Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH NGUYÊN THÁI SƠN

BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH NGUYÊN THÁI SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường ĐH Kinh Tế Quốc Dânchính là sự cố gắng rất lớn của bộ phận kế tốn nhằm đưa cơng tác kế tốn nói

riêng và cơng tác quản lý kinh tế tài chính nói chung có tính khoa học hơn,

hiệu quả hơn.

Ưu điểm

Với đặc điểm bán hàng theo đơn đặt hàng, công ty lựa chọn phương

thức bán hàng trực tiếp theo hợp đồng. Phương thức thanh tốn cũng rất linh

hoạt khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản phù hợp

với điều kiện của mình. Cơng ty chưa cần phải áp dụng những biện pháp

marketing mềm dẻo hơn mà hàng hoá của công ty vẫn được khách hàng tin

cậy, đây là những thuận lợi, ưu thế lớn để công ty tiếp tục mở rộng hơn thị

trường tiêu thụ, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong những năm tới.

Là một doanh nghiệp có qui mô nhỏ, chủ yếu hoạt động kinh doanh

thương mại, nên cơng ty áp dụng hình thức tổ chức cơng tác kế toán tập trung

là khá phù hợp, cùng với đội ngũ kế tốn có bề dày kinh nghiệm, vững vàng

kiến thức chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao.

-Về chứng từ kế tốn sử dụng:

Nhìn chung cơng ty đã thực hiện tốt về hoá đơn chứng từ ban đầu. Căn cứ vào

chế độ chứng từ kế toán nhà nước ban hành và nội dung các hoạt động kinh tế

cũng như u cầu quản lý hoạt động đó, cơng ty đã xây dựng cho mình một

hệ thống biểu mẫu chứng từ phù hợp, quy định việc ghi chép các hoạt động

kinh tế vào từng biểu mẫu chứng từ kế toán cụ thể như : phiếu thu, phiếu xuất

kho, hoá đơn GTGT. Các chứng từ ban đầu này đều được ghi chép theo đúng

thời gian và có chữ ký đầy đủ của các bộ phận liên quan, sau khi đã kiểm tra

tính hợp pháp hợp lệ mới được sử dụng để ghi sổ kế tốn. Q trình lập và

ln chuyển chứng từ đã đảm bảo cho cơng tác kế tốn của cơng ty được thực

hiện một cách kịp thời, chính xác

Sinh viên thực tập: Nguyễn Tiến Đức53Lớp: KT1 K38Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- Về tổ chức hệ thống sổ và báo cáo kế toán

Việc lựa chọn hình thức tổ chức kế tốn là hình thức Nhật ký chung với

hệ thống sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các bảng tổng hợp chứng từ

gốc cùng loại với các mẫu sổ cái TK 511, TK 632,TK 642,TK 911 và các sổ

kế toán chi tiết là hợp lý, đảm bảo yêu cầu hạch toán tổng hợp, chi tiết và phù

hợp với khối lượng công việc kế tốn hiện nay tại cơng ty. Tổ chức cơng tác

kế toán như vậy đã giúp cho các nhà quản lý cơng ty có cái nhìn sâu sắc và

tồn diện về tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty. Ngoài ra, đáp ứng

yêu cầu quản trị doanh nghiệp, việc tổ chức chi tiết về cơng nợ, chi phí, doanh

thu được thực hiện một cách khoa học, hợp lý rất thuận tiện khi có nhu cầu

thơng tin chi tiết.

* Nhược điểm:

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được do những nguyên

nhân chủ quan, khách quan khác nhau công ty cũng không tránh khỏi những

khiếm khuyết, những mặt chưa hồn thiện. Trong thời gian tới cần tìm hiểu

ngun nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục.

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế

toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở

Công ty TNHH Nguyên Thái Sơn.

3.2.1. Công tác quản lý bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Cơng ty xây dựng hệ thống định mức khốn chi phí bán hàng theo

doanh thu, điều này giúp cho Cơng ty tiết kiệm chi phí bán hàng, tuy nhiên

việc xây dựng định mức khốn cho hợp lý là rất khó. Vì thế nhiều khi việc

thay đổi định mức khốn khơng theo kịp sự thay đổi của nền kinh tế, mặt khác

việc ban hành kinh doanh chỉ tập trung tiêu thụ các sản phẩm cũ mà không

quan tâm đến việc đưa sản phẩm mới vào thị trường. Do sự làm mất đi tính

năng động của cơng tác bán hàng.

Khi xây dựng định mức khốn theo doanh thu bán hàng thì bộ phận kinh

doanh sẽ tập trung đẩy mạnh việc bán hàng, tăng doanh số bán hàng nhưng sẽSinh viên thực tập: Nguyễn Tiến Đức54Lớp: KT1 K38Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường ĐH Kinh Tế Quốc Dânkhông tập trung mạnh vào công tác thu tiền dẫn đến đọng vốn, cho vòng quay

của vốn chậm, chi phí sử dụng vốn tăng lên gây nhiều rủi ro cho công ty.

Công tác điều tra thị trường chưa thực hiện tốt gây tồn kho, lãng phí.

Do vậy trong những năm tới để quản lý tốt hơn cơng tác bán hàng thì các

nhà quản trị phải tổ chức, nghiên cứu, bám sát thị trường để xây dựng kế hoạch

kinh doanh phù hợp, xây dựng định mức khoán cho phù hợp với tình hình.

3.2.2. Cơng tác tổ chức kế tốn

Để cơng tác kế tốn thực hiện tốt hơn Công ty phải chú trọng tới

việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bộ máy kế toán sao cho phát huy

hiệu quả cao nhất.

Trong thời gian tới khi công ty phát triển lớn mạnh số lượng nghiệp vụ

phát sinh sẽ nhiều hơn, đòi hỏi cơng ty sẽ chun mơn hóa tốt hơn để mỗi

nhân viên thực hiện phần hành của mình tốt hơn.

Đối với phần xuất kho cơng ty tính theo phương pháp bình quân gia

quyền tức là đến cuối kỳ mới tính được giá vốn xuất kho dẫn đến cơng việc

tập trung vào cuối tháng nhiều hơn nên theo em cơng ty nên tính giá theo

phương pháp bình qn liên hồn vừa đảm bảo tính hợp lý lại vừa dễ dàng

thực hiện trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

3.2.3. Nội dung kế tốn

Cơng tác kế tốn ở doanh nghiệp thực tế được thực hiện khá khoa học

và sáng tạo, tuy nhiên nhiều khi khơng tn thủ hồn tồn với chuẩn mực của

chế độ ban hành.

Nghiệp vụ quản lý thanh tốn, tạm ứng, quyết tốn thanh tốn làm chưa

có nề nếp. Cơng tác thanh tốn nội bộ, thanh tốn với khách hàng cung cấp,

khách hàng tiêu thụ làm chưa chặt chẽ, chưa đúng kỳ nên chiếm dụng vốn lẫn

nhau nhiều.

3.2.4. Sổ sách chứng từ

Hiện tại hệ thống tài chính của Cơng ty chưa hồn thiện được hệ thống

sổ sách, chứng từ kế toán. Hệ thống sổ cái kế toán chưa hoàn chỉnh ở ban tàiSinh viên thực tập: Nguyễn Tiến Đức55Lớp: KT1 K38Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường ĐH Kinh Tế Quốc Dânchính. Cơng ty cần nghiên cứu hồn thiện hệ thống chứng từ sổ sách cho đúng

với qui định của chế độ kế tốn ban hành.KẾT LUẬN

Kế tốn có một vai trò quan trọng đối với cơng tác quản lý kinh tế, bao

gồm cả quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô. Đặc biệt, trong điều kiện phát triển

không ngừng của nền kinh tế thị trường hiện nay thơng tin kinh tế giữ một vai

trò quan trọng. Nó quyết định sự thành công hay thất bại của các hoạt động

sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để đảm bảo có thể thường xun nắm bắt được

mọi thơng tin kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp thì cơng tác kế tốn trong

doanh nghiệp phải thực hiện tốt. Để khơng ngừng nâng cao vai trò của kế tốn

đối với cơng tác quản lý, nâng cao chất lượng của công tác kế tốn, thì một

điều quan trọng trước tiên là phải tổ chức tốt cơng tác kế tốn.

Trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng

gay gắt, việc tiêu thụ hàng hóa có tính chất quyết định đối với sự tồn tại và

phát triển của doanh nghiệp. Cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả

bán hàng càng phải được tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh, ghi chép một cách

đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả bán hàng. Thơng tin kế tốn bán hàng

và xác định kết quả bán hàng cung cấp giúp các nhà quản trị doanh nghiệp

đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết quả bán hàng nói

riêng và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung.

Q trình thực tập tại Cơng ty TNHH Nguyên Thái S ơn, em nhận

thấy công tác tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng và xác định

kết quả bán hàng ở công ty thực hiện khá đầy đủ, đúng chế độ tài chính

kế tốn do Nhà nước qui định và đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu

cầu quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số điểm hạn

chế nhất định. Để kế tốn thực sự của cơng cụ quản lý không thể thiếu,Sinh viên thực tập: Nguyễn Tiến Đức56Lớp: KT1 K38Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường ĐH Kinh Tế Quốc Dâncơng ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán, đặc biệt là kế

toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Vận dụng kiến thức đã được tiếp thu ở trường kết hợp với thực tế tại

công ty em xin nêu nên một số nhận xét ý kiến đề xuất với mong muốn đóng

góp một phần vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn của cơng ty và nâng cao

hiệu quả của công tác quản lý.

Do thời gian có hạn và trình độ còn hạn chế nên bài viết không tránh

khỏi những khiếm khuyết. Em mong nhận được các ý kiến đóng góp của các

thầy cơ giáo để đề tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn

Cô giáo – TS Nguyễn Thanh Q và Giám đốc, phòng kế tốn cơng ty đã tận

tình giúp đỡ, hướng dẫn em hồn thành bài luận văn này.Sinh viên thực tập: Nguyễn Tiến Đức57Lớp: KT1 K38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH NGUYÊN THÁI SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×