Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu : Hs tham gia trò chơi theo đúng nội dung bài hát. Tích hợp GD KNS

Mục tiêu : Hs tham gia trò chơi theo đúng nội dung bài hát. Tích hợp GD KNS

Tải bản đầy đủ - 0trangHọc gì?

Hát và vỗ tay

Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ

Nhận xét tiết học

Về nhà tập hátRút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………MÔN

: TỰ NHIÊN &XÃ HỘI

Tiết

: 21

BÀI

: Ôn tập : “Xã hội”

A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Hệ thống hoá các kiến thứa đã học về xã hội2/. Kỹ năng : Hs biết kể về gia đình, lớp học và cuộc sống xung

quanh.

3/. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức giữ gìn nhà ở, lớp học và nơi

các em sống sạch, đẹp. Tích hợp GD ý thức bảo vệ môi trường.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : tranh, ảnh

2/. Học sinh : SGK, VBT

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tiết trước chúng ta học bài gì?

- Nêu qui tắc đèn hiệu?

 Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/. GIỚI THIỆU BÀI (3’)

- Hôm nay chúng ta sẽ hệ

thống hoá các kiến thức đã

học qua bài “Ôn tập : Xã

hội”

2/.HOẠT ĐỘNG (22’) : Trò

chơi “Hái hoa dân chủ

 Mục tiêu : Hệ thống hoá các

kiến thứa đã học về xã hội

- Bước 1: Chia nhóm (2Hs /

nhóm). Mỗi nhóm chọn 1 bông

hoa vả thảo luận câu hỏi ghi

trên bông hoa

- Bước 2: Câu hỏi:

+ Kể về các thành viên trong

gia đình bạn.

+ Nói về những người bạn

yêu quý.

+ Kể về ngôi nhà của bạn.

+ Kể về những việc bạn làm

để giúp đỡ bố mẹ.

+ Kể về cô giáo (thầy giáo)

của bạn.

+ Kể về một người bạn của

bạn.

+ Kể về những gì bạn nhìn

thấy trên đường đến trường.

+ Kể tên một nơi công cộng

và nói về các hoạt động ở đó.

+ Kể về một ngày của bạn.

Bước 3: Đại diện nhóm trình bày

 Nhận xét. Tuyên dương.

IV/. Củng cố (5’)

- Học gì?

 Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.

DẶN DÒ : Nhớ thực hiện những

việc đã học.HOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁP-Hát-An toàn trên đường đi

học

Hs trả lời-Học sinh nhắc lại .-Hs thảo luận nhómThảo luận

Đàm thoại-Nhóm trình bày

Hs lắng ngheGiảng

giải-n tập : Xã hội

Hs trả lờiĐàm thoại

Kiểm traMÔN

: THỦ CÔNG

Tiết : 21

BÀI : Ôn tập chương II :“Kó thuật gấp hình”SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁPHOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét tuần

qua (10’)

- Hs báo cáo :Vệ sinh Đàm thoại

- Yêu cầu Hs báo cáo tình hình sạch sẽ,

xếp hàng

lớp trong tuần qua

khá nhanh, trật tự, giờ

ra chơi không còn chạy

giỡn.

- Tồn tại : Còn một số

bạn quên mang đồ

- Nhận xét

dùng học tập (Vũ, Nêu gươngBình chọn tổ xuất sắc, cá nhân Hoàng)

xuất sắc.

- Hs bổ sung ý kiến

- Gắn hoa tuyên dương tổ và cá - Tổ 1, Phúc

nhân xuất sắc.

- Hát “ Những em bé

- Hát vui

ngoan”

- Lớp, tổ, cá nhân

HOẠT ĐỘNG 2 : Sinh hoạt lớp (15’)

hát

- Gv kiểm tra dụng cụ học tập và

sách vở.

 Nhận xét

- Trong tuần qua các em được học

- Hs trả lời

tập những gì?

- Em thích học môn nào nhất? Vì

- Hs phát biểu ý kiến

sao em thích?

- Hát mừng năm mới

- Hs thi hát giữa các

- Trò chơi tập thể

tổ

- Học : “Phòng tránh ngộ độc

- Hs chơi

thực phẩm”

- Hs lắng nghe

HOẠT ĐỘNG 3 : Phổ biến công

tác tuần tới (10’)

- Nhắc nhở Hs đi học đúng giờ,

chuyên cần, đem đầy đủ dụng - Hs lắng nghe

cụ học tập.

- Tích cực mua báo Đội và tham

gia giải Lê Quý Đôn trên báo

Nhi đồng.

- Thực hiện tốt việc xếp hàng

nhanh, trật tự và không xả

rác.

- Nhận xét.

 Dặn dò

-Thể dục

Gv chuyên trách dạyKhen

thưởngKiểm tra

Đàm thoạiGiảng

giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Hs tham gia trò chơi theo đúng nội dung bài hát. Tích hợp GD KNS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×