Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 THIẾT KẾ HỆ TRỤC

Chương 3 THIẾT KẾ HỆ TRỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 41 6–20183.2 TRỤC CHONG CHĨNG

3.2.1Đường kính trục chong chóngBảng 3.1:Tính tốn đường kính trục chong chóngNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Cơng suất liên tục lớn

nhất của động cơNkWXác định theo lý lịch máy33092Vòng quay của trục

chong chóng ở cơng

suất liên tục lớn nhấtnpv/pXác định theo lý lịch máy2203Hệ số tính tốn đường

kính trụck2Xác định theo bảng 3/6.3,

[1]1,264Hệ số xét đến trục

rỗngKTheo 6.2.4-1, [1]1,05Giới hạn bền kéo

danh nghĩa của vật

liệu trụcTsTheo 1.22, [3]5906Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsN/mm

2mmKết

quảCơng thức - Nguồn gốcd s = 100k 2 3N

np 560 K

T

+

160

 s

282.16Kết luận:Đường kính cơ bản của trục chong chóng được xác định

dcc

=

300 mm

3.2.2Chiều dày áo bọc trụcBảng 3.2: Tính tốn chiều dày áo bọc trục

NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmmCơng thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết quả

282.16GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 42 6–2018

hiệuNoHạng mục tính2Vật liệu chế tạo áo

bọc trục3Chiều dày lớp áo bọc

bằng đồng thanh tại

cổ trụct1Đơn

vịmmCông thức - Nguồn gốcKết quảTheo thiết kếĐồng

thanht1 = 0,03 d s + 7,515,96Kết luận:Chiều dày áo bọc trục được xác định

t1

3.2.3=16mmĐường kính trục trung gianBảng 3.3:Tính tốn đường kính trục trung gian.NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmm2Vật liệu chế tạo áo

bọc trục3Chiều dày lớp áo bọc

bằng đồng thanh tại

cổ trụct1mmNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmm2Vật liệu chế tạo áo

bọc trục3Chiều dày lớp áo bọc

bằng đồng thanh tại

cổ trụct1mmCông thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1Kết quả

282.16Theo thiết kếĐồng

thanht1 = 0,03 d s + 7,515,96Công thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1Kết quả

282.16Theo thiết kếĐồng

thanht1 = 0,03 d s + 7,515,96Kết luận:Đường kính cơ bản của trục trung gian được xác định

d0

=

250 mmKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 43 6–20183.3 Đường kính bulong khớp nối trục trung gian và trục trung

gian

3.3.1Khớp nối trụcBảng 3.4: Khớp nối trục

NoHạng mục tính

hiệu1Vật liệu2Đường kính tính tốn

trục trung giando3Số bulơng nốin4Đường

chia5Giới hạn bền kéo vật

liệu làm trục trung

gianTs6Giới hạn vật liệu làm

bulôngTb7Đơn

vịKết

quảCông thức - Nguồn gốc

Thiết kếkínhvòngĐường kính bulơngKSF45mm224.96

Thiết kếDmmN/mm

2dbmm8Theo đuờng kính mặt bích

phía bánh đà550Theo 1.22, [3]540Ts ≤ Tb ≤ 1,7.Ts800d b = 0,653d 03 ( Ts + 160 )

n.D.Tb8.7Kết luận:Đường kính cơ bản của bu lơng bích nối trục được thiết kế

db = 9 mm

3.3.2Then chong chóngBảng 3.5: Then chong chóngNo

1Hạng mục tính

Vật liệu làm then

hiệuĐơn vịCơng thức - Nguồn gốc

Thiết kếKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết

quả

Thép rènGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 44 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn vịzchiếcThiết kế1bcmThiết kế6,3hcmThiết kế3,2cmThiết kế0,08Thiết kế1:12Thiết kế60,5Công thức - Nguồn gốc2Số lượng3Chiều rộng

chong chóngthen4Chiều cao

chong chóngthen5Đoạn cắt vát của

thenr6Độ cơn trục nơi lắp

thenk7Chiều dài phần cơnlccm8Đường kính

chong chóngtrụcdcccm9Đường kính

nhỏ cơnđầudccmd c = d cc − lc .k10Đường kính trung

bình đoạn cơn lắp

thendcmd=11Cơng suất truyền

liên tục lớn nhấtNecvLý lịch máy12Vòng quay tính tốn

của hệnpv/pThiết kế13Giới hạn chảy của

vật liệuσkG/cm14Chiều dài tính tốn

tồn bộ của then

chong chóng

Kết luận:3.3.3Ls30

25d cc + d c

227,54500

220

32002cmKết

quảLs =28,648.10 4.N

+b

0,5.σ .n p .d .( h − 2.r )43.8Chiều dài then chong chóng

Lt

=

500

mmThen bích nốiBảng 3.6: Then bích nốiKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 45 6–2018NoHạng mục tính1Vật liệu làm then2Số lượng3Chiều rộng

chong chóngthen4Chiều cao

chong chóngthen5

hiệuĐơn vịCơng thức - Nguồn gốcKết

quảThiết kếThéprènzchiếcThiết kế1bcmThiết kế6,3hcmThiết kế3,2Đoạn cắt vát của

thenrcmThiết kế0,086Độ cơn trục nơi lắp

thenkThiết kế1:207Chiều dài phần cơnlccmThiết kế46,58Đường kính trục

chong chóngdcccmBảng 2.19Đường kính đầu nhỏ

cơndccmd c = d cc − l c .k10Đường kính trung

bình đoạn cơn lắp

thendcmd=11Cơng suất truyền

liên tục lớn nhấtNecvLý lịch máy12Vòng quay

tốn của hệnpv/pThiết kế13Giới hạn chảy của

vật liệuσkG/cm

214Chiều dài tính tốn

tồn bộ của then

chong chóng

Kết luận:3.3.4tínhLscm30

27,675d cc + d c

228,844500

220

320028,648.10 4.N

Ls =

+b

0,5.σ .n p .d .( h − 2.r )48.7Chiều dài then chong chóng

Ls

=

500

mmChiều dài bích nối trụcBảng 3.7: Chiều dài bích nối trụcKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 46 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính trục

trung gian tính tốnd0mm2Vật liệu chế tạo bích

trục3Đường kính bulơng

bích nối tính tốndbmm4Chiều dày bích nối

tính theo dobbmmb = 0,2d044.95Chiều dày bích nốibmmb = max(db,bb)44.9Kết luận:

3.3.5Cơng thức - Nguồn gốc

Bảng 2.2Kết quả

224.96

Thép

rènTheo thiết kế8.7Chiều dày các khớp nối trục được xác định

b

=

50

mmChiều dài bạcBảng 3.8: Chiều dài bạcNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vịd0mmThép rèndsmm282.161Vật liệu làm bạc2Đường kính

chong chóng3Chiều dài tối thiểu

bạc đỡ sau cùng trục

chong chóng theo tính

tốnL1mm4Đường kính thực của

chong chóngdccmm5Chiều dài tối thiểu

bạc đỡ sau cùng trục

chong chóng theo tính

tốnL2mmtrụcCơng thức - Nguồn gốcL1 = 4.dsKết quả1128,64300L2 = 3.dccKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM900GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 47 6–2018NoHạng mục tính

hiệu6Chiều dài tối thiểu

sau cùng trục chong

chóngLKết luận:Đơn

vịCơng thức - Nguồn gốcKết quảL = max(L1,L2)1128,64Chiều dài bạc đỡ sau trục chong chóng

Ls

=

1200

mm

Chiều dài bạc đỡ trước trục chong chóng

Ls

=

300

mm3.4 TÍNH NGHIỆM HỆ TRỤC

3.4.1

1)Xác định phụ tải tác dụng lên gối đỡSơ đồ tính

Coi đoạn trục như một dầm siêu tĩnh đặt trên các gối, bích bánh đà coi như

một ngàm cứng. Lực phân bố trên các đoạn trục coi như đều, khơng tính đến trọng

lượng của các bích.R2R1R0

M0GR3

M2M1M3q

l0lp01l12l2lcc2)3l3ltgSố liệu tính

- Chiều dài đoạn K

- Chiều dài đoạn dầm treo

- Chiều dài nhịp No1

- Chiều dài nhịp No2

- Chiều dài nhịp No3

- Chiều dài trục chong chóng

- Chiều dài trục trung gian

- Trọng lượng chong chóng

- Tỷ trọng vật liệu làm trục: lp

: lo

: l1

: l2

: l3

: lcc

: ltg

:G

KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM= 1225

= 1840

= 2100

= 2900

= 2420

= 4530

= 4020

= 2550

= 7,85.10-3mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kG/cm3GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 48 6–20183)Momen tại gối đỡ

- Momen uốn tại gối 0:q.l 2 

M o = − G.l p + o 

2 

- Momen uốn tại các gối khác:

Viết phương trình 3 momen cho các gối đỡ:

Nhịp 0 – 1:

M o .l1 + 2.M 1.( l1 + l2 ) + M 2 .l2 = −()()q 3 3

l1 + l2

4Nhịp 1 – 2:

M 1.l2 + 2.M 2 .( l2 + l3 ) + M 3 .l3 = −q 3 3

l2 + l3

4Nhịp 2 – 3:

4.M 2 + 4.M 3 = −q.l32Kết quả:

Mo

M1

M2

M3

4)=

=

=

=-406325,4

57167,761

-63892,42

-8682,57kG.cm

kG.cm

kG.cm

kG.cmPhản lực tác dụng lên gối đỡ

Tại gối 0:

Ro = ( G + q.l 0 ) +q.l1 M 1 − M 0

+

2

l1Tại gối 1:

R1 =q.l1 q.l 2 M 0 − M 1 M 2 − M 1

+

+

+

2

2

l1

l2Tại gối 2:

R2 =q.l 2 q.l 3 M 1 − M 2 M 3 − M 2

+

+

+

2

2

l2

l3Tại gối 3:

R3 =q.l 3 M 2 − M 3

+

2

l3Kết quả:

Ro

=

5850,46

R1

=

-1237,06

R2

=

2121,89

R3

=

443,41

- Kiểm tra tổng phản lực trên các gối đỡ.kG

kG

kG

kGKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 49 6–2018Tổng phản lực trên gối đỡ :

ΣR = R0+ R1 +R2 +R3

ΣR

=

7178,7

kG

Tổng phản lực này phải bằng tổng trọng lượng chong chóng G và trọng lượng

bản thân trục:

ΣQ = q.( L0 + L1 + L2 + L3) + G

ΣQ =

7295,25

kG

Sai số:

∆=Kết luận:

3.4.2

1)ΣR − ΣQ

.100% = 1,6%

ΣRVậy tổng phản lực trên các gối đỡ như tính toán ở trên.Nghiệm bền hệ trụcNghiệm bền hệ số an tồn

Do trục chong chóng và trục trung gian có cùng vật liệu chế tạo, trục chong

chóng chiu tải nặng hơn nên ta nghiệm bền hệ số an toàn cho trục chong chóng.Bảng 3.9: Nghiệm bền hệ số an tồn:

NoHạng mục tính

hiệuĐơn vị1Giới hạn bền chảy

của vật liệuσchkG/cm2Momen chống xoắn

của trục chong chóngWxcm3Cơng suất tính tốnNecvThiết kế45004Vòng quay tính tốnnv/pThiết kế2205Momen

trụcMxkG.cmMx =6Ứng suất tiếp do

momen xoắn gây raτxkG/cmτx =7Chiều dài từ chong

chóng đến gối saulp8Momen chống uốn

của trụcWuxoắntrên23Cơng thức - Nguồn gốc

Thiết kế

π .d cc3

Wx =

1671620.N

nKết quả

3200

5301,451464954.5Mx

Wx276,33cmThiết kế122,5cm3Wu =2π .d cc3

32KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM2650,72GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 THIẾT KẾ HỆ TRỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×