Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phát triển các sản phẩm thủ công thế mạnh, gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động

du lịch, văn hóa, lễ hội.

Trên cơ sở các QH được duyệt, TP đã và đang tiến hành XD và hoàn thiện QH

phát triển khu CN, cụm CN TP đến năm 2020, định hướng đến 2030, đồng thời triển

khai XD các khu, cụm CN trên địa bàn, XD các chính sách để thu hút và lấp đầy các

khu CN.

Các QH trong lĩnh vực DV

- QĐ số 2757/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 phê duyệt QH phát triển thương mại TP

Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong đó tập trung phát triển ở khu

vực NT các hình thức thương mại có quy mơ lớn như các chợ đầu mối, các trung tâm

buôn bán và mua sắm cấp vùng, các siêu thị lớn, kho hàng, các cửa hàng bán lẻ; xây

mới và nâng cấp mạng lưới chợ truyền thống, phát triển các khu thương mại dịch vụ

gắn với hoạt động du lịch, giải trí;

- QĐ số 5058/QĐ-UBND ngày 5/11/2012 phê duyệt QH mạng lưới bán buôn,

bán lẻ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đảm bảo có đủ chợ dân

sinh hạng 3 ở các xã NT, nâng cấp, xây mới các chợ thị trấn, thị tứ với quy mô lớn hơn,

xây dựng 5 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại các huyện Gia Lâm,QuốcOai, Mê Linh, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây, 4 trung tâm buôn bán cấp vùng tại Gia

Lâm, Sóc Sơn và Chương Mỹ.

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và QH phát triển du lịch Việt

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Hà Nội cũng đã ban hành QĐ số 4597/QĐUBND ngày 16/10/2012 phê duyệt QH phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020,

định hướng đến năm 2030, mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn, XD Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp, là trung tâm du lịch của

khu vực và cả nước. Hình thành 6 cụm du lịch (1) Trung tâm Hà Nội, (2) Sơn Tây - Ba

Vì, (3) Hương Sơn - Quan Sơn, (4) Núi Sóc - hồ Đồng Quan, (5) Vân Trì - Cổ Loa, (6)

Hà Đông và các vùng phụ cận; hình thành 2 vành đai du lịch là vành đai sông Hồng và

vành đai sông Đáy, đồng thời XD và phát triển các khu vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu

của người dân và khách du lịch bên cạnh nhu cầu tham quan, mua sắm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×