Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giảng dạy tư tưởng: 2 bức tranh các em vừaxem là những tranh phong cảnh đẹp của quê hương. Muốn cho quê hương mình mãi mãi tương đẹp em cần phải bảo vệ và giữ gìn những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta.

Giảng dạy tư tưởng: 2 bức tranh các em vừaxem là những tranh phong cảnh đẹp của quê hương. Muốn cho quê hương mình mãi mãi tương đẹp em cần phải bảo vệ và giữ gìn những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung : Lựa chọn tranh phong

Hs trả lời

cảnh

Luật chơi :

- Sau một bài hát nhóm nào chọn

nhiều tranh theo đề tài cô yêu

cầu, nhóm đó thắng.

Câu hỏi củng cố :

- Bạn đã chọn đúng đề tài

chưa?

- Tranh vẽ cảnh gì?

- Vì sao em chọn tranh này ?

Gv nhận xét .Tuyên dương.

Dặn dò :Sưu tầm tranh vẽ cây

và các con vật.

MÔN: ĐẠO ĐỨC

Tiết

:9

BÀI

: Lễ phép với anh chò, nhường nhòn em nhỏ

A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Học sinh hiểu đối với anh chò cần lễ phép, đối với em

nhỏ cần nhường nhòn. Có như vậy, anh chò em mới hoà thuận, cha mẹ

vui lòng.

2/. Kỹ năng : Học sinh biết cách cư xử lễ phép với anh chò, nhường

nhòn em nhỏ trong gia đình

3/. Thái độ : Học sinh biết kính trên, nhường dưới.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :Vở bài tâïp đạo đức, tranh vẽ, máy cát-xét

2/. Học sinh : Vở bài tâïp đạo đức

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh

II/. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tiết trước, học bài gì?

- Trẻ em có quyền gì?

- Bổn phận của trẻ em đối với

gia đình?

- Nhận xét.

III/.Bài mới (25’)

1/.GIỚI THIỆU BÀI (1’)

- Gv giới thiệu ngắn gọn

- Gv ghi tựa “Lễ phép với anh

chò, nhường nhòn em nhỏ” (tiết

1)

2/.HOẠT ĐỘNG 1 (10’) : Kể

lại nội dung tranh của bài tập 1

 Mục tiêu : Anh chò em phải

thương yêu nhau và sống hoà

thuận.

 Cách thực hiện :

- Treo tranh

Tranh 1 :

- Anh cho em quả gì?HOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁP- Hát “ Con chuyên vành

khuyên”

Kiểm tra

- Gia đình em

- Hs trả lời-Hs nhắc lại-Hs quan sát và thảo

luận nhóm-Anh cho em quả cam.

Nét mặt vui vẻ .Quan sát

Thảo luận

Đàm thoại- Nét mặt của anh như thế

nào ?

- Em cầm bằng mấy tay? Em đã

nói lời gì?

Anh đưa em quả cam ăn , em nói

lời cảm ơn. Anh rất quan tâm,

người em lễ phép với anh mình.

Tranh 2

- Chò đã giúp em việc gì?

- Hai chò em chơi với nhau như thế

nào?

- Giáo viên cho từng cặp đóng

vai theo tranh.

 Anh chò em trong gia đình phải

thương yêu nhau và hoà thuận

với nhau.

Nhận xét. Tuyên dương

3/.HOẠT ĐỘNG 2 (13’) : Xử

lý tình huống

 Mục tiêu : Hs biết cách cư xử

đúng mực

 Cách thực hiện :

 Tranh 1

- Tranh vẽ gì?

- Nếu em là Lan, em chọn cách

giải quyết như thế nào? Vì sao em

chọn cách giải quyết đó?

 Gv : nên nhường cho em bé chọn

trước

- Nhận xét

 Tranh 2

- Tranh vẽ gì?

- Nếu em là Hùng, em chọn cách

giải quyết như thế nào? Vì sao em

chọn cách giải quyết đó?

 Gv : nên cho em mượn và hướng

dẫn em cách chơi

- Nhận xét

IV/. Củng cố (5’)

- Học bài gì?

Anh chò em trong gia đình phải

đối xử với nhau như thế nào?

