Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Giới thiệu chung về CocaCola

I. Giới thiệu chung về CocaCola

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lần đầu tiên ra đời tại Mỹ

Asa G.Candler định mua lại

cơng thức cùng tồn bộ quyền sở

hữu Coca-Cola

Tên CocaCola chính thức ra đờiLần đầu ra mắt tại thị trường quốc tếLịch sử phát triểnEmest Woodruff được bầu làm

chủ tịch điều hành cơng ty

Mua lại tập đồn chun sản

xuất nước cam The Minute Maid

Chào bán cổ phiếu ra công chúngRa mắt logo mới với 2 màu trắngThị trường hoạt động

Bắc MỹChâu ÁChâu Âu, Âu

Á

Phâu PhiMỹ La tinhCác sản phẩm chính của CocaColaII. Chiến lược kinh doanh quốc tế của CocaCola

2.1. Cơ sở lựa chọn chiến lược kinh

doanh quốc tế (theo khung IR)2.2. Đặc điểm của chiến lược đa quốc gia

tại CocaCola2.1. Cơ sở lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế của

CocaCola

• Áp lực tích hợp tồn cầu:

- Từng khu vực trên thế giới có sự ưa

chuộng đồ uống khơng giống nhau.

CocaCola chủ yếu hướng đến việc sản

xuất sản phẩm theo nhu cầu của địa

phương.

- Việc giảm chi phí theo quy mơ khó thực

hiện vì phải triển khai các chiến lược

marketing, sản xuất phù hợp với từng khu

vực thị trường.

= > Áp lực tích hợp tồn cầu thấpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Giới thiệu chung về CocaCola

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×