Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

32

Để tăng cường hiệu quả của cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn dự

phòng giảm giá tài sản nói riêng doanh nghiệp cần phải tăng cường trình độ

của kế toán viên bằng cách thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bổ sung

kiến thức và tuyển vào những kế tốn viên giỏi, có đạo đức nghề nghiệp tốt.

Việc trích lập dự phòng phải được xem xét và đối chiếu với những năm trước

đó.

Đối với khách hàng mua chịu thì doanh nghiệp phải thường xun cập

nhật thơng tin về khách hàng đó, thực hiện các biện pháp đòi nợ nhất là đối

với những khoản nợ sắp đến hạn trả. Khi nợ quá hạn thì tiến hành thúc nợ và

tìm hướng giải pháp cho những khoản nợ quá hạn.

Đối với hàng tồn kho thì phải có sổ sách theo dõi riêng những hàng hóa

kém phẩm chất. Việc xác định giá trị thuần của hàng tồn kho cuối kỳ phải do

những người có chun mơn tiến hành và phải thực hiện chu đáo.

Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư

vào 1 loại chứng khoán nào đó và có sự cập nhật giá của chúng trên thị trường

1 cách thường xuyên.

Doanh nghiệp cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng chế độ để thực hiện

cho đúng để được hưởng những quyền lợi chính đáng của mình: Ví như

không nên mua cổ phiếu không được tự do giao dịch hay mua bán hàng hóa

mà khơng có hóa đơn kèm theo....33

D. KẾT LUẬN

Thông qua việc nghiên cứu đề tài trên em đã hiểu sâu sắc thêm nhiều vấn

đề về dự phòng giảm giá tài sản mà trước đây em còn chưa thấu đáo: từ bản

chất tới ý nghĩa của các khoản dự phòng cho tới phương pháp trích lập và

hạch toán chúng trong sổ sách kế toán. Bên cạnh thấy được những tiến bộ,

phát triển của chế độ hiện hành thì em còn phát hiện ra những điểm tồn tại,

chưa hoàn thiện của chế độ. Cũng qua việc nghiên cứu đề tài em đã có dịp tìm

hiểu thêm về hạch tốn dự phòng tại các quốc gia khác. Từ đó đã dưa ra

những kiến nghị để góp phần hồn thiện chế độ. Em hy vọng trong tương lai

Bộ Tài Chính sẽ có những thay đổi để chế độ ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong thời gian qua nền kinh tế thế giới đã có những biến động khó

lường: Từ phát triển ổn định rồi bất ngờ chìm sâu vào suy thối chúng ta mới

càng thấy rõ vai trò của việc lập dự phòng. Mong các doanh nghiệp Việt Nam

nhận thức được đúng đắn tầm quan trọng của các khoản dự phòng và thực

hiện nghiêm túc chế độ để những thơng tin tài chính của doanh nghiệp trở nên

thực sự hữu ích cho những người sử dụng.

Mặc dù em đã rất cố gắng trong thời gian thực hiện đề tài, nhưng chắc

rằng bài viết của em vẫn còn có nhiều thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận

được những ý kiến đóng góp của thầy cơ giáo và các bạn sinh viên để đề tài

nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!34

E. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Các trang web:

+ danketoan.com

+ vnexpress.net

+vaa.vn

+ saga.vn

+ xaluan.com

2. Chuẩn mực kế toán quốc tế

3. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam – NXB Tài chính- năm 2008

4. Kế tốn Mỹ - NXB Tài chính – năm 1999

5.Tạp chí nghiên cứu kế tốn các số năm 2008. 2009

6.Tạp chí kế tốn các số 2008, 2009

7. Quyết đinh 15/2006/QĐ-BTC

8. Thông tư số 107/2001/TT-BTC

9. Thông tư số 13/2006/TT-BTCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán dự phòng giảm giá tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x