- Thi hát về chủ đề gia đình

- Nhận xét. Tuyên dương.

DẶN DÒ

Chuẩn bò bài “Lễ phép với

anh chò, nhường nhòn em nhỏ”

(tiết 2)

--Em cầm 2 tay nói lời

cảm ơn anh.-Chò mặc đồ cho búp bê.

Hoà thuận , vui vẻ

Hs thực hiệnGiảng giảiQuan sát

Đàm thoại

-Hs quan sát

Lan đang chơi với em thì

được cô cho 1 quả cam to

và 1 quả cam nhỏ

Học sinh chia nhóm, thảo

luận-Hs trình bày

Hs sắm vai--Hùng có 1 chiếc ô tô

nhựa, em bé nhìn thấy

và đòi mượn

Học sinh chia nhóm, thảo

luận

Hs trình bày-Hs sắm vai-- Lễ phép với anh chò,

nhường nhòn em nhỏ

- Hs trả lời

-Thi đua giữa các tổThảo luận

Sắm vaiĐàm thoạiRút

kinh

nghiệm

:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………MÔN

: TỰ NHIÊN &XÃ HỘI

Tiết

:9

BÀI

: Hoạt động và nghỉ ngơiA/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Hs kể được các hoạt động và nghỉ ngơi có lợi cho sức

khoẻ và kể về các hoạt động mà em thích. Hiểu sự cần thiết phải

nghỉ ngơi và giải trí.

2/. Kỹ năng : Hs biết nghỉ ngơi và giải trí đúng cách. Đi, đứng, ngồi

học đúng tư thế.

3/. Thái độ : Giáo dục Hs ý thức tự giác thực hiện vào cuộc sống.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : Tranh ảnh

2/. Học sinh : SGK, VBT

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tiết trước chúng ta học bài gì?

- Ăn uống như thế nào để có

sức khỏe tốt?

- Ăn uống như thế nào sẽ hại

sức khỏe ?

 Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/. GIỚI THIỆU BÀI (3’)

- Trò chơi : “Hướng dẫn giao

thông”HOẠT ĐỘNG CỦA HS-Hát-n uống hằng ngày

Hs trả lời-Hs lắng nghe

Hs chơiPHƯƠNG

PHÁPĐàm thoại

Kiểm traTrò chơi

Giảng- Gv phổ biến luật chơi

- Nhận xét. Tuyên dương

- Chúng ta thấy mỗi hoạt động

vui chơi hay giải trí nghỉ ngơi đều

có lợi cho sức khoẻ . Qua trò chơi

cô muốn giới thiệu bài “ Hoạt

động và nghỉ ngơi”

2/.HOẠT ĐỘNG 1 : (7’)

Thảo luận

 Mục tiêu : Hs nhận biết được

các hoạt động hoặc trò chơi có

lợi cho sức khỏa

- Kể tên các hoạt động, trò chơi

em hay chơi hằng ngày?

- Nhận xét

- Quan sát hình ở SGK

+ Hoạt động vừa nêu có lợi

gì? Có hại gì?

+ Những trò chơi nào có lợi

cho sức khỏe?

 Gv chốt ý: cần chú ý an

toàn khi chơi

 Nhận xét

3/.HOẠT ĐỘNG 2 : Làm việc

với SGK(10’)

 Mục tiêu : Hs hiểu được nghỉ

ngơi là cần thiết cho sức khỏe

Chia nhóm, quan sát tranh

+ Chỉ và nói tên các hoạt

động

+ Hình nào vẽ cảnh vui chơi?

+ Hình nào vẽ cảnh tập thể

dục?

+ Hình nào vẽ cảnh nghỉ ngơi?

+ Tác dụng của từng hoạt

động?

Vì sao phải nghỉ ngơi?-Học sinh nhắc lại .-Hs thảo luận theo cặp-Học sinh kể

Hs quan sát và nêu

Hs trả lời

Đá banh, đá cầu, banh

đũaThảo luận

Đàm thoạiGiảng

giảiCác nhóm thảo luận,

cử đại diện nhóm trình

bày- Lấy lại sức sau thời

gian làm việc hoặc hoạt

động quá sức.

