Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự chú ý

- Những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự chú ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

48

File

Missing

Value

HandlingDefinition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedUser-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4

Q6.5

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSVTH: Thái Thị HồngNhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y:

Goi cam

47

3

1.49

.074

1.00

.505Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y:

Xinh dep

47

3

1.64

.071

2.00

.486Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y:

Qua sexy

47

3

1.89

.045

2.00

.312Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y: Tai

nang

47

3

1.62

.072

2.00

.491Nhung

suc manh

cua

Madonal,

Marilyn

Monroe,

Ho Ngoc

Ha co the

gay su

chu y: Y

kien khac

47

3

1.77

.062

2.00

.428GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo49

7. Ấn tượng với sự xuất hiện của người nổi tiếng

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

Handling16-SEP-2009 12:28:42Filter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesC:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q7

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .Elapsed Time

Total Values

Allowed0:00:00.00

149796

StatisticsNValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

1.66

.102

2.00

.7008. Quảng cáo dầu gội đầu P&G và những đặc điểm nổi trội của quảng cáo

Sunsilk so với quảng cáo P&G

Notes

SVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo50

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

AllowedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:28:54

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid

data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q8

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796GVHD: GS. TS Trần Minh Đạo51

Statistics

-Xem quang cao dau goi dau P&G

NValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. Deviation47

3

1.09

.041

1.00

.282_ Những đặc điểm nổi trội của quảng cáo Sunsilk so với quảng cáo P&G

NotesOutput Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSyntaxResourcesElapsed Time

Total Values

Allowed16-SEP-2009 12:29:08

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50

User-defined missing values are treated as

missing.

Statistics are based on all cases with valid data.

FREQUENCIES

VARIABLES=Q9.1 Q9.2 Q9.3 Q9.4

/STATISTICS=STDDEV SEMEAN

MEAN MEDIAN

/ORDER= ANALYSIS .

0:00:00.02

149796

StatisticsSVTH: Thái Thị HồngGVHD: GS. TS Trần Minh Đạo52NValid

MissingMean

Std. Error of Mean

Median

Std. DeviationSo voi

quang cao

cua P&G,

quang cao

cua Sunslik

co nhung

dac diem

noi troi gi:

sanh dieu,

tre trung

45

5

1.64

.072

2.00

.484So voi

quang cao

So voi

cua P&G,

quang cao

quang cao

cua P&G,

So voi

cua Sunslik quang cao

quang cao

co nhung cua Sunslik cua P&G,

dac diem

co nhung

quang cao

noi troi gi:

dac diem cua Sunslik

Sang tao

noi troi gi:

co nhung

trong cach Khong co

dac diem

thuc quang dac dieu gi noi troi gi:

cao

noi troi

Y kien khac

45

45

45

5

5

5

1.67

1.64

1.96

.071

.072

.031

2.00

2.00

2.00

.477

.484

.2089. Quyết định mua sản phẩm sau khi xem quảng cáo.

Notes

Output Created

Comments

Input

DataMissing

Value

HandlingFilter

Weight

Split File

N of Rows in

Working Data

File

Definition of

Missing

Cases UsedSVTH: Thái Thị Hồng16-SEP-2009 12:29:20

C:\Documents and Settings\hong\Desktop

eu.sav50User-defined missing values are treated as missing.

Statistics are based on all cases with valid data.GVHD: GS. TS Trần Minh ĐạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Những sức mạnh được dùng trong truyền thông quảng cáo có thể gây sự chú ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×