềkiểm định.

thiết kế, giám sát

Kỹ sư thủy lợi cán - Kỹ sư thủy lợi

bộ trực tiếp thực - 5 năm kinh nghiệm

hiện cơng tác kiểm - Có chứng chỉ hành nghề8Dương Kim Tuấnđịnh

thiết kế, giám sát

Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư xây dựng

cán bộ thí nghiệm - 10 năm kinh nghiệm

kiểm định9Lê Lệnh Cường- Có chứng chỉ hành nghềthiết kế, giám sát

Kỹ sư tư thủy lợi - Kỹ sư Thủy lợi

cán bộ thực hiện - 5 năm kinh nghiệm

công tác kiểm định - Có chứng chỉ hành nghề

thiết kế, giám sát

- Kỹ sư Giao Thông10Đỗ Cao SơnKỹ sư tư vấn trực - 10 năm kinh nghiệm

tiếp thực hiện công - Có chứng chỉ hành nghề

tác kiểm định

thiết kế, giám sátSTT11Họ tênĐỗ Ngọc TúChức danh bố trí

Ghi chú

Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư Xây Dựng

trực tiếp thực hiện - 6 năm kinh nghiệm

cơng tác kiểm định - Có chứng chỉ hành nghề

thiết kế, giám sát

Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư Xây Dựng12Lê Văn Kiêntrực tiếp thực hiện - 5 năm kinh nghiệm

cơng tác kiểm định - Có chứng chỉ hành nghề

thiết kế, giám sát

Kỹ sư Kinh tế xây - Kỹ sư, Hỗ trợ dự án

dựng cán bộ phụ - 3 năm kinh nghiệm13Đinh Trọng Thìncủa dự án- Có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ kiểm tra, chứng

nhận chất lượng công trìnhVII. TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Cơng tác kiểm định thực hiện trên hiện trường do đội ngũ các kỹ thuật

viên, kỹ sư, kiến trúc sư và các kỹ sư chuyên ngành liên quan thực hiện dưới sự

chỉ đạo của kỹ sư kết cấu, các chuyên gia đã có kinh nghiệm trong cơng tác

kiểm định đánh giá chất lượng các cơng trình;

- Thời gian tiến hành kiểm định đất đắp đắp đập và mang cống được chia

thành 2 đợt thực hiện theo tiến độ thi công thực tế của dự án và mỗi đợt thực

hiện trong 2 tháng (60 ngày);

- Thời gian dự trù công tác kiểm định an toàn đập được thực hiện trong

khoảng thời gian là 4 tháng.

VIII. KIẾN NGHỊ.

Trên đây là đề cương thực hiện cơng tác kiểm định đất đắp đập cơng trình

Thuỷ lợi hồ chứa nước IaMơr do đơn vị kiểm định an tồn đập: Cơng ty Cổ

phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng (CONINCO

HOUSING) lập. Trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau xem xét để

điều chỉnh nội dung công việc thực hiện nếu cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của

công tác kiểm định an tồn đập cho cơng trình theo quy định hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNGPHỤ LỤC I:

DỰ TỐN CƠNG TÁC KIỂM ĐỊNHPHỤ LỤC II:

BẢN VẼ VỊ TRÍ KHOAN

LẤY MẪU ĐẤT THÍ NGHIỆMPHỤ LỤC III:

NỘI DUNG KIỂM TRA TÀI LIỆU

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CƠNG TRÌNH

TT`Tên tài liệuI.

1

2

3

4

5Hồ so thiết kế

Thiết kế bản vẽ thi công đập đất

Thiết kế bản vẽ thi công cống lấy nước

Hồ sơ pháp lý của dự án

Thuyết minh cơng trình

Thuyết minh tính tốn thủy lực đập

Quy trình vận hành hố chứa được cơ quan

chức năng phê duyệt

Số liệu thủy văn của cơng trình

Hệ thống quản lý chất lượng

Biện pháp thi công6

7

II

1.

1.Biện pháp thi công do Nhà thầu lập và Chủ

đầu tư duyệt2. Các biên bản nghiệm thu

2.1 Các biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

2.2 Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn đào

2.3 Biên bản nghiệm thu các lớp đất đắp

2.4 Biên bản nghiệm thu thiết bị

2.5 Biên bản nghiệm thu giai đoạn đắp

Các biên bản nghiệm thu hồn thành bộ phận

2.6 cơng trình xây dựng, giai đoạn thi cơng xây

dựngKiểm traNhận xétGhi

chúTT`

2.7

3.

3.1

3.2

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7Tên tài liệu

Biên bản nghiệm thu hồn thành hạng mục

cơng trình hoặc cơng trình để đưa vào sử dụng

Các phiếu thí nghiệm

Các phiếu đất đầu vào

Các phiếu thí kiểm tra độ chặt hiện trường

Các tài liệu quản lý chất lượng khác

Bản vẽ hồn cơng

Nhật ký thi cơng

Báo cáo quan trắc lún

Tài liệu xử lý thiết kế

Báo cáo thi công giai đoạn của Nhà thầu

Báo cáo giám sát thi công

Biên bản kiểm tra hồ sơ hoàn thành giai đoạnKiểm traNhận xétGhi

chúPHỤ LỤC IV:

CHỨNG CHỈ NHÂN SỰ THỰC HIỆNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ bố trí nhân lực thực hiện công tác kiểm định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×