Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• 4.1. Thực trạng sản xuất sắn của nơng hộ ở huyện

Krơng Bơng

• 4.1.2. Tình hình sản xuất sắn của các nơng hộ ở

huyện Krơng Bơng

→ Tình hình chung của nơng hộ trồng sắn ở huyện

Krơng Bơng

→ Diện tích, sản lượng, năng suất sắn của các nơng hộ

trồng sắn

→ Chi phí sản xuất sắn của các nông hộ trồng sắn

→ Kết quả sản xuất sắn của nông hộ trồng sắn huyện

Krông BôngPHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• 4.2. Tình hình tiêu thụ sắn của nơng hộ

• 4.2.1. Tình hình tiêu thụ sắn của các nơng hộ

→Hệ số tiêu thụ sắn

→Giá tiêu thụ sắn của các nông hộ trồng sắn: đối với

sắn tươi vào đầu vụ mức giá cao nhất là 1.300

đồng/kg và thấp nhất ở trung vụ với mức giá là 1.200

đồng/kg. Còn đối với sắn sơ chế thì đầu vụ là 3.600

đồng/kg và trung vụ có mức giá là 3.400 đồng/kg

→Tiêu thụ sắn có hợp đồng và khơng có hợp đồng

→ Trách nhiệm của người mua sắn theo hợp đồng với

nông hộPHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• 4.2. Tình hình tiêu thụ sắn của nơng hộ

• 4.2.2. Kênh tiêu thụ sắn của nơng hộ

→ Đối tượng tiêu thu sắn của nông hộ: Người thu gom

hoặc các tư thương Nhà máy tnh bột sắn Dang Kang

→ Địa điểm tiêu thụ sắn của các nông hộ: đa số sắn

tươi được bán trực tếp tại nhà máy, và một phần

được người thu gom mua tại rẫy. Bên cạnh đó lượng

sắn sơ chế cũng được nơng hộ bán tại nhà cho tư

thương và người thu gom.

→ Hình thức tiêu thụ sắn của các nông hộ trồng sắn:

Hầu hết sắn được têu thụ dưới hai hình thức là sắn

tươi và sắn sơ chế.PHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• 4.2. Tình hình tiêu thụ sắn của nơng hộ

• Tỷ lệ tiêu thụ sắn tươi và sắn sơ chế của nông

hộ trồng sắnPHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản

xuất và tiêu thụ sắn

4.3.1. Giải pháp phát triển sản xuất sắn

→ Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất sắn

Yếu tố bên trong: Đất đai; Giống; Lao động; Vốn đầu

tư; Việc áp dụng tến bộ kỹ thuật và cơng nghệ.

Yếu tố bên ngồi: Khí hậu; Dịch bệnh; Yếu tố thị

trường; Hệ thống chính sách của Nhà nướcPHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• → Phân tích SWOT tình hình sản xuất sắn

Điểm mạnh - Strength- Đất đai và khí hậu phù hợp

- Cây sắn dễ trồng, chi phí đầu tư thấp

- Nguồn lao động dồi dào

- Ngày càng tếp cận được khoa học kỹ thuật tên tến

- Tại huyện có Nhà máy tnh bột sắn.đầu tư sản xuất và têu thụ sắnCơ hội - Opportunities

- Sản phẩm được têu thụ trong nước và xuất khẩu

- Trong tương lai sẽ có nhiều cơ sở. nhà máy chế biến tnh bột sắn

- Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên mơnGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT SẮN1

2

3

4

Company Logo

i

g

Vềns

ng

r

t

ch

ni

d

g

n

k

c

họoa

h

k

ngd

Áp

tất

u

h

h

c

t

caoo

a

g

l

n

n

â

N

uồ

g

n

g

ngđộnns

ngPHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

• → Phân tch SWOT tình hình têu thụ sắn

Điểm mạnh - StrengthNgười thu gom đến tận nhà thu mua

Trên địa bàn có nhà máy tnh bột sắn

Chủ động trong khâu têu thụCơ hội - OpportunitiesThị trường ngày càng mở rộng

Tinh bột sắn ngày càng có giá trị cao

Quy trình CN CB hiện đạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN BỐN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×