Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1) Dung tích các két

1) Dung tích các két

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 19 6–2018– Số lượng:01– Ký hiệu:FFV-100D– Lưu lượng:100m3/h– Cột áp:0,7MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:37kW– Tần số:60Hz440V3600rpm– Điện áp:– Vòng quay động cơ:

4-Bơm vận chuyển HFO

– Số lượng:01– Ký hiệu:ALG-65– Lưu lượng:25m3/h– Cột áp:0,4MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:7,5kW– Tần số:60Hz440V1200rpm– Điện áp:– Vòng quay động cơ:

5-Bơm vận chuyển D.O

– Số lượng:01– Ký hiệu:ALG-50– Lưu lượng:8m3/h– Cột áp:0,3MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:3,7kW– Tần số:60Hz440V1200rpm– Điện áp:– Vòng quay động cơ:

6-Bơm vận chuyển L.O

– Số lượng:01– Ký hiệu:NANIWA/ ALG-32N– Lưu lượng:05m3/h– Cột áp:0,3MPaKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 20 6–20187-8-– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:2,2kW– Tần số:60Hz– Điện áp:440VBơm cấp nhiên liệu

– Số lượng:02– Lưu lượng:2,8m3/h– Cột áp:0,4MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:1,7kW– Tần số:60Hz– Điện áp:440VBơm nhiên liệu tuần hoàn

– Số lượng:02– Ký hiệu:Alfa-Laval– Lưu lượng:7m3/h– Cột áp:0,6; 1MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:3,5kW– Tần số:60Hz440V– Điện áp

9-:Bơm nước ngọt làm mát LT10-– Số lượng:02– Ký hiệu:NANIWA FEV-100-D– Lưu lượng:440m3/h– Cột áp:0,35MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:45kW– Tần số:60Hz– Điện áp:440V– Vòng quay động cơ:1800rpmBơm nước ngọt làm mát HT

– Số lượng:02KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 21 6–2018– Ký hiệu:BHR-50– Lưu lượng:66m3/h– Cột áp:0,3MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:11kW– Tần số:60Hz440V1800rpm– Điện áp:– Vòng quay động cơ:

11-Bơm hâm nóng sơ bộ cho máy chính

– Số lượng:01– Kiểu:Ly tâm nằm ngang– Ký hiệu:FVC-32– Lưu lượng:8m3/h– Cột áp:0,15MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:1,5kW– Tần số:60Hz440V3500rpm– Điện áp:– Vòng quay động cơ:

12-Bơm nước nóng tuần hoàn

– Số lượng:01– Kiểu:Ly tâm nằm ngang– Ký hiệu:FEMV-300-2D– Lưu lượng:2,5m3/h– Cột áp:0,2MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:0,37kW– Tần số:60Hz440V3500rpm– Điện áp:– Vòng quay động cơ:

3)Các tổ quạt

1-Quạt buồng máy

– Số lượng:03KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 22 6–2018– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:17/8;m3/h– Cột áp:800/250Pa440V– Điện áp:– Động cơ điện:AC, 3 pha– Cơng suất:27/6,5kW– Tần số:60Hz– Động cơ điện có thể đảo chiều

2-Quạt xả buồng máy lọc

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:1,25m3/h– Cột áp:650Pa440V– Điện áp3-4-:– Động cơ điện:AC, 3 pha– Cơng suất:1,25kW– Tần số:60HzQuạt khí xả lò đố

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:200m3/min– Điện áp440V:– Động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất:5,5kW– Tần số:60HzQuạt buồng máy lái

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:,25m3/s– Cột áp:200PaKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 23 6–2018– Điện áp5-VAC, 3 pha– Công suất:0,55kW– Tần số:60HzQuạt xả khí nhà bếp

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:0,7m3/s– Cột áp:1200Pa440V:– Động cơ điện:AC, 3 pha– Cơng suất:2,2kW– Tần số:60HzQuạt cấp khí nhà bếp

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:0,35m3/s– Cột áp:1200Pa440V– Điện áp7-440– Động cơ điện:– Điện áp6-::– Động cơ điện:AC, 3 pha– Cơng suất:1,3kW– Tần số:60HzQuạt buồng máy điều hòa

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Cột áp:1200Pa440V– Điện áp:– Động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất:7,4kW– Tần số:60HzKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 24 6–20188-Quạt buồng máy phát sự cố

– Số lượng:01– Kiểu:Hướng trục– Hãng sản xuất:SHANGHAI– Lưu lượng:0,8m3/s– Cột áp:300Pa440V– Điện áp:– Động cơ điện:AC, 3 pha– Cơng suất:0,55kW– Tần số:60HzNgồi ra còn một số quạt bố trí tại các vị trí khác

4)Thiết bị phân ly

1-2-3-5)Tổ máy lọc HFO

– Số lượng:02– Hãng (nước) sản xuất:ALFA - laval– Lưu lượng:2600l/h– Công suất động cơ điện:10kW– Điện áp:440VTổ máy lọc L.O

– Số lượng:02– Hãng (nước) sản xuất:ALFA - laval– Lưu lượng:1850l/h– Công suất động cơ điện:4,6kW– Điện áp440V:Máy phân ly nước đáy tàu

– Số lượng:01– Hãng (nước) sản xuất:ALFA - laval– Lưu lượng:48m3/h– Công suất động cơ điện:18,6kW– Điện áp:440VCác thiết bị hệ thống khí nén

1-Tổ máy nén khí khởi độngKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1ĐỒ ÁN MÔN HỌCTHIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2- 25 6–20182-3-4-6)– Số lượng:02– Kiểu:Piston 2 cấp– Hãng (Nước) sản xuất:J.P.SAUER– Lưu lượng:120m3/h– Áp suất:3MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:27kW– Điện áp động cơ:440V– Tần số:60HzBình chứa khí nén khởi động

– Số lượng:02– Dung tích:02 x 3,5m3– Áp suất:3MPaTổ máy nén khí phục vụ

– Số lượng:01– Kiểu:Piston 2 cấp– Hãng (Nước) sản xuất:J.P.SAUER– Lưu lượng:450m3/h– Áp suất:0,8MPa– Kiểu động cơ điện:AC, 3 pha– Công suất động cơ điện:60kW– Điện áp động cơ:440V– Tần số:60HzMáy nén khí sự cố

– Số lượng:01– Kiểu:Piston 2 cấp– Hãng (Nước) sản xuất:J.P.SAUER– Lưu lượng:30m3/h– Áp suất:3MPa– Công suất động cơ điện:6,6kWNồi hơi

1-Nồi hơiKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1) Dung tích các két

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×