- Mau lại sức, hoạt động

có hiệu quả- Hs quan sát và thảo

luận nhóm trả lời

- Hs thực hiệnÍch lợi của hoạt động nghỉ ngơi,

thư giãn đúng cách?

 Giáo viên chốt ý: Để cơ thể

mau lại sức cần nghỉ ngơi, thư giãn

hợp lý.

4/.HOẠT ĐỘNG 3 : Thảo

luận theo nhóm nhỏ (7’)

 Mục tiêu : Hs nhận biết được

tư thế đ1ung và sai trong hoạt

động hằng ngày

Quan sát hình 12/SGK

+ Bạn nào đi, đứng, ngồi đúng

tư thế?

+ Vì sao?

Gọi Hs diễn lại các tư thế của

-giảiHoạt động và nghỉ

ngơi

Hs nêuQuan sát

Thảo luậnĐàm thoạiQuan sát

Thảo luận

Thực hànhcác bạn trong hình

 Gv chốt ý và nhắc Hs thực

hiện đúng các tư thế

IV/. Củng cố (5’)

- Học gì?

- Nêu cách nghỉ ngơi hợp lý?

 Giáo dục tư tưởng. Nhận xét.

DẶN DÒ

- Về nhà nhớ thực hiện những

việc đã học

Rút

kinh

nghiệm

:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………MÔN: THỦ CÔNGTiết : 9

BÀI : Xé dán hình cây đơn giản

A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức: Học sinh biết cách xé dán hình cây đơn giản. Nắm

được thao tác xé.

2/. Kỹ năng : Xé, dán được hình tán cây, thân cây. Dán đúng mẫu

đẹp, có sáng tạo

3/. Thái độ : Kiên trì, cẩn thận khi thực hiện các thao tác. có ý thức

giữ vệ sinh. Giáo dục tính thẩm mỹ, yêu cái đẹp.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :

Bài mẫu xé dán

Giấy nháp trắng, giấy màu

Hồ, bút chì, khăn lau2/. Học sinh

Vở thủ công, giấy nháp, giấy màu, hồ, kéo, bút chì, khăn lau.C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁPI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài c (5’)

- Tiết trước học bài gì?

- Để xé được hình cây đơn giản,

ta cần thực hiện như thế nào?

- Gv nhận xét. Tuyên dương.

- Kiểm tra các vật dụng học sinh

đem theo.

III/. Bài mới : (25’)

1/.GIỚI THIỆU BÀI (1’)

Trong tiết thủ công hôm nay. các

em sẽ tiếp tục học : “Xé dán

hình cây đơn giản”

2/.HOẠT ĐỘNG 1 : Hướng

dẫn quan sát, nhận xét (5’)

 Mục tiêu : Biết hình dạng, kích

thước của quả cam

 Giáo viên treo mẫu hoàn

chỉnh : Mẫu xé, dán hình cây

đơn giản và hỏi:

+ Cây có hình dáng như thế

nào?-Hát-Xé dán hình cây đơn

giản

Hs trả lời-Kiểm tra-Hs nhắc lại-Hs quan sát-Cây có hình dáng

khác nhau : cây to, nhỏ,

cao, thấp

Thân cây (màu

nâu), tán lá(màu xanh)Trực quan-Đàm thoại+ Cây có các bộ phận nào ?

 Các em vừa nhận xét được

đặc điểm , hình dáng, màu sắc

của cây.

3/. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng

dẫn xé dán (10’)

 Mục tiêu : Xé dán đúng qui

trình

a. Xé hình tán lá cây:

 Giáo viên đính mẫu từng quy

trình, thực hiện và hướng dẫn xé

dán tán lá cây tròn hoặc tán

lá cây dài

- Vẽ và xé hình vuông (nếu

tán lá cây tròn), hình chữ nhật

(nếu tán lá cây dài)

+ Xé 4 góc của hình

+ Xé chỉnh, sửa sao cho giống

hình tán lá cây.

b. Xéhình thân cây:

 Gv hướng dẫn thao tác xé hình

thân cây:

- Vẽ hình chữ nhật

( Cách vẽ như các tiết trước )

- Xé hình chữ nhật rời khỏi

giấy màu .

- Xé 4 góc của hình chữ nhật

theo đường vẽ

- Xé chỉnh, sửa cho giống hìnhQuan sát

-Hs quan sát-Thực hiện lại thao tác

sau khi quan sát mẫu.

Chấm điểm

Vẽ hình ở nháp-Thực hànhĐàm thoại

-Hs lắng nghethân cây.

c. Dán hình

 Sau khi xé được hình tán lá

cây, hình thân cây. Ta tiến hành

dán vào vở :

+ Dán phần thân ngắn với lá

tròn.

+ Dán hình thân dài với lá dài

- Lưu ý: Khi dán nên bôi hồ ít,

vuốt thẳng, Sau khi dán dùng

một tờ giấy nháp đặt lên trên

mẫu vừa dán và miết cho

phẳng hình dán .

4/.HOẠT ĐỘNG 3 : Thực

hành (14’)

 Mục tiêu: Hs xé dán được hình

cây đơn giản trên giấy màu và

trình bày đẹp sản phẩm.

- Gv theo dõi, giúp đỡThực hành

-Hs thực hiện xé, dán

hình vào vở. Sáng tạo

trang trí

Hs quan sát- Giáo viên sẽ cho các em tham

khảo những mẫu sáng tạo như

vườn cây để Hs trình bày.

- Lưu ý: Sắp xếp hình cho cân

đối với vở thủ công.

- Chấm 5 bài, nêu nhận xét

IV/. Củng cố(5’)

- Gắn các mẫu sản phẩm

- Nhận xét ưu điểm, hạn chế

của sản phẩm học sinh làm ra.

DẶN DÒ

 Nhận xét tiết học

 Nhắc nhỏ thu dọn vệ sinh lớp

Chuản bò bài “Xé dán hình con

gà con”

Rút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét tuầnHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁPqua (10’)

- Hs báo cáo :Vệ sinh

- Yêu cầu Hs báo cáo tình hình sạch sẽ,

xếp hàng

lớp trong tuần qua

khá nhanh, trật tự, giờ

ra chơi không còn chạy

giỡn.

- Tồn tại :Còn một số

bạn nói chuyện trong

giờ học (Vũ, Phúc, Huy)

- Nhận xét

- Hs bổ sung ý kiến

- Bình chọn tổ xuất sắc, cá nhân - Tổ 3, Hậu

xuất sắc.

- Hát “ Những em bé

- Gắn hoa tuyên dương tổ và cá

ngoan”

nhân xuất sắc.

- Lớp, tổ, cá nhân

- Hát vui

hát

HOẠT ĐỘNG 2 : Sinh hoạt lớp (15’)

- Gv kiểm tra dụng cụ học tập và

sách vở.

 Nhận xét

- Trong tuần qua các em được học

tập những gì?

- Em thích học môn nào nhất? Vì

sao em thích?

- GV dạy An toàn giao thông bài 5

- Kể chuyện “Nhò thập tứ hiếu”

- Hát vuiĐàm thoạiNêu gương

Khen

thưởngKiểm tra

Đàm thoại-Hs trả lời-Hs phát biểu ý kiến-Hs lắng nghe

HS lắng nghe

Hs thi hát giữa các Giảng giải

tổHOẠT ĐỘNG 3 : Phổ biến công

tác tuần tới (10’)

- Nhắc nhở Hs đi học đúng giờ,

chuyên cần, đem đầy đủ dụng cụ học tập.

- Tích cực ôn tập để thi đạt kết

quả tốt.

- Thực hiện tốt việc xếp hàng

nhanh, trật tự và không xả

rác. Học chăm, chơi giỏi.

- Nhận xét.

 Dặn dòHs lắng ngheThể dục

Gv chuyên trách dạyKể chuyệnTiếtMÔN

: 35: TOÁNKiểm tra đònh kỳ giữa Học Kỳ ITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giảng dạy tư tưởng: 2 bức tranh các em vừaxem là những tranh phong cảnh đẹp của quê hương. Muốn cho quê hương mình mãi mãi tương đẹp em cần phải bảo vệ và giữ gìn những cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×