Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 SỨC CẢN, CHONG CHÓNG

Chương 2 SỨC CẢN, CHONG CHÓNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 29 6–2018– Chiều rộng thiết kếB=17,800m– Chiều cao mạnD=8,800– Chiều chìm tồn tảid=6,513 m– Máy chínhHANSHIN 6LH46LA– Cơng suấtH=3309kW– Số vòng quayN=220rpm– Số vòng quay chong chóngnp=220rpm2.1.2Phương pháp tính2.1.2.1.Lựa chọn phương pháp tính sức cảnmBảng 2.1: Kiểm tra điều kiện, lựa chọn phương pháp tính sức cản.

STTĐại lượng xác địnhPhạm vi phươngTàu thiết kếpháp

1Tỷ số L/B2Hệ số béo dọc tàu CP3Tỷ số B/T5,7 ÷ 7,1

0,73÷ 0,85

2,4 ÷ 3,25.77

0,83

2,73Kết luận : Vậy ta chọn phương pháp HOLTROP-MENNEN

2.1.2.2.Công thức xác định sức cản

− Lực cản toàn bộ của tàu:

Rtotal = RF(1+k)+RAPP+RW+RTR+RA+RB (kN)

Trong đó:

RF:lực cản ma sát

1+k: hệ số kể đến lực cản hình dáng

RF(1+k): lực cản nhớt cảu tàu

RAPP: lực cản phần phụ

RW:lực cản sóng

RTR:lực cản do phần đi ngập nước

RA: lực cản hiệu chỉnh giữa mơ hình và tàu thực

RB: lực cản do mũi quả lê

− Lực cản ma sát:

1

RF = .C F .ρ.v 2 .S

2KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 30 6–2018Trong đó:

CF: hệ số cản ma sát tấm phẳng

ρ : trọng lượng riêng của nước biểnv : vận tốc tàu

S : diện tích mặt ướt

B

2,38. ABT

S = L.(2T + B). CM .(0, 453 + 0, 4425.C B − 0, 2862.CM − 0, 003467. + 0,3696.CWP ) +

T

CB− Lực cản phần phụ:

RAPP = 0,5.V 2 .S APP .(1 + K 2 ) eq .CF + RBTSAPP: diện tích phần phụ ngập nước

RB:Lực cản do chong chóng mũi gây ra

(1 + k 2 ) eq =Σ[ (1 + k 2 ) S APP ] i

Σ ( S APP ) i(SAPP)i : diện tích phần phụ

Hệ số 1+k2 chọn

− Lực cản sóng:

RW = C1 C2 C5 ∆ρ g.exp m1 Fr + cos(λ Fr −2 ) Trong đó:

C1 =223105C73,78613(T/B)1,07961(90-iE)-1,37565

+C7 =0,229577(B/L)0,33333khi B/L <=0,11+C7 =B/Lkhi 0,11< B/L <=0,25+C7 =0,5-0,0625L/Bkhi B/L >0,25m1= 0,0140407L/T-1,75254∆1/3/L -4,79323B/T –C16

+C16=8,07891CP -13,8673CP2 +6,984388CP3 khi CP <=0,8

+C16=1,73014 -0,7067CPkhi CP >0,8− Lực cản do mũi quả lê:

RB=0,11exp(-3PB-2)Fri3ABT1,5ρg/(1+Fri2)

Trong đó:

PB: liên quan đến chiều sâu ngập nước của mũi tàu

Fri: liên quan đến chiều sâu ngập nước

− Lực cản do phần đuôi ngập nước:

RTR =0,5ρv2ATC6

Trong đó:

+C6 =0,2(1 -0,2FrT)khi FrT <5KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 31 6–2018khi FrT ≥ 5+C6 =0FrT =v/ 2 gAT / ( B + BCWP )

− Lực cản hiệu chỉnh giữa mơ hình và tàu thực

RA =0,5ρv2SCA

Trong trường hợp tàu chạy lí tưởng:

CA=0,006(L +100)-0,16 -0,00205 +0,003 L / 7,5 CB4C2(0,04 –C4)

C4 = TF/L khi TF/L ≤ 0,04

C4 = 0,04 khi TF/L > 0,04Bảng 2.2: Xác định sức cản theo phương pháp HOLTROP-MENNEN

STT

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27Đại

lượng

tính tốn

vS

v

v2

Fr

CP

lcb

LR

c14

1+k1

S

Re.10-9

CF.103

RF

1+k2

RAPP

c7

iE

c1

c3

c2

c5

c16

m1

c15

m4

λĐơn

vị

hl/h

m/s

m2/s2%L

mm2kN

kN

IECác giá trị tính tốn

10

5.14

26.46

0.16

0.83

2.62

23.61

1.00

1.34

2728.30

0.44

1.70

62.80

2.00

0.23

0.17

55.36

7.51

0.02

0.74

0.96

1.15

-2.11

-1.69

0.00

1.0211

5.66

32.02

0.18

0.83

2.62

23.61

1.00

1.34

2728.30

0.49

1.68

75.05

2.00

0.28

0.17

55.36

7.51

0.02

0.74

0.96

1.15

-2.11

-1.69

0.00

1.0212

6.17

38.10

0.19

0.83

2.62

23.61

1.00

1.34

2728.30

0.53

1.66

88.31

2.00

0.32

0.17

55.36

7.51

0.02

0.74

0.96

1.15

-2.11

-1.69

0.00

1.02KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM13

6.69

44.72

0.21

0.83

2.62

23.61

1.00

1.34

2728.30

0.58

1.64

102.58

2.00

0.38

0.17

55.36

7.51

0.02

0.74

0.96

1.15

-2.11

-1.69

0.00

1.0214

7.20

51.86

0.23

0.83

2.62

23.61

1.00

1.34

2728.30

0.62

1.63

117.85

2.00

0.43

0.17

55.36

7.51

0.02

0.74

0.96

1.15

-2.11

-1.69

-0.01

1.02GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 32 6–201828

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39Rw

PB

Fri

RB

FrT

c6

RTR

c4

CA

RA

Rtotal

PEkNkNkNkN

kW9.34

-3.45

1.25

8.95

2.89

0.08

6.38

0.04

0.000515

19

127.81

65722.79

-3.45

1.34

10.13

3.17

0.07

6.67

0.04

0.000515

23

163.14

92348.27

-3.45

1.43

11.25

3.46

0.06

6.68

0.04

0.0005148

27

211.88

1308KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM91.64

-3.45

1.51

12.28

3.75

0.05

6.37

0.04

0.000515

32

279.85

1871158.45

-3.45

1.58

13.25

4.04

0.04

5.68

0.04

0.000515

37

372.52

2683GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌC2.1.3THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 33 6–2018Đồ thịHình 2.2: Đồ thị sức cảnKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌC2.1.4THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 34 6–2018Tốc độ tàu sơ bộ

– Công suất của máy chínhNe = 3309 kw – 4500 hp– Chọn hiệu suất chong chóngηp= 0,6– Chọn hiệu suất đường trụcηt= 0,85– Dự trữ cơng suất máy chính15%Ne– Cơng suất kéo của tàuEPS = 0,85NeηpηtKết quả:EPS = 1434.5Tương ứng (gần đúng) trên đồ thị sức cản có:

Rt = 214.77 (kN)

Vs = 12.05

2.1.5

1)(knots)Các hệ sốHệ số dòng theo

Theo Taylor ω = 0,5.CB -0,05

Với CB = 0.8137=> ω = 0,35682)Hệ số dòng hút

t = C1.ω

C1=(0,7-1,05) khi bánh lái có profin dạng khí động học => Chọn C1=0,85

⇒t = 0,85.0,3568 = 0.30332.1.6Số cánh chong chóngBảng 2.3: Tính chọn số cánh chong chóng.

STTHạng mục tínhKý hiệuĐơn vịCơng thức -Kết quảNguồn gốc

1Vòng quay động cơndcv/pTheo lý lịch220máy chính

2Vòng quay chong chóngnpv/sKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMnđc / 603.667GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 35 6–20183Hệ số dòng theoY_0,5.CB – 0,050.3554Hệ số dòng hútt_0,6.Y0.301755Sức cản tàuRkGTheo đồ thị22828.746Lực đẩy chong chóngPkG7Vận tốc dòng chảy đếnVpm/s(1-Y).Vs4.310Nước biển104.5sức cản

32694chong chóng

8Mật độ chất lỏngrkG.s2/m49Hệ số lực đẩy theo vongKn’-Zcánh0.535quay10Số cánh chong chóngKn’ < 14Kết luận : Chọn số cánh của chong chóng Z = 4 cánh

2.1.7Tỷ số đĩa

θ ≥ θ min C ' .Z

= 0,375.3 

 D.δ m



2 m'. p 

. 4 

 10 Bảng 2.4:chọn tỉ số đĩa theo điều kiện bền

STT Hạng mục tính1Đường kính

chong chóng sơ

bộ

Đơn vị

hiệuCơng thức - Nguồn gốcKết quả

4.5591Dm( 0,7-0,8).dKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 SỨC CẢN, CHONG CHÓNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×