Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2) Hệ số dòng hút

2) Hệ số dòng hút

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 35 6–20183Hệ số dòng theoY_0,5.CB – 0,050.3554Hệ số dòng hútt_0,6.Y0.301755Sức cản tàuRkGTheo đồ thị22828.746Lực đẩy chong chóngPkG7Vận tốc dòng chảy đếnVpm/s(1-Y).Vs4.310Nước biển104.5sức cản

32694chong chóng

8Mật độ chất lỏngrkG.s2/m49Hệ số lực đẩy theo vongKn’-Zcánh0.535quay10Số cánh chong chóngKn’ < 14Kết luận : Chọn số cánh của chong chóng Z = 4 cánh

2.1.7Tỷ số đĩa

θ ≥ θ min C ' .Z

= 0,375.3 

 D.δ m



2 m'. p 

. 4 

 10 Bảng 2.4:chọn tỉ số đĩa theo điều kiện bền

STT Hạng mục tính1Đường kính

chong chóng sơ

bộ

Đơn vị

hiệuCơng thức - Nguồn gốcKết quả

4.5591Dm( 0,7-0,8).dKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 36 6–20184

2Số cánhZ3Chiều dày cánh

tương đối tại

bán kính R=0,64Hệ số phụ

thuộc vào vật

liệu làm chong

chóng5Hệ số phụ

thuộc loại tàuCánhTheo trên

0.1δmaxChọn ( 0,08 -0,10)

0.06C’-Đồng hợp kim

1.15m-Với tàu dầu

θmin =0,375.6Tỉ số đĩa nhỏ

nhất7Chọn tỉ số đĩa

theo điều kiện

bềnθmin-3 C '.Z D .δ

 p max0.3907192  m.P 

 .

  10 4 

0.55

θ-ChọnKết luận : Tỉ số đĩa θ = 0,55

2.1.8

Nghiệm lại vận tốc tàu để chong chóng sử dụng hết

cơng suất

Tính tốn cơng suất tiêu thụ thực tế của chong chóng theo cơng thức:

Np =R.v

(kW)

75.η .1,36trong đó:

v - Tốc độ sơ bộ của tàu ứng với cơng suất kéo của tàu đã tính ở phần 2.1.4( tra

đồ thị sức cản)

R- Sức cản toàn phần của tàu ứng với tốc độ sơ bộ của tàu (tra đồ thị sức cản)

η - Hiệu suất thực tế của chong chóng

Sau đó nghiệm lại cơng suất tàu theo cơng thức:

Np − Ne

.100% < 3%

NpKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 37 6–2018Bảng 2.5: Nghiệm lại vận tốc để chong chóng sử dụng hết công suất

Ký hiệuĐơn

vịCông thức Kết quả

Nguồn gốcVsknotsGiả thiết12.05Vận tốc tiến của tàuVm/sVs. 0,5146.19.7Vận tốc tương đốiVpm/sV.(1-Ψ)4.24268Sức cản tàuRkGđồ thị sức cảnHệ số hútt-Theo trênLực đẩy chong chóngPkGR

1− tVòng quay chongchóngnpv/sTheo trênSTT Đại lượng tính tốn

Vận tốc tàuHệ số lực đẩy chong

Kn ’

chóng theo vòng quay

Độ trượt tương đốiλpTỉ số bước thực tế kể

đến ảnh hưởng của λp’

chong chóng

Đường kính

chóng tối ưuchongDopt--VP

n.21471

0.3033

30818.15ρ

p4Tra đồ thị3.667

0.5346990.32λp= f (Kn’)

0.336-mHệ sốk1-Tỉ số bướcP/D-λp’= λp.1,05

3.4434Vp

n p .λ p'P

4

2

ρ .n .DoptTra đồ thị0.1559260.26P/D = f(k1,λp')

Tra đồ thị0.39Hiệu suất chong chóng

ηp

khi làm việc độc lập: ηp-Hiệu suất đẩy thân tàuηk-ηk =1− t

1 −ψ1.0325Hiệu suất chong chóng η-η = ηp.ηk0.4027ηp= f(k1,λp')KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 38 6–2018làm việc sau tàu η

Công suất tiêu thụ của

Np ’

chong chónghp∆N%Sai sốNp’ =R.v

75.η4402.988Ne1 − Ne

.100%

Ne12.2Kết luận : ∆N = 2,2 % < 3%2.1.9Vận tốc tàuv = 12,05knotsĐường kính chong chóngD = 3,44mXác định khối lượng và kích thước chong chóng− Khối lượng chong chóng được xác định theo cơng thức

G=b

Z

γ m D 3 0,6

4

D

4.10

d 0  e0 , 6 

4

26,2 + 2.10  0,71 −

 + 0,59.γ m l 0 d 0

D

DBảng 2.6: Xác định khối lượng và kính thước chong chóng

NoHạng mục tính

hiệuĐơn vịCơng thức Nguồn gốcKết quả1Đường kính củ chong chóngdom(0,14  0,22)Dp0.5162Đường kính chong chóngDpmTheo trên3.443Chiều dày đỉnh chong chóngemm0,0035.Dp0.0124Chiều dày giả thiết cánh tại củ chong

chónge0m(0,014 

0,055).Dp0.10325Chiều dài củ chong chóngl0m(0,2  0,8).Dp1.726Tỉ số đĩaθTheo trên0.557Số cánhzTheo trên4KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 39 6–20188Chiều rộng cánh tại bán kính 0,6 Rb0.6θ .D pm(0,53 − 0, 484.1.0341

d0

)Z

Dp9Chiều dày prôfin tại 0,6Re06meo - 0,6. ( eo - em)0.048510Khối lượng riêng của đồngγmkG/m3Đồng thau860011Khối lượng chong chóngGkg4050.7Kết luận :

Đường kính chong chóngD = 3,44mSố cánhZ =4CánhTỉ số đĩaθ = 0,55Tỉ số bướcP/D = 0,26Chiều dài củ chong chóngl0 = 1720mmĐường kính trung bình củ chong chóng d0 = 516mmKhối lượng chong chóngkgG = 4050.75KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌCChương 3- 40 6–2018THIẾT KẾ HỆ TRỤC3.1 DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ

3.1.1Số liệu ban đầu Máy chính

- Kiểu máy: 6LH46LA- Công suất khai thác lớn nhất (MOR):Ne = 3309/4500kW/cv- Vòng quay ứng với cơng suất MOR: N = 220v/p- Kiểu chong chóng:4cánh- Đường kính: Dp = 3440 mm- Khối lượng: G = 4050- Vật liệu: Đồng thau KALBC3 Chong chóngkG Hệ trục trục3.1.2- Vật liệu làm hệ trục: Thép rèn- Giới hạn bền kéo: Ts = 590N/mm2- Giới hạn chảy: Tc = 320N/mm2- Giới hạn mỏi: Tm = 208N/mm2- Độ cứng: HB = 180Rw- Hệ số đàn tính: E = 2,1.106kG/cm4- Tỷ trọng:γ =kG/cm37,85.10-3Bố trí hệ trục

Tàu được bố trí 01 hệ trục đặt trong mặt phẳng dọc tâm tàu.

Hệ trục bao gồm 01 đoạn trục chong chóng,với tổng chiều dài 4530 mm

được đặt trên 02 gối đỡ, khoảng cách hai gối đỡ 1965 mm và 01 trục trung gian,

với tổng chiều dài 4020 mm đặt trên 01 gối đỡ tại sườn số 12

Trục chong chóng kết cấu bích liền, được đặt trên hai gối đỡ có kết cấu kiểu

bạc cao su. Hai gối đỡ này được bố trí trong ống bao trục, bôi trơn và làm mát gối

bằng nước ngồi tàu trích từ hệ thống nước làm mát chung. Trục chong chóng

được chế tạo bằng thép rèn 45 (KSF45).KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 41 6–20183.2 TRỤC CHONG CHĨNG

3.2.1Đường kính trục chong chóngBảng 3.1:Tính tốn đường kính trục chong chóngNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Cơng suất liên tục lớn

nhất của động cơNkWXác định theo lý lịch máy33092Vòng quay của trục

chong chóng ở công

suất liên tục lớn nhấtnpv/pXác định theo lý lịch máy2203Hệ số tính tốn đường

kính trụck2Xác định theo bảng 3/6.3,

[1]1,264Hệ số xét đến trục

rỗngKTheo 6.2.4-1, [1]1,05Giới hạn bền kéo

danh nghĩa của vật

liệu trụcTsTheo 1.22, [3]5906Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsN/mm

2mmKết

quảCơng thức - Nguồn gốcd s = 100k 2 3N

np 560 K

T

+

160

 s

282.16Kết luận:Đường kính cơ bản của trục chong chóng được xác định

dcc

=

300 mm

3.2.2Chiều dày áo bọc trụcBảng 3.2: Tính tốn chiều dày áo bọc trục

NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính tính tốn

của trục chong chóngdsmmCơng thức - Nguồn gốc

Bảng 2.1KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMKết quả

282.16GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2) Hệ số dòng hút

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×