Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cảm nhận và những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự chú ý

Cảm nhận và những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự chú ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

47Missing

Value

HandlingWeight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedStatistics are based on all cases with valid data.SyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

Allowed50

User-defined missing values are treated as

missing.FREQUENCIES

VARIABLES=Q5

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.00

149796Statistics

NValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

2.45

.095

3.00

.653- Những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự

chú ý

NotesOutput Created

Comments

Input

Data

Filter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

SVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:28:30

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo48

File

Missing

Value

HandlingDefinition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedUser-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4

Q6.5

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSVTH: Thái Thị HồngNhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y:

Goi cam

47

3

1.49

.074

1.00

.505Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y:

Xinh dep

47

3

1.64

.071

2.00

.486Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y:

Qua sexy

47

3

1.89

.045

2.00

.312Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y: Tai

nang

47

3

1.62

.072

2.00

.491Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y: Y

kien khac

47

3

1.77

.062

2.00

.428GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo49

7. Ấn tượng với sự xuất hiện của người nổi tiếng

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

Handling16-SEP-2009 12:28:42Filter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesC:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q7

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .Elapsed Time

Total Values

Allowed0:00:00.00

149796

StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

1.66

.102

2.00

.7008. Quảng cáo dầu gội đầu P&G và những đặc điểm nổi trội của quảng cáo

Sunsilk so với quảng cáo P&G

Notes

SVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo50

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:28:54

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q8

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796GVHD: GS. TS Trần Minh ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cảm nhận và những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự chú ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×