Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quảng cáo dầu gội đầu P&G và những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

Quảng cáo dầu gội đầu P&G và những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

Tải bản đầy đủ - 0trang

50

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:28:54

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q8

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo51

Statistics

-Xem quang cao dau goi dau P&G

NValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

1.09

.041

1.00

.282_ Những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

NotesOutput Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

Allowed16-SEP-2009 12:29:08

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q9.1 Q9.2 Q9.3 Q9.4

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796

StatisticsSVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo52NValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSo voi

quang cao

cua P&G,

quang cao

cua Sunslik

co nhung

dac diem

noi troi gi:

sanh dieu,

tre trung

45

5

1.64

.072

2.00

.484So voi

quang cao

So voi

cua P&G,

quang cao

quang cao

cua P&G,

So voi

cua Sunslik quang cao

quang cao

co nhung cua Sunslik cua P&G,

dac diem

co nhung

quang cao

noi troi gi:

dac diem cua Sunslik

Sang tao

noi troi gi:

co nhung

trong cach Khong co

dac diem

thuc quang dac dieu gi noi troi gi:

cao

noi troi

Y kien khac

45

45

45

5

5

5

1.67

1.64

1.96

.071

.072

.031

2.00

2.00

2.00

.477

.484

.2089. Quyết định mua sản phẩm sau khi xem quảng cáo.

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:29:20

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50User-defined missing values are treated as missing.

Statistics are based on all cases with valid data.GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo53

SyntaxResourcesFREQUENCIES

VARIABLES=Q10

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN MEAN

MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

Elapsed Time

Total Values

Allowed0:00:00.01

149796Statistics

- Quyet dinh mua san pham sau khi xem quang cao moi cua sunsilk

NValid

Missing47

3

2.38

.103

3.00

.709Mean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation10. Sử dụng dầu gội đầu Sunsilk, mức độ hài lòng về tác dụng sản phẩm đem

lại cho tóc sau khi sử dụng dầu gội đầu Sunsilk

Statistics

Su dung dau goi dau SunsilkNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

1.17

.063

1.00

.433Notes

Output Created

Comments

Input

DataFilter

Weight

SVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:29:37

C:\Documents and

Settings\hong\Desktop

eu.sav

GVHD: GS. TS Trần Minh ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quảng cáo dầu gội đầu P&G và những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×