Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
_ Những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

_ Những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

Tải bản đầy đủ - 0trang

52NValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSo voi

quang cao

cua P&G,

quang cao

cua Sunslik

co nhung

dac diem

noi troi gi:

sanh dieu,

tre trung

45

5

1.64

.072

2.00

.484So voi

quang cao

So voi

cua P&G,

quang cao

quang cao

cua P&G,

So voi

cua Sunslik quang cao

quang cao

co nhung cua Sunslik cua P&G,

dac diem

co nhung

quang cao

noi troi gi:

dac diem cua Sunslik

Sang tao

noi troi gi:

co nhung

trong cach Khong co

dac diem

thuc quang dac dieu gi noi troi gi:

cao

noi troi

Y kien khac

45

45

45

5

5

5

1.67

1.64

1.96

.071

.072

.031

2.00

2.00

2.00

.477

.484

.2089. Quyết định mua sản phẩm sau khi xem quảng cáo.

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:29:20

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50User-defined missing values are treated as missing.

Statistics are based on all cases with valid data.GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo53

SyntaxResourcesFREQUENCIES

VARIABLES=Q10

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN MEAN

MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

Elapsed Time

Total Values

Allowed0:00:00.01

149796Statistics

- Quyet dinh mua san pham sau khi xem quang cao moi cua sunsilk

NValid

Missing47

3

2.38

.103

3.00

.709Mean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation10. Sử dụng dầu gội đầu Sunsilk, mức độ hài lòng về tác dụng sản phẩm đem

lại cho tóc sau khi sử dụng dầu gội đầu Sunsilk

Statistics

Su dung dau goi dau SunsilkNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

1.17

.063

1.00

.433Notes

Output Created

Comments

Input

DataFilter

Weight

SVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:29:37

C:\Documents and

Settings\hong\Desktop

eu.sav

GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo54Missing

Value

HandlingSplit File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

MissingCases UsedStatistics are based on all cases with

valid data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q12

/STATISTICS=STDDEV

SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .SyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedSVTH: Thái Thị Hồng50

User-defined missing values are treated

as missing.0:00:00.01

149796GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo55

Statistics

- Muc do hai long ve tac dung san pham dem lai cho toc sau khi su dung dau goi dau

sunsilkNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation41

9

3.32

.154

4.00

.98611. Tiêu chí và nghề nghiệp phù hợp lựa chọn người mẫu quảng cáo cho

Sunsilk.

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total ValuesSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:29:48

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q13.1 Q13.2 Q13.3

Q13.4

/STATISTICS=STDDEV

SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.00

149796

GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo56

Allowed

StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSVTH: Thái Thị HồngTieu chi

Tieu chi

Tieu chi Tieu chi lua

lua chon

lua chon

lua chon chon nguoi

nguoi mau nguoi mau nguoi mau

mau cho

cho quang cho quang cho quang quang cao

cao moi

cao moi

cao moi

moi cua

cua

cua

cua

Sunsilk:

Sunsilk:

Sunsilk:

Sunsilk:

Tieu chi

Noi tieng Xinh dep Thanh dat

khac

47

47

47

47

3

3

3

3

1.57

1.49

1.74

1.74

.073

.074

.064

.064

2.00

1.00

2.00

2.00

.500

.505

.441

.441GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo57

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:30:03

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q14.1 Q14.2 Q14.3

Q14.4

/STATISTICS=STDDEV

SEMEAN MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo58

StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSVTH: Thái Thị HồngNghe

Nghe

Nghe

nghiep phu nghiep phu nghiep phu

hop de lua hop de lua hop de lua

chon lam

chon lam

chon lam

nguoi mau nguoi mau nguoi mau

cho quang cho quang cho quang

cao cua

cao cua

cao cua

Sunsilk:

Sunsilk:

Sunsilk: Ca

Nguoi mau Dien vien

sy

47

47

47

3

3

3

1.55

1.81

1.66

.073

.058

.070

2.00

2.00

2.00

.503

.398

.479Nghe

nghiep phu

hop de lua

chon lam

nguoi mau

cho quang

cao cua

Sunsilk:Ng

he nghiep

khac

47

3

1.62

.072

2.00

.491GVHD: GS. TS Trần Minh ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

_ Những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×