Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ TÀU

2 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ TÀU

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 69 6–2018+ Cột áp

4.2.2: H = 35(m.c.n)Hệ thống chữa cháyTính chọn bơm chữa cháy1)Bảng 4.17: Bảng tính chọn bơm chữa cháy.

STTĐại lượng tính tốn

hiệuĐơn vị1Lưu lượng tính tốn của

bơm hút khơQhkm3/hĐã tính (mục

4.2.1)63.332Lưu lượng tối thiểu của

bơm nước chữa cháy

tính chọn theo quy địnhQccm3/h4

Qcc = Qhk

384.453Cột áp tối thiểu tại

miệng lăng phunHcm.c.nChọn theo quy

phạm4Đường kính của miệng

lăng phundcm

-Cơng thức nguồn gốcKết quả25Theo thiết kế0.012πd c2

fc =

45Tiết diện của lăng phunfc10 4.m21.1306Hệ số tính chọn lưu

lượngm_7Gia tốc trọng trườnggm/s28Lưu lượng nước qua

lăng phunQlf10-3.m3/s9Số lăng phun tối thiểu

hoạt động đồng thờiZChiếcTheo thiết kế210Lưu lượng của bơm

nước chữa cháy tính

theo miệng cấpQtm3/hQt = 3600.Z .Qlf1811Lưu lượng cần thiết tối

thiểu của bơm nước

chữa cháyQm3/hQ = max( Qcc , Qt )Cho vòi tẩm cao

su0.98Lấy gần đúng9.81Ql f = µf c 2 gH c0.002584.45Kết luận: Chọn 2 bơm chữa cháy có:

+ Qc= 85 m3/h+H

= 40 m.c.n

Chọn 1 bơm chữa cháy sự cố có:

+ Qsc= 85 m3/hKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 70 6–2018+H= 40 m.c.nTính đường kính ống cứu hoả2)Bảng 4.18: Bảng tính chọn đường kính ống cứu hỏa

STTĐại lượng tính tốn

hiệuĐơn vịCơng thức nguồn gốc1Sản lượng bơm chữa

cháyQcm3/sĐã tính2Vận tốc lớn nhất cho

phép của dòng nước

trong ốngvnm/sChọn3Đường kính trong của

đường ống cứu hoảdtmmdt =Kết quả

0,024

24.Qc

.103

π .vn123.6Kết luận: Chọn đường ống cứu hoả theo tiêu chẩn có kích thước Φ150x7

Đường kính ống nối giữa hai cửa thơng biển3)Bảng 4.19: Bảng tính chọn đường kính nối giữa hai cửa thơng biển

STTĐại lượng tính tốn

hiệuCơng thức Nguồn gốcĐơn vịLưu lượng bơm cứu hoả

Qc

m3/h

Theo bố trí máy

bằng nước

Lưu lượng bơm nước làm

2

mát máy chính và máy

Q2

m3/h

Theo bố trí máy

phát điện

Lưu lượng bơm hút khơ

3

Q3

m3/h

Theo bố trí máy

dằn

Tổng lưu lượng tiêu thụ

QT = ΣQi

4

QT

m3/h

nước biển

Vận tốc ống đi trong

5

v

m/s

Chọn

đường ống nước chung

Đường kính trong của

4.QT

D=

.10 3

6

ống nối hai cửa thơng

D

mm

3600.π .v

biển

Kết luận: Chọn kích thước ống nối hai cửa thơng biển theo quy phạm

14)- Đường kính ống:D=300mm- Chiều dày ống:t=7mmKết

quả

85

270

80

435

2

277.35Cửa thơng biểnBảng 4.20: Bảng tính chọn đường kính ống cứu hỏaKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 71 6–2018STTĐại lượng tính tốn1Hệ số tăng diện tíchKý hiệuĐơn vịCơng thức Nguồn gốcKFChọn2Diện tích tối thiểu của một

cửa thơng biểnFmm2D2

F = π .K F .

43Đường kính lỗ kht trên

một cửa thơng biểndommChọn4Số lỗ khoét trên một cửa

thông biểnZZ=lỗKết quả2,5

151038304.F

π .d 02215Kết luận: Chọn cửa thơng biển có các thơng số

- Tiết diện lỗ khoét trên cửa thông biển : 151038mm2- Đường kính lỗ khtmm: 30- Số lỗ khtChương 5

MÁY: 215lỗTRÌNH TỰ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG BUỒNG5.1 Xác định tọa độ tâm buồng máy

Các bước:

- Lập hệ trục oxyz

+ Mặt phẳng cơ bản của tàu

+ Mặt phẳng sườn giữa của tàu

+ Mặt phẳng dọc tâm tàu

+ Trục x: Hướng từ lái đến mũi tàu

+ Trục y: Hướng từ trái sang mạn phải

KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 72 6–2018+ Trục z: Hướng từ dưới lên trên

- Lập bảng tính tọa độ trọng tâm

Bảng 5.1: Bảng xác định tọa độ trọng tâm buồng máy

ST

TTên thiết bịKhối

lượng

Pi(Tấn)Phương dọcPhương ngangPhương đứngTọa

PiXi

độ

Xi(m)Tọa độ PiYi

Yi(m)Tọa độ PiZi

Zi(m)1Máy chính4010.5420001.5602Tổ máy phát 165.533-1.5-95303Tổ máy phát 265.5335.5335304Máy nén 10.33123.96-6.5-2.1420.665Máy nén 20.33154.95-6.5-2.1420.666Bơm cứu hỏa0.433.51.505 9.54.085 11.1284.785047Lò đốt rác3.55.619.63.2236.758Bơm nước ngọt 10.0438.60.369 -1- 0.04 11.1280.478509Bơm nước ngọt 20.0436.30.270 -6.51- 0.27 11.1280.4785010Bơm nước biển làm 0.15

mát máy chính 18.61.29-1-0.152.140.32111Bơm nước biển làm 0.1

mát máy chính 2101-1-0.12.140.21412Bơm nước lacanh 13.51.410.42.140.85613Bơm vận chuyển dầu 0.038

FO90.342 -3-0.112.140.0813214Bơm vận chuyển dầu 0.046

DO100.46-3.5-0.162.140.0984415Thiết bị xử lí chất 0.9

thải76.332.721.816Nồi hơi phụ5.32010615.33.518.5517Các thiết bị khác801.2961.2961.2398.418Tổng143.610.40.92729.4KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM130.510.5284.132GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ TÀU